Länkstig

Byggande

Byggande

 

   

  Aktuellt
 

  9.9.2020  NTM- centralens webinarium :
  Öljytön lämmitys 2025 - avustukset tehokkaaseen käyttöön ke 9.9.2020 klo 9 - 10.30   

  24.9.2020 RTY
  Rakentamisen Topten-käytännöt webinaariin 24.9.2020

 

 

Verksamheten from 1.7.2020


gäller följande instruktioner inom byggnadstillsynen 1.7.2020 

Byggnadstillsynen fortsätter att delvis jobba på distans, så boka ALLTID tid förrän du kommer på plats. Möte med kunder endast i mötesrum. 


Rådgivning
•    All rådgivning sköts per telefon, e-post, i mötesrum eller på byggarbetsplatsen.
•    Kundservice per telefon, på numret 040 488 6080  vardagar kl. 9–15 ( fre 9-14)
•    Alla handlingar och ansökningar skickas per post eller via lupapiste.fi.  Man kan även lämna in handlingarna till stadshusets info.
•    Post kan lämnas i postlåda vid dörren till biblioteket i stadshuset, Strandvägen 28.
•    Post kan också lämnas i en postlåda vid huvuddörren till skärgårdskontoret i Korpo.
•    Alla möten hålls på distans om möjligt
•    Behandling av lov och tillstånd fortsätter som vanligt.
•    Undantagsvis anslås besluten även på stadens webbplats
•    För tillfället tar vi inte emot kopierings- och skanningsarbeten

Syner
•    Syner utomhus och på byggarbetsplatser utförs som vanligt.
•    Inspektörerna utför syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Vänligen flytta er syntidpunkt om ni blir sjuka, utsatta eller om ni inom närmaste tiden vistats utomlands
•    Syner inomhus görs enligt givna råd om säkerhetsavstånd, vid syner bör endast den ansvarige arbetsledaren samt byggherrens representant närvara.
•    Viktigt, den ansvarige arbetsledaren bör alltid ha med de stämplade ritningarna på synerna, även på lägessynerna! 
Planerna kan också vara i elektroniskt format.

Kontakt får man via att boka telefontid via bokningsprogrammet, så ringer inspektören/granskningsingenjören upp , via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post.