Gällande planer i Pargas

Gällande planer i Pargas

DETALJPLANER

Sammanställning av de ikraftvarande detaljplanerna för centrum, utdrag stadsdelsvis/områdesvis;

Björkhagen och Tegelhagen stadsdelar

Bläsnäs, Norrby, Norrbystrand (del av) och Vepo stadsdelar

Fagernäs stadsdel

Finby och Finbydal stadsdelar

Jonsäng, Sysilax och Kalkberget (del av) stadsdelar

Kalkberget (del av) stadsdel

Kyrksundsstrandens stadsdel

Lövnäs stadsdel

Munkvik och Kalkholmen stadsdelar

Norra Centrum, Skolparken, Södra Centrum, Centralparken och Kyrkoparken stadsdelar

Norrbyåsen, Ljusudda och Norrbystrand (del av) stadsdelar

Pjukala och Skräbböle stadsdelar

Prästgårdsmalm och Kyrkomalm stadsdelar

Rauhala stadsdel

Rödjan, Parsby och Prästgårdsåkern stadsdelar

Storindustrin stadsdel

Storängen stadsdel

Söderby och Österby stadsdelar

Tennby stadsdel

Detaljplaner utanför centrum

Detaljplan för Qvidja

Detaljplan för Airisto Sandviken


GENERALPLANER

Generalplan för Pargas centrum

Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delar av Kyrklandet och östra delar av Ålön medräknat.

Planen har trätt i kraft 22.6.2023:

Generalplan för Pargas centrum 30.5.2022
Planbeteckningar och -bestämmelser


  Sammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för Centrumregionen

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade i kartan. Förminskning 1:8000.

Centrumregionens delgeneralplan, 20.6.1995
Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för centrumregionen


Delgeneralplan för Kirjalaön

Ändring av Kirjalaöns delgeneralplan 16.3.2021 (Hessundinsalmi)

Ändring av Kirjalaöns delgeneralplan 28.8.2017 (Kirjalansalmi)

Ändring av Kirjalaöns delgeneralplan 18.6.2013 (Södergård)

Ändring av Kirjalaöns delgeneralplan 3.5.2011 (Pajamäki)

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen tills 3.5.2011 är uppdaterade i nedanstående kartor

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 1

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 2

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 3

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 4

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 5

Delgeneralplan för Kirjalaön, del 6

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Kirjalaön


Sammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för Nilsby-Lielax

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade i kartan

Delgeneralplan för Nilsby-Lielax 

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Nilsby-Lielax


Delgeneralplan över Södra Skärgården

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 13.12.2016 (Heisala)

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 6.9.2011 (Skagholmen)

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 21.6.2010 (Sorpo)

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 28.8.2007 (Koffsjöholmen)

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 27.1.2004 (Skravsö)

Ändring av Södra Skärgårdens delgeneralplan 3.5.2000 (Tammo)

Delgeneralplan över Södra Skärgården, fastställd 27.4.1983

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan över Södra Skärgården


Delgeneralplan för Lemlaxön

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan Storgrannas 18.6.2013 (Storgrannas Qvidja)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan Lahtela 18.6.2013 (Lahtela Qvidja)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 14.6.2011 (Koivulehto Qvidja)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 16.3.2010 (Korkeamäki)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 29.8.2006 (Brattnäs)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 15.6.2004 (Tammiluoto)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 13.1.1999 (Leppäranta)

Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan 20.2.1998 (Qvidja)

Delgeneralplan för Lemlaxön, fastställd 28.4.1997

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Lemlaxön


Delgeneralplan för Våno-Mielisholm

Ändring av Våno-Mielisholm delgeneralplan 28.8.2007 (Mariesten)

Ändring av Våno-Mielisholm delgeneralplan 4.10.2005 (Österudden)

Delgeneralplan för Våno-Mielisholm, fastställd 22.10.1993

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Våno-Mielisholm


Delgeneralplan för Stormälö-Lillmälö

Ändring av Stormälö-Lillmälö delgeneralplan 23.9.2014 (Lillmälö)

Ändring av Stormälö-Lillmälö delgeneralplan 29.12.1995 (Rumpudden)

Planbeteckningar och -bestämmelser 29.12.1995

Delgeneralplan för Stormälö-Lillmälö, fastställd 19.7.1989

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Stormälö-Lillmälö