Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

De sommarjobb och sommarjobbsedlar som staden lottar ut kan sökas senast 28.2

Sommarjobb 2023

Sommarjobbsedel 2023

 

 

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

 

VATTENTJÄNSTER

Serviceman, Nagu

Pargas vattentjänstverk söker på nytt
serviceman för tillsvidareanställning som VA-specialist. Arbetsplatsen är Nagu.

Vattentjänstverket i Pargas ansvarar för vattenförsörjningen inom sitt verksamhetsområde. Vi erbjuder ett intressant arbete med ungdomlig prägel, där du skulle vara en viktig del av vår 14 personers arbetsgemenskap.

Arbetsuppgifterna inkluderar:
- Vatten- och avloppsverkets arbetsuppgifter innefattande installation-, underhåll- och serviceuppgifter även för rörnäten inom Naguområdet. Även småskalig nybyggnation av rörnät.
- Underhåll och serviceuppgifter vid avloppspumpstationer.
- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid hushållsvattenanläggningar (två grundvattentag och vattenverket i centrum).
- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid avloppsreningsverket.
- I uppdraget ingår skyldighet att delta i beredskap (dejour).

Arbetsuppgifterna för en serviceman kräver utbildning inom området vattenförsörjning eller anläggningsteknik och arbetslivserfarenhet inom området. En lämplig yrkesutbildning är till exempel inom området samhällsteknik, processteknik, kemi eller automation, eller annan lämplig yrkesutbildning för jobbet. Den sökande ska helst ha erfarenhet av processkötaruppgifter inom lämpligt område. Arbetet kräver kunskap om teknisk utrustning, funktioner och underhåll. Erfarenhet av drift eller underhåll av vattenförsörjningsanläggningar ses särskilt som meriterande. I avsaknad av examen är det, efter separat överenskommelse, möjligt att kompetensen kompletteras utifrån en läroavtalsutbildning.

Tjänsten kräver körkort, gott samarbete, samvetsgrannhet och ett aktivt och självinitierat arbetssätt. Arbetet kräver att du behärskar grundläggande IT-kunskaper. Vi värdesätter självständigt grepp för att lösa problemsituationer.

Arbetet utförs i huvudsak ensam, så detta kräver ett självständigt och självinitierat förhållningssätt.

Tjänsten kräver tillräckliga kunskaper i finska och svenska språket samt god kundserviceattityd.

För att utföra uppgiften framgångsrikt anses det vara en fördel om du bor i Nagu, men det är inte ett absolut krav.

Lönen är enligt tjänste- och kollektivavtal för kommunal teknisk personal och 6 månaders prövotid tillämpas vid anställning. Den utvalde bör visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa. Anställningen börjar enligt överenskommelse.

För mer information om uppdraget kontakta Marko Rusi, Pargas vattenförsörjningschef, tel. 040 4885 919, vardagar kl. 14-15.

Om du är intresserad av tjänsten som serviceman, skicka fritt formulerad jobbansökan, CV och kopior av eventuella kurser och utbildningar du genomfört via e-post till ansokningar.tekniska@parainen.fi. Titeln på ansökan är "Serviceman Nagu".
Ansökan kan också lämnas in elektroniskt via webbplatsen www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 482429.

Jobbansökningar måste vara inlämnade till oss senast 29.1.2023 kl. 23.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Utbildning, arbetslivserfarenhet och kontaktuppgifter till referenspersoner ska anges i ansökan. Studie- och arbetsintyg i original presenteras i samband med en eventuell intervju.
 

FOSTRAN OCH UTBILDNING

 

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Elevassistent, visstidsanställning, Träsk skola

Nepsy coach, visstidsanställning

 

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

Skärgårdsstaden Pargas söker en utvecklingsinriktad och engagerad 

CHEF FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Vi söker en person som tillsammans med oss kan utveckla småbarnspedagogiken som en del av barnets hela lärstig.  Vi jobbar för en trygg, innehållsrik och kreativ vardag för barnen.

Vi fokuserar mycket på hållbar utveckling, på delaktighet och rörelse i vardagen. I Pargas satsar vi aktivt på utomhuspedagogik. Småbarnspedagogiken har initierat och är delaktig i många projekt, lokalt, regionalt och nationellt. 

Chefen för småbarnspedagogiken leder ansvarsområdet småbarnspedagogik, som en del av sektorn för Fostran och utbildning. I staden finns 12 daghem, 6 gruppfamiljedaghem och familjedagvård. Ca 650 barn deltar i verksamheten i vår vidsträckta skärgårdskommun.

Vi söker en person som har god ledarskaps-, samarbets- och kommunikationsförmåga och som vill vara med och utveckla det sektorövergripande samarbetet i staden.
Behörighetsvillkoren är:

•    pedagogie magister eller annan lämplig högre högskoleexamen
•    god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Du kan börja i tjänsten den 1.4.2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökningarna riktas till Pargas stadsstyrelse och lämnas in elektroniskt till www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 494615 eller till adressen pargas@pargas.fi . Ansökningarna kan även lämnas in under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg. Ansökningstiden går ut 6.2.2023 kl. 16.00.

Tilläggsinformation ges av sektorchef Ulrika Lundberg 050 375 3593 eller personalchef Peter Lindroos 044 358 5832 förnamn.efternamn@pargas.fi.


Vikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta familjedagvårdsledare Ann-Christin Nordström, tfn. 040 488 5840 ann-christin.nordstrom@pargas.fi om du är intresserad av att arbeta hos oss.

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD