Länkstig

Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster

Innehållspublicerare

Har du ångest eller oro med anledning av coronaviruset?


08.04.2020

Tanken på att få coronavirus väcker ångest eller rädsla hos många, även om viruset är ofarligt för de flesta. Här kan du läsa hur du kan tolerera oro och osäkerhet med anledning av...

Beslut från stadsfullmäktige 7.4.2020 som justerats omedelbart


08.04.2020

Följande beslut justerades omedelbart på stadsfullmäktiges sammanträde 7.4.2020:

§ 4 Ändring av förvaltningsstadgan beträffande elektroniska sammanträden

VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH FRÅN HÄLSOVÅRDEN


06.04.2020

Pargas stad förbereder sig för coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin:

 Hälsocentralen informerar om...

Aktivitetstips för hemmadagar


07.04.2020

Här hittar du aktivitetstips för hemmadagar!TIPS FRÅN KULTURSIDAN
 

Kom med och utveckla digitalt eftermiddagskaffe

Många är de som nu sitter hemma men saknar den...

Coronainfo för företagare


08.04.2020

 

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april 2020

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga...

Lediga jobb

Lediga jobb
 

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora...

Meddelande om anslag

Meddelande om anslag

 

Beslut från bygg-och miljönämnden 1.4.2020 som ges 8.4.2020

 

Byggnadstillsynens lovbeslut

 

Undantagsbeslut och planeringsbehovsbedömningar:...

Detaljplan till påseende

Till påseende

Ett förslag till detaljplan och –ändring för ett område i Skräbböle (15) stadsdel - förnyandet av Lillholmens bro, finns offentligt framlagt under tiden 11.4 – 11.5.2020 på stadens...

Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner

- Stranddetaljplan för fastigheten Mälhamnsklobben 1:26 och för en del av fastigheten Tistronörarna 1:5 i Berghamn i Nagu

Program för deltagande och bedömning...

Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är...