Lediga jobb

Lediga jobb
 

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 


 

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

 

Timlärare med specialuppgifter, bisyssla, visstidsanställning, Malms skola

 

BIBLIOTEKET

 

Projektarbetare, deltid

Pargas stadsbibliotek söker en kreativ projektarbetare på deltid (40 %) för tiden 15.10.2020-31.12.2021 

Projektarbetarens uppgift är att koordinera och verkställa projektet De ungas bibliotek.
Målet med projektet är att utveckla ungdomsverksamheten i stadens alla bibliotek med starkt fokus på delaktighet och att öka ungas engagemang och inflytande över verksamheter i biblioteken.

Till projektarbetarens arbetsuppgifter hör att planera och verkställa projektet tillsammans med projektets styrgrupp, relevanta samarbetspartners och stadens ungdomar.

Inledningsvis ska projektarbetaren planera modeller för hur de unga kan vara delaktiga i bibliotekets verksamhet. Viktigt är att modellerna är varierande och att de ger möjligheter att nå också unga som inte är aktiva eller besöker biblioteket.
Viktigt är också att försöka utreda de ungas syn på biblioteket och vilken roll biblioteken har eller kan ha i de ungas liv.

Projektet kommer att planera, utveckla och genomföra tjänster och aktiviteter för de unga i biblioteken.
Planeringsmetoden skall vara användarorienterad och motsvara både användarens behov och bibliotekens mål.
På grund av oändamålsenliga platser för ungdomar i bibliotekets lokaler läggs speciellt mycket fokus på utrymmesplanering dvs projektet ska kartlägga vilka platser det finns för unga i biblioteken och hur de kunde utvecklas och förbättras.

Ett väl utfört arbete förutsätter god samarbetsförmåga och goda kommunikationsfärdigheter.

Vi önskar att den sökande har:
•    erfarenhet av att jobba med ungdomar
•    förutsättningar för självständigt arbete och god organisationsförmåga
•    förmåga att tänka utanför lådan och komma fram med nya kreativa lösningar enligt målgruppernas behov
•    goda muntliga kunskaper i finska och svenska

Ansökan lämnas in senast 27.9.2020 till Pargas stadsbibliotek, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller karolina.zilliacus@pargas.fi. Mer information om arbetet kan fås av bibliotekschef Karolina Zilliacus tel. 040 488 5878 eller karolina.zilliacus@pargas.fi
 

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare. I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Monika Karlsson,  monika.karlsson@pargas.fi, tfn. 050 533 3478 om du är intresserad av att arbeta hos oss.

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Social- och hälsovårdsdirektör

Pargas stad förlänger ansökningstiden för en engagerad och initiativrik

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR 

Social- och hälsovårdsdirektören är chef för social- och hälsovårdsavdelningen. Avdelningen ansvarar för servicen åt kommuninvånarna inom områdena socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialsjukvård. Du ansvarar för avdelningens verksamhet, utveckling och ekonomi och är en inspirerande förman för ditt team. Social- och hälsovårdschefens leder arbetet på avdelningen och är en aktiv aktör inom landskapets beredning av social och hälsovårdsreformen och inom andra nätverk. 

Vi förväntar oss ett gediget branschkunnande, goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga samt ett utvecklande grepp.  Vi erbjuder en god arbetsgemenskap, motiverade och kunniga medarbetare och möjlighet att utveckla servicen.  

Behörighetsvillkoren är: 

- för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av administrativa chefsuppgifter
- god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken 

Lönen bestäms enligt AKTA 2020-2021. Du kan även ge egna löneanspråk. För tjänsten tillämpas en prövotid om sex månader. Tjänsteförhållandet inleds enligt överenskommelse.  
Tilläggsinformation ger stadsdirektör Patrik Nygrén tfn 040-511 4383, och personalchef Peter Lindroos, tfn 044-358 5832, förnamn.efternamn@pargas.fi. 

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 303479
Ansökningshandlingarna kan även inlämnas till Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS eller per e-mail till adressen pargas@pargas.fi. Till ansökningshandlingarna ska bifogas både examensintyg, arbetsintyg och språkintyg. Ansökningstiden går ut 13.10.2020 kl. 16.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

 

 

Anstaltvårdare, vikariat, 50 %, läkarmottagningen i Pargas

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat på 50 %  som ANSTALTSVÅRDARE TILL
LÄKARMOTTAGNINGEN I PARGAS under tiden 12.10.2020 – 31.3 2021 eller enligt överenskommelse.
Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltvårdarexamen eller arbetserfarenhet inom branschen. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga samt ett intresse för arbetet vid polikliniken. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Grundön 1952,68

Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 4885507 eller Tf. vårdchef Janette Sundqvist 040 4885503

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 311989.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 28.9 2020  kl. 12.00.

 

 

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE till hälsovården i Pargas

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att personer har det vaccinskydd som lagen om smittosamma sjukdomar §48 förutsätter.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

 • avdelningsskötare Jaana Orava, akut och rehabiliterande bäddavdelning   tfn 040 488 5524
 • tf avdelningsskötare Sari Gustafsson, Malmkulla bäddavdelning puh. 040 488 5843
 • tf. vårdchef Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 205372. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a,  21600 Pargas eller halsocentralen@pargas.fi  

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165947

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165948.

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer 165956.

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165958.

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • vik äldreomsorgsledare Medris Jurs / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi