Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Ankarparken och Utö lekpark

Pargas stad har två lekparker med ledd verksamhet, Ankarparken i Pargas och Utö lekpark. Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn inom kommunal småbarnspedagogik. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Barn över två år kan delta i barnparken, som leds av personalen inom småbarnspedagogik, mot en kostnad på 3 euro per gång, syskon 2 euro per gång. Om en vuxen stannar med barnet i parken är verksamheten gratis. 

När barnet börjar i barnparken bekantar hon/han sig först med verksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen. Bekantningstiden är individuell, från en dag till några dagar, beroende på när barnet känner sig tillräckligt tryggt att stanna ensam.

Ankarparkenbarn leker i Ankarparken

Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har

  • barnpark tisdag-torsdag kl. 9–12 
  • familjepark måndag och fredag kl. 9-12 (gratis) under skolornas verksamhetsår 

Familjer är dock välkomna alla dagar till parken. I verksamheten, som är anpassad både för familjer och barn som deltar i barnparken, ingår bl.a. lekar, sångstunder, evenemang med olika tema, men främst fri utelek tillsammans med andra barn i samma ålder.

Om barnet deltar i verksamheten utan vårdnadshavare eller vuxen, skall du anmäla barnet genom att fylla i en anmälningsblankett. Blankett: Anmälan till lekparken.pdf 
Anmälningsblanketter fås även från parken eller Ankarhuset.  Returnera blanketten till lekparksledaren, som också gerbarn springer på Utö berg dig mera information.

 

Utö lekpark

Utö lekpark finns i samband med Utö skola i Korpo kommunområde. Parken har ledd lekparksverksamhet.

 

 

 

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn(at)pargas.fi

Ankarparken
Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas
Lekparksledare Eija Jalonen och Synnöve Andersson 
Tfn 044 259 1826

Utö lekpark
Utö byväg 12, 21740 Utö
Lekparksledare Emilia Kokkoniemi
Tfn 040 488 5976