Länkstig

Fastigheters och allmänna områdens serviceförfrågningar

Fastigheters och allmänna områdens serviceförfrågningar


Om du märker olägenheter eller vill anmäla om brister i fastigheter eller på allmänna grönområden i centrum, ber vi dig ta kontakt på Granlund Manager via nedanstående länkar. 

Ansvarsområdet lokalservice ansvarar för underhåll och reparation av stadens egna byggda fastigheter och deras gårdar samt för byggverksamhet och nyinvesteringar. 

Städservice ansvarar för städningen av stadens egna fastigheter med hjälp av en extern serviceproducent och i mindre utsträckning med hjälp av egen personal. Städarbetsledaren ansvar för städningen.

Ansvarsområdet teknik och infra sköter om allmänna grönområden i centrum. Parkmästaren ansvarar för dessa.