Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

PARGAS FJÄRRVÄRME AB

Vi levererar närproducerad miljövänlig värme

Pargas Fjärrvärme är av Pargas stad helägt dotterbolag. Bolaget säljer miljövänligt producerad värme-energi. Vår verksamhet består av att ansvarsfullt anskaffa, producera och sälja fjärrvärme. I vår verksamhet ingår att att bygga och äga ändamålsenliga produktionsanläggningar och rörnät i centrala delar av Pargas. En betydande del av värmeenergin som distribueras till våra kunder kommer från storindustrins processvärme. Biovärmecentralen i Lövnäs säkerställer att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder miljövänlig energi och minska mängden utsläpp.

Vi söker en driftsansvarig till vår produktion och distribution

Till driftsansvariges arbetsuppgifter hör bl.a. drift och underhåll av fjärrvärmenätet och produktionsanläggningar samt process- och automationsutveckling. I arbetet ingår även rapportering såsom energi- och vattenrapportering, kundernas årsrapportering samt sköter myndighetsgranskningar, - krav och -tillstånd.

Vi uppskattar erfarenhet av tryckanläggningar, drift inom process- eller energi-industrin, automation, kännedom av arbete i kontrollrum samt goda kunskaper i informationsteknik.

Vi förutsätter lämplig teknisk utbildning och ser det som en fördel att ha arbetserfarenhet inom fjärrvärme samt gärna behörighet inom tryckkärl och el.

För att kunna sköta arbetsuppgifterna bör du inneha arbetssäkerhets-, vägskydds- och heta arbeten kort. Vid behov erbjuder vi dessa utbildningar. Därtill behöver du minst B- och e-körkort. 

Språkkunskap: Gärna båda inhemska språken samt engelska.

Arbetstid: Möjlighet att arbeta i 2-skift samt beredskap.

För att förtjänstfullt ha framgång i positionen är det en fördel att ha erfarenhet av förmanskap och mycket god samarbetsförmåga. Du är ett proffs som är ansvarsfull, initiativtagande och kapabel till självständigt arbete.

Vi erbjuder ett intressant jobb där du får utveckla ditt egna kunnande. Det är en fast anställning och arbetet påbörjas enligt överenskommelse. Arbetsplatsen finns i Pargas.

Tilläggsuppgifter ges av VD Roald von Schoultz, roald.vonschoultz@pargas.fi eller tel. 040 8462 184

Din ansökning med CV och löneanspråk kan du skicka till roald.vonschoultz@pargas.fi. Vi inväntar din ansökan senast 30.9.2022. Vi förutsätter godkänd hälsokontroll.

 

SKÄRGÅRDENS KOMBI

Kursplanerare

 

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Elevassistent, träsk skola, Houtskär

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Lärare inom småbarnspedagogik, visstidsanställning, Daghemmet Karusellen, Nagu

Vikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta familjedagvårdsledare Ann-Christin Nordström, tfn. 040 488 5840 ann-christin.nordstrom@pargas.fi om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Hälsocentralläkare

Pargas stad ledigförklarar en öppen TJÄNST SOM HÄLSOCENTRALLÄKARE. Övriga läkartjänster är besatta.

Tjänstgöringsorten är Pargas. Om arbetsbilden kan förhandlas t.ex. kan man också jobba delvis i skärgården. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Den sökande kan ange löneanspråk i sin ansökan. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, senast inom 30 dagar från att den valda har fått beslutet om att han/hon blivit vald till tjänsten. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader.

Tilläggsuppgifter ges av vik. överläkare Kenneth Wilson, tfn 040 488 5501/e-post kenneth.wilson@pargas.fi eller social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström tfn 040 688 5497/e-post miia.lindstrom@pargas.fi. 

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via www.kuntarekry.fi jobbnummer 457265. Ansökan med bifogat CV kan även lämnas in senast 3.10.2022 kl. 12:00 per e-post halsocentral@pargas.fi  eller på adressen Pargas hälsovårdscentral/ Emma Sandholm, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas. Märk kuvertet med Tjänsten som hälsocentralläkare. Examens- och arbetsintygen uppvisas på intervjun.

 

Specialtandläkare i ortodonti, deltid
Pargas stad ledigförklarar en deltidsanställning (8h/vk) som SPECIALTANDLÄKARE I ORTODONTI i Pargas kommunområde.

Behörighetsvillkoren är behörighet som legitimerad specialtandläkare inom ortodonti i Finland. Vi förutsätter att den sökande har tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Arbetet inleds direkt eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA och läkaravtalet. Vi förutsätter av den som väljs till uppgiften ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid anställningen tillämpas en prövotid om sex månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Dunja Kanto, tfn 040 193 9679 eller e-post dunja.kanto@pargas.fi. Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi arbetsnyckel 464574. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi
Ansökningstiden går ut 31.10.2022 kl. 12.00


Socialarbetare, barnskyddet

Vi ledigförklarar på nytt en tjänst som socialarbetare inom barnskyddet Den ledigförklarade tjänsten är ny.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. I barnskyddet använder vi en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket. 

Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Som stöd i ditt arbete har du ett systemiskt team som samlas varje vecka. Teamet består av en konsulterande socialarbetare, en familjeterapeut, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare. I arbetet ingår även jour under tjänstetid ungefär en gång i veckan. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp samt juridisk konsultation i barnskydd. Du har också en kontorsanställds arbetsinsats till ditt förfogande så att du kan fokusera på socialarbete.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Enheten har en leasingbil till sitt förfogande, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil. 

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
•    ett rimligt antal klienter, under 35 klienter
•    stöd av ett systemiskt team
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning i grupp
•    stöd av platschefen och teamet 
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat
•    en lön på 3 844,17 euro.

Behörighetskrav: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera. 

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader.  För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 468287. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökningstiden går ut 14.10.2022 kl. 12.

 

Tjänst som socialarbetare, inom socialservice för barnfamiljer

Välkommen på jobb till social- och familjeenheten i Pargas!
Vi stärker vårt team för socialservice för barnfamiljer med en ny socialarbetare. Vi på familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. Vi använder en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och på familjeenheten får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

Som socialarbetare inom socialservice för barnfamiljer får du arbeta med klienter som behöver särskilt stöd enligt socialvårdslagen. Socialservice för barnfamiljer omfattar socialt arbete, familjearbete och hemservice. Dina uppgifter omfattar planmässigt socialt arbete med klientfamiljer, bedömning av servicebehov samt sakkunnig konsultation i frågor inom socialt arbete. Arbetet utförs självständigt, i par med en medarbetare och i nätverk av flera aktörer. Till dina uppgifter hör även kontinuerlig utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i ett mångprofessionellt team som förutom socialarbetaren även består av en socialhandledare och en familjearbetare. I arbetet ingår även jour under tjänstetid ungefär en gång i veckan. 

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Familjeenheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil. 

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig

•    stöd av ett systemiskt team
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
•    stöd av platschefen och teamet 
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    en positiv och trevlig arbetsgemenskap och ett positivt och trevligt arbetsklimat
•    en lön på 3 844,17 €/månad.

Behörighetsvillkor: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Vid avsaknad av behöriga sökande beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera. 

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 471876. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.10.2022.
 

Tjänst som socialarbetare inom vuxensocialarbetet

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus. Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad och hos oss får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

I teamet inom vuxensocialarbete ingår en ledande socialarbetare, tre socialarbetare och fyra socialhandledare. Inom vuxensocialarbetet utför vi mångprofessionellt socialarbete. Vi ansvarar för planerat socialarbete med klienterna, socialhandledning, servicerådgivning och ekonomiskt stöd. Till arbetet som socialarbetare hör att göra bedömningar av servicebehov och klientplaner i enlighet med socialvårdslagen, bevilja ekonomiskt stöd och ansvara för klientprocessen som helhet. I arbetet ingår mångprofessionellt nätverksarbete och koordinering av det.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt, eftersom arbetet även omfattar klientarbete i skärgården. Enheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig

 • stöd av teamet
 • möjlighet att jobba på distans varje vecka
 • stöd för studier i finska eller svenska
 • möjlighet till arbetshandledning i grupp
 • stöd av platschefen och teamet
 • en öppen och konstruktiv diskussionskultur
 • en positiv och trevlig arbetsgemenskap och ett positivt och trevligt arbetsklimat
 • en lön på 3 686,19 €/månad.

Behörighetsvillkor: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Vid avsaknad av behöriga sökande beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Vid avsaknad av behöriga sökande kan uppgiften tillfälligt för högst ett år besättas med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat har genomfört grund- och ämnesstudierna och därtill hörande praktik i socialt arbete.

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 472021.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.10.2022

 

Socialhandledare, vuxensocialarbete

Välkommen på jobb till social- och familjeenheten i Pargas! 

Vi söker en socialhandledare till en ordinarie tjänst inom socialt arbete för vuxna.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus. 

Som socialhandledare arbetar du med vuxna och vägleder dem i olika utmaningar med livskompetens och kartlägger deras servicebehov. Du fattar beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och hjälper till med ekonomihantering bl.a. med hjälp av förmedlingskonto. Socialhandledaren är en del av teamet för socialt arbete för vuxna som består av socialarbetare, socialhandledare, närarbetare, kontorsanställda och en ledande socialarbetare. 

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar din erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt. Social- och familjeenheten har en leasingbil, men vi önskar att du har möjlighet att använda egen bil. Pargas är en tvåspråkig stad och på social- och familjeenheten får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig
•    stöd av teamet och platschefen
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur.

Behörighetsvillkoren är behörighet som socionom enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Lön är 2 601,40 € i månaden.

Den som väljs till uppgiften ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002) innan hen tar emot tjänsten. Språkkunskaperna visas genom intyg. Uppgiften besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Mer information om uppgiften som socialhandledare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 471892. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.10.2022.
 

Familjearbetare inom socialservice för barnfamiljer

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. Vi använder en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och hos oss får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket. 

Dina arbetsuppgifter består av:
Hemservice för barnfamiljer, dvs. en tillfällig eller regelbunden socialtjänst i hemmet där klienten eller klientens familj ges personligt stöd i vardagliga sysslor.

Familjearbete enligt socialvårdslagen med hjälp av vilket hela familjens välbefinnande stöds på ett övergripande sätt bland annat genom att stödja och vägleda föräldrarna i frågor som hänför sig till att sköta och uppfostra barnen, hantering av vardagliga rutiner och interaktionen mellan familjemedlemmarna.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. En leasingbil finns till förfogande, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil. Familjearbetaren har en allmän arbetstid, men arbetet planeras enligt familjernas behov på vardagar kl. 7–18. Den anställda kan själv påverka sina arbetstider.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig
•    stöd av ett systemiskt team
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
•    stöd av platschefen och regelbundna samtal om arbetshälsa
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    en positiv och trevlig arbetsgemenskap och ett positivt och trevligt arbetsklimat
•    ett rimligt antal klienter, max. 10 familjer
•    en lön på 2 258,84 €/månad.

Behörighetsvillkoren är en yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården eller annan lämplig examen samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Erfarenhet av familjearbete och/eller arbete med barn, unga och familjer räknas till fördel.

Den som väljs till uppgiften ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002) innan hen tar emot tjänsten. Språkkunskaperna visas genom intyg. Prövotiden är två månader.

Vi förutsätter vaccinationsskydd mot covid-19 enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar i alla sådana uppgifter inom social- och hälsovården som innebär smittrisk till följd av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Mer information om uppgiften som familjearbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 471909. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.10.2022 
 

 

Sjukskötare, äldreomsorgen Iniö

Pargas stads äldreomsorg ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt Iniö, Aftonro och hemvården från 1.11 eller enligt överenskommelse. 

Arbetet inom äldreomsorgen är omväxlande och mångsidigt. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, palliativ vård, planering och rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens egen funktionsförmåga.

Inom äldreomsorgen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt arbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får stöd från kolleger och förmän. Arbetet görs i skift.

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Prövotid 4 månader.

Ta gärna kontakt om du har frågor eller funderingar. Närmare information ges av ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn +358 50 439 1957. E-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 471464. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 12.10.2022 kl. 12.00.
 

Sjukskötare, akutavdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt akutavdelningen från 1.11. eller enligt överenskommelse. Den vakansen är ny.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. Arbetet är omväxlande och mångsidig. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. 

På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt arbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får bra stöd från kolleger och förmän. Arbetet görs i tre skift. 

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Lön enligt SOTE-avtal. 

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 470535. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 9.10.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Sjukskötare, geriatriska avdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt geriatriska avdelningen från 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering. Grundvård och sjukvård ingår i arbetsuppgifterna enligt behörighet som till exempel sårvård, intravenösa infusioner och krävande smärtvård.  

Arbetet görs i tre skift. Vi erbjuder introduktion för arbetet i en motiverad arbetsgemenskap. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga där verksamheten är evidensbaserad och patientcentrerad. 

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Dessutom förutsätter vi tillräckligt skydd mot Covid-19-sjukdomen enligt lagen om smittsamma sjukdomar temporära § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Max 6 månaders prövotid.

Löne enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 040 488 5843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 461801. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 9.10.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Närvårdare, äldreomsorgen Iniö

Aftonro i Iniö i Åbolands skärgård, söker dig som är glad, modig och vill prova på nya utmaningar. Aftonro söker närvårdare för ordinarie vakans. 

Aftonro är ett litet effektiverat serviceboende med åtta platser samt klienter i hemvården. Vi arbetar på ett rehabiliterande arbetssätt. Aftonro är placerat på Iniö, i Åbolands vackra skärgård. Aftonro erbjuder dig ett mångsidigt arbete vid vårt team inom äldreomsorgen. Arbetet är självständigt och omväxlande med klienternas välmående i centrum. 

Vi uppskattar flexibilitet, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och eget initiativtagande. Arbetet är skiftesarbete. 

Om du behöver hjälp med att hitta boende på orten så försöker vi hjälpa till. 

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Tidigare erfarenhet inom vården eller äldreomsorgen samt kunskap om minnessjuka räknas som en merit. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 

Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Prövotid 4 månader.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 465916.  Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi 

Ansökningstiden går ut 31.10.2022 kl. 12.00

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse

Ta gärna kontakt om du har frågor eller funderingar. Närmare information ges av ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn +358 50 439 1957. E-post fornamn.efternamn@pargas.fi
 

Närvårdare, äldreomsorgen Korpo

Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande.

Vi söker nu närvårdare både till serviceboendet Regnbågen och till hemvården.
- Närvårdarens arbete på serviceboendet Regnbågen är mångsidig vård och omsorg. 
- Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. På grund av arbetets natur bör sökanden till hemvården ha ett giltigt körkort.

Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap och erbjuder dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen. Vid behov kan vi hjälpa till med att söka bostad.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.
Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 464468.  Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi 

Ansökningstiden går ut 31.10.2022 kl. 12.00

 

Närvårdare, äldreomsorgen Nagu 

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Treskiftesarbete. Anställningen börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare. 

Vi söker en yrkeskunnig och människonära person som planerar, genomför och utvärderar invånarnas övergripande vård och omsorg. 

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och personalens välmående. Möjlighet till lunch till personalpris, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt motionsförmåner. 

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskunnigheten.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Marjut Hacklin tfn 040 488 5589. 

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 466632. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcetralen@pargas.fi senast 31.10.2022 kl. 12.00. 

 

Närvårdare, hemvården

Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. Arbetet omfattar förutom primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till kunder som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötare arbetar i hemvårdens team som stöd för närvårdarna och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig en arbetsplats där du kan utvecklas i ditt yrke och mångsidigt utnyttja dina kunskaper i ditt arbete. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 463604. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 31.10.2022 kl. 12.00.

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Tilläggsinformation ges av ledande handledare Maarit Silván, tfn 050 596 2615, maarit.silvan@pargas.fi. 
 

Vårdbiträde / omsorgsassistent, äldreomsorgen Korpo 
 
Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande. 

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:  

Vårdbiträde / omsorgsassistent till äldreomsorgen, serviceboendet Regnbågen i Korpo. Anställningen gäller tills vidare och börjar enligt överenskommelse.                                                                                                                                                                                           
Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskompetensen. Dessutom förutsätter vi god kommunikations- och samarbetsförmåga, respektfullt bemötande av klienter och anhöriga, en positiv attityd och informationstekniska färdigheter. 

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och personalens välmående. Vi erbjuder dig utbildnings- och utvecklingsmöjligheter via aktuella skolningar och möjlighet till läroavtalsutbildning. 

Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller erfarenhet av arbetet. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.  Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Lön enligt arbetskollektivavtalet. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.   
Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt.    
   
Ansökan lämnas i första hand in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 468237. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.10.2022 kl. 12.00. 
 

Sjukskötare i tillsvidare anställning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE  tillsvidare anställning på hälsovårdscentralens akutavdelning, hemsjukhuset och geriatriska avdelningen. Vi kan komma överens om anställningens början.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt vårdarbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Arbetet är omväxlande och mångsidigt. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. Arbetet görs i treskift.

Arbetet i hemsjukhuset är självständigt, mångsidigt och omväxlande. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård, och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Hemsjukhuset har till förfogande sin egen bil, men du behöver körkort och körkunnande. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Geriatriska avdelningen har 29 patientplatser, där man skötar patienter med behov avdelningsvård och rehabilitering. En del av patientplatser är för intervallvårdspatienter. Som sjukskötare på geriatriska avdelningen du arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna för att upprätthålla sin funktionsförmåga. Sjukvården är en väsentlig del av dina arbetsuppgifter, så som sårvård, intravenösa infusioner samt krävande smärtvård. Arbetet görs i treskift.

Uppgifterna förutsätter likaså goda samarbets- och samspelsförmågor och en patientcentrerad inställning till vårdarbete. Vi uppskattar att du har LOVe i kraft.

Behörighetsvillkoren:

Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 
Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 0404885524, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 0404885843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 444126. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Sista ansökningsdag 31.12.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat.  Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2022 kl 12.

Förfrågningar,  Vårdchef Suvi Sumelius-Nieminen tel.  040 821 0606 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare).

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist 040 488 5503
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi