Länkstig

Planläggning och markanvändning

Planläggning och markanvändning

Planläggningens personal

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn 040 488 5918
Planerare Anni Räsänen, tfn 040 488 5917
Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906

Planläggningssekreterare Maria Laurén, tfn 040 688 5815

e-post: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

Vi är anträffbara per mejl på adressen: planlaggning(at)pargas.fi
samt per telefon via stadens växel på numret 02 458 5700.