Budget, bokslut och beskattning

Budget, bokslut och beskattning

 

Budget

I stadens budget beviljar man anslag till avdelningarna och sektorerna för att ordna service och på detta sätt befrämja kommuninvånarnas välfärd.

Budget 2019

 

Bokslut

Bokslut 2018

 

Information om beskattning


Skattesatserna i Pargas stad år 2019:
•    Inkomstskattesats 19,75 %
•    Allmän fastighetsskatt 1,5 % 
•    Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
•    Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 % 
•    Andra bostadsbyggnader (Fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 %