Lediga jobb

Lediga jobb
 

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

 

Svenskspråkig utbildning:

 

Lektor i historia och samhällslära, vikariat, Sarlinska skolan

Timlärare med specialklassläraruppgifter, visstidsanställning, Sarlinska skolan

 

 

Miljöavdelningen:

 

Kartläggare

Pargas stad anställer för visstid en kartläggare vid miljöavdelningen, mätningsenheten med arbetsplats vid stadens depå vid Pargas. Arbetsavtalsförhållandet är ettårigt och kan påbörjas 1.5.2020 eller enligt överenskommelse. 

Mätningsbyrån har 12 st. anställda och till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av sta-dens obebyggda mark- och vattenområden, mätningsverksamhet och fastighetsbildning. Mätningsenheten upprätthåller även kartor för detaljplane- och byggprocesser, för fastighets- och adressregister liksom för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även såväl interna mätningsarbeten som för kunder utifrån, marknadsföring och försälj-ning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Mätningsbyrån ingår i miljöavdelningen tillsammans med byggnadstillsyn, planläggning och miljövård samt miljöhälsoskydd och veterinärvård.
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna i Åboland med en personal på över 1 000 perso-ner. Stadens arbets- och förvaltningsspråk är svenska men arbetsmiljön i stadshuset i Pargas är tvåspråkig, vilket i praktiken betyder att man kan arbeta och kommunicera med övriga på arbetsplatsen på sitt eget modersmål. 

Pargas är en unik skärgårdsstad i Skärgårdshavets västra del med drygt 15 000 invånare. Par-gas stad omfattar stora delar av Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Via goda bussförbindelserna går det enkelt och miljövänligt att pendla till stadshuset.

ARBETSUPPGIFTER 
Placeringsorten är Pargas kommundel, men arbetsuppgifterna innefattar mätningsuppdrag i hela kommunen. Till arbetsuppgifterna hör både terrängmätnings- och kartverksuppgifter.  Du är en del av en mätningsgrupp på 4 personer som leds av en mätningschef. Mätningsuppdra-gen utförs i team på två personer eller enskilt beroende på typ av uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Sökanden bör ha grundexamen i lantmäteriteknik (kartläggare) eller motsvarande tidigare ex-amen. Vi förutsätter också körkort och erfarenhet av olika mätinstrument, takymeter och GPS. Språkkravet är tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska språken för att klara av att på ett naturligt, sakligt och tjänstvilligt sätt kommunicera med kunder i olika situationer, språkkun-skaperna prövas vid arbetsintervjun. Sökanden förväntas dessutom ha god hälsa, vara händig och pålitlig samt ha god samarbetsförmåga. Lön utgår enligt TS-avtalet. 
ANSÖKAN SKICKAS TILL
Ansökningstiden utgår 7.4.2020 kl. 15.00. Arbetsansökan med tillhörande bilagor över arbets-, examens- och eventuella språkintyg sänds till miljöavdelningen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”kartläggare”. Ansökan med bilagor kan även skickas per e-post bygg-miljonamnden@pargas.fi Skriv ”Kartläggare” i ämnesfältet.

KONTAKTINFORMATION
För ytterligare information vänligen kontakta mätchef Kim Vahtera tfn 050 536 5556 eller stads-goedet Daniel Backman tfn 040 4886 066, per e-post; förnamn.efternamn@pargas.fi.
 

 

 

Enheten för småbarnspedagogik:

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare. I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Monika Karlsson,  monika.karlsson@pargas.fi, tfn. 050 533 3478 om du är intresserad av att arbeta hos oss.

 

 

Social- och hälsovård:

 

Socialhandledare, vuxensocialarbete

Inom socialserviceenheten på social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ledigförklaras en tillsvidaretjänst som 

Socialhandledare

inom vuxensocialarbetet från och med 1.5.2020 eller enligt överenskommelse. 

Gillar du ett mångsidigt och självständigt jobb med människor där varje dag är olik den andra? 
Om svaret är ja, kan du vara den person vi söker till socialhandledare inom vuxensocialarbetet.  

Som socialhandledare arbetar du med vuxna och handleder dem i olika utmaningar med livshantering. Tillsammans med klienten söker man efter alternativ för att förbättra klientens livssituation och motiverar klienten till förändringar. Det är viktigt att bemöta klienten flexibelt och stödja och motivera klienten att klara sig självständig. Med klienten gör du bedömningar av servicebehovet enligt socialvårdslagen.  Som socialhandledare kan du dessutom hjälpa klienten genom att fatta beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd samt lära ekonomihantering med hjälp av ett förmedlingskonto. 

Arbetet innehåller både kontorsuppgifter, team- och pararbete och fältbesök. 

Socialhandledaren arbetar inom hela kommunen med placering på socialcentralen i Pargas. Socialhandledaren hör till teamet för vuxensocialarbete där de erfarna medarbetarna ger ett starkt professionellt stöd. 

Vi anser att det är viktigt att sköta om sin arbetshälsa. Arbetstagarens personliga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Vi har en öppen och konstruktiv diskussionskultur. Vi erbjuder möjlighet till språkstudier och arbete i en levande tvåspråkig miljö. Om du så önskar har du möjlighet till regelbundet distansarbete. De erfarna arbetskompisarna introducerar dig i arbetet, och chefen finns till för stöd. 

Vi önskar att du är strukturerad, flexibel och ansvarstagande samt bidrar till en god och positiv stämning i arbetsgemenskapen.  
Förutom de arbetsuppgifter som redan ingår i arbetet, har du möjlighet att påverka arbetets innehåll beroende på intresse och kompetens. 
   
Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Vi önskar att du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Möjligheten att använda egen bil underlättar arbetet.

Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna visas genom intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid om sex månader.  

Lön enligt AKTA.

Närmare uppgifter om tjänsten ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 285385. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 9.4.2020 kl. 12.00. Arbetsintervjuerna hålls 15.4.2020 eller enligt överenskommelse.

 

 

Sjukskötare, vikariat, Hälsovårdscentralens akut och rehabiliterande bäddavdelning samt hemsjukhuset

Pargas stads hälsovårdsenhet söker vikarier som SJUKSKÖTARE på  Hälsovårdscentralens akut och rehabiliterande bäddavdelning samt till hemsjukhuset, för kortare och längre vikariat. 

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Arbete är treskifts arbete.

Hemsjukhuset erbjuder akut sjukvård i hemma hos patienten för kortare tid.  Huvudsakliga arbetsuppgiften är att utföra intravenösa behandlingar och att ta laboratorieprov. Vi uppskattar erfarenhet från likande uppgifter sedan tidigare. Arbetet är tvåskifts arbete.

Behörighetsvillkoren för uppgifterna är sjukskötarexamen. Vi uppskattar initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion.

Vi uppskattar att sökanden innehar avklarad LOVe (grundkunskaper i läkemedelsbehandling, intravenös läkemedel- och vätskebehandling samt blodtransfusion). Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.  Den valda personen bör ha vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 284102.    
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 20.4.2020 kl. 12.00. 

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 040 4885503 senast den 20.4.2020 kl. 12.00. 

 

 

Närvårdare, semestervikarie Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE, BJÖRKEBO SERVICEBOENDE

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: ledare för serviceboende Carina Willberg tfn 040 020 2848 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.


Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276561. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Pargas hemvård

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE PARGAS HEMVÅRD

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: vik servicechef Suvi Simelius-Nieminen, Pargas, tfn 040 141 7394, ansvarig handledare Maarit Silván, tfn 050 596 2615, ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276597. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie dagverksamheten

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL DAGVERKSAMHETEN

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: minneskoordinator vik Marika Cederlöf, tfn 040 488 6055  eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276569. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Grannas Nagu 

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL GRANNAS NAGU  3-SKIFTESARBETE OCH NAGU HEMVÅRD 2-SKIFTESARBETE

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: vik. äldreomsorgsledare Medris Jurs, tfn 040 488 5589 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276572 . Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Regnbågen Korpo

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL REGNBÅGEN KORPO

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 458 0400 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276576. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Fridhem Houtskär

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL FRIDHEM HOUTSKÄR

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276661. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Aftonro Iniö

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL AFTONRO INIÖ

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn 050 439 1957 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276609. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

 

Fortlöpande rekrytering:


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE till hälsovården i Pargas

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att personer har det vaccinskydd som lagen om smittosamma sjukdomar §48 förutsätter.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

 • avdelningsskötare Jaana Orava, akut och rehabiliterande bäddavdelning   tfn 040 488 5524
 • tf avdelningsskötare Sari Gustafsson, Malmkulla bäddavdelning puh. 040 488 5843
 • tf. vårdchef Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 205372. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a,  21600 Pargas eller halsocentralen@pargas.fi  
 

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165947

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165948.

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer 165956.

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165958.

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • vik. äldreomsorgsledare  Medris Jurs / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator vik Marika Cederlöf / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Maria Wallin, tfn 040 488 6083 eller  maria.wallin@pargas.fi