Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2020-2021 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikvägen 31

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, , Degernäs 24