Länkstig

Skärgårdens miljömässa

 

Skärgårdens miljömässa är från och med 2024 en del av Pargasdagarnas programhelhet. Pargasdagarna ordnas 7-8.6.2024. Här kan du bekanta dig med programmet.

 

Miljötema synligt med på Pargasdagarna!

Du kan diskutera miljörelaterade ämnen vid flera olika stånd, inklusive Pargas stads eget. Vi berättar till exempel om en undersökning där du kan rapportera naturplatser och vara med och påverka sätt att främja biologisk mångfald i Pargasområdet! Undersökningen "Skärgårdshavets natur är fantastisk - Enkät om biologisk mångfald över kommungränserna" hittar du här.

På fredag kl. 15 kommer vi att få höra exempel på vilka intressanta åtgärder som görs för Skärgårdshavet! ELY och Västra Finlands vattenvårdsförening kommer då att vid Ahonenska hörnet berätta om sina insatser. Gå och lyssna också på LSJHs information om förändringar i avfallslagen och insamling av bioavfall på lördagen kl. 13:15.

Priset för Årets miljögärning delas ut på lördag 8.6 strax efter kl. 12 vid Ahonenska hörnet. Kom och hör vem som belönas i år!