Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2019-2020 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikvägen 31
- Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22 (för barn med behov av skiftesvård)

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241