Länkstig

Finlandsmodellen i Pargas

Finlandsmodellen i Pargas

Följ oss på
Instagram | afterschoolhobbyparainenpargas


Vad är Finlandsmodellen

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt från utbildnings- och kulturministeriet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.
 

Hur gör vi Finlandsmodellen i Pargas

Pargas stad deltog för första gången läsåret 2021-2022. Klubbarna som erbjuds grundar sig på elevernas önskemål. Eleverna har svarat på enkätundersökning. Enkäten har varit skolspecifik och man har även kunnat utläsa information om vilken klass eleven som svarat går på, detta hjälper oss att vi riktar klubben till rätt åldersgrupp och till rätt skola.

Klubbarna skall anordnas i anslutning till skoldagen, i skolan eller i nära anslutning till skolan. Huvudsakliga målgruppen har Pargas riktat in sig på klasserna 3-9. Information om klubbarna och anmälningar delas ut i skolorna i början på skolstarten i augusti. Klubbarna börjar från den 11.9.2023. Infon som delas ut i skolorna är kortare info och här på hemsidan kan man sedan läsa längre info om klubbarnas innehåll.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är något som är här för att stanna och ansökningsprocessen börjar alltid i november-december med förfrågan till eleverna. under januari-februari görs ansökan och till den behöver vi hobbyaktörer att kontakta.
 

Kom med som hobbyaktör till Finlandsmodellen i Pargas

Har du, förening, organisation, företag någon hobbyverksamhet att erbjuda. Fyll i formuläret och vi kontaktar dig om behovet finns. Timersättning betalas för klubbtimmarna. Välkommen med i verksamheten!

Sänd e-post till ungdom@pargas.fi och meddela följande uppgifter:

  • Namn
  • Föreningens, sällskapets eller företagets namn
  • Vilken eller vilka kommundelar kan ni arrangera verksamhet
  • Mera information om verksamheten
  • E-postadress

 

finlandsmodellen kontakt

Kontakt

Fritidssekreterare
Dahlén Tove
Nagu
040 562 1825
Tove.Dahlen@Pargas.fi

finlandsmodellen logobalk