Länkstig

Byggnader till salu

Byggnader till salu

 

HAVSVIND • MERITUULI

Pargas stad bjuder ut till försäljning en 2514 m2 stor fastighet 445-2-3-4 inklusive byggnader.

Tennbyvägen 17, 21600 Pargas

På fastigheten finns 1 byggnad med trästomme. Byggnaden är enligt uppgift byggd år 1956 med en bottenyta om 297 m²,
Byggnaden är i svagt skick och i behov av grundlig renovering. Arealerna är inte kontrollmätta. I byggnadernas konstruktioner finns skadliga ämnen. Utredningar över skadliga ämnen har gjorts i olika repriser mellan åren 2015- 2017 i samband med konditionsgranskning av fastigheterna (rapporterna som bilaga). Fastigheten har elanslutning och är ansluten till stadens kommunalteknik.

Fastigheten är belägen på ett detaljplaneområde. I detaljplanen har för fastigheten anvisats beteckningen YOS/s-1 Kvartersområde för byggnader för social verksamshet och hälsovård samt bostadsbyggnader.
Byggrätten på tomten är 600/130 m2 och i detaljplanen finns 2 byggplatser varav endast den ena är bebyggd.

På Pargas stads hemsida hittar du mera detaljerad information angående planen och byggnaden.


Huutokaupat.com
 

https://huutokaupat.com/4350037/merituulen-paivakoti

 

Tilläggsuppgifter: Peter Lindgren 050 566 2943 
förnamn.efternamn@pargas.fi

 

LUK - Auktion av ett speciellt skärgårdshemman.

Huutokaupat.com

För den som söker byggplats på en ö i den yttre skärgårdens karga miljös överhängande lugn, med tillgång till förbindelsbåt, fina fiskevatten, elanslutningsmöjlighet, rena vatten, höga och låga klippor, egna badplatser med natursand och skyddade platser att bygga hamn.

Området, ca. 3,8 ha hektar, som säljs via auktion, består av två outbrutna områden på vilka det finns flera förfallna byggnader. Områdena som ligger på västra sidan om holmen har en ca 500m lång strandlinje med lugna vikar och varierande strandklimat.
LUK är en holme som ligger i Pargas västra skärgård i Houtskärs kommundel och man kan ta sig till holmen med förbindelsebåt (Verkan-Bergholm/Luk)

Om byggrätten
Pargas stads byggnadsordning
Byggnadstillsynens kontaktuppgifter - Pargas - Pargas -portal:

Om planläggningssituationen
Länk till generalplanen
Länk till planbestämmelserna svenska
Länk till generalplaneändringen (LV)
Länk till planbestämmelserna svenska (LV)


BEKANTA DIG MED LUK VIA KARTLÄNKEN NEDAN (bildbank)

Strandbyggplats på ön 445-653-1-48-M601 | Norra

Det outbrutna områdets 445-653-1-48-M601 storlek är 1,8 ha. Planebeteckning AT och LV vilket är en byggrätt för fast boende (AT) och möjlighet att bygga småbåtshamn (LV). I köpet ingår byggnaderna och anordningar samt eventuellt lösöre och på området växande träd. Samtliga byggnader är i rivningsskick; En huvudbyggnad, ett lider och diverse ekonomibyggnader. Området 445-653-1-48-M601 har en elanslutning som ingår i köpet. På den norra fastigheten finns det brunnar som inte är testade och inte fungerar. Brunnarnas vatten kan eventuellt användas till bevattning. Fastigheten belastas av en vägrätt som går österom byggnaderna.
Huutokaupat.com

 

Tilläggsuppgifter: Peter Lindgren 050 566 2943 
förnamn.efternamn@pargas.fi 

 

Innehållspublicerare