Strategi

Pargas stads strategi 2023->
 

Pargas strategi 

Pargas strategi bild och länk
 


Pargas stads strategi 2018-2022: Kreativ Skärgård

Målbilden för vår strategi är en kreativ skärgård. Vi har fastställt fem tyngdpunktsområden. Under dessa tyngdpunktsområden har vi tillsammans planerat 41 olika handlingar som hjälper oss att nå våra mål.

Pargas strategi

Handlingsplan

Genom att klicka på den här länken kan du se vår VIDEO om strategin
 

AKTIVARE FRITID I EN GRÖNARE STAD

 1. Vi samarbetar aktivare med tredje sektorn
 2. Aktiverande samlingsplatser
 3. Vi planerar grönområden och bevarar närskogsområden
 4. Vi utvidgar och utvecklar nätet av gång- och cykelleder
 5. Vi sporrar till naturupplevelser och motion i närmiljön
 6. Steg mot ett kolneutralt Pargas
 7. Vi satsar på återvinning och återbruk 
 8. Mer miljöfostran för barn och unga
 9. Vi betonar hållbar utveckling
   

LÄTTARE ATT BESÖKA PARGAS

 1. Vi utvecklar ett VisitPargas-koncept
 2. Paketering av turisttjänster
 3. Känsla för Pargas
 4. Expressbuss Pargas-Åbo
 5. Utveckla det gemensamma skärgårdskonceptet i Egentliga Finland
 6. Camping och karavanare
 7. Stöda turistföretagen i deras produktutveckling
 8. Pargas året om
   

INDIVIDUELLA TJÄNSTER

 1. Öka digitalisering 
 2. Allt från en lucka
 3. Invånarna hörs och är delaktiga 
 4. Mångprofessionella arbetsgrupper
   

MERA STADSKÄNSLA

 1. Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas
 2. Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum
 3. Mera belysning i stadsbilden
 4. Mera liv i absoluta centrum på eftermiddagar och under kvällstid
 5. Stråk och skyltar
 6. En stad behöver ett torg
 7. Ett centrum för människor i alla åldrar 
 8. Centrum kännetecknas av hög kvalitet på miljön
 9. Sundet - livet flyter lugnare och skönare här
 10. Lillholmen till stadsbornas oas
   

MERA KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP

 1. Utveckling av stadens näringslivsarbete 
 2. Vi startar upp ett åboländskt affärsnätverk
 3. Företagarvänlig atmosfär
 4. Förstärka företagsamhetsfostran ytterligare
 5. Förbättrade upphandlingsprocesser
 6. Workshops inom innovation och verktyg för kreativitet
 7. Processutveckling
 8. Sektoröverskridande arbete och vi-anda
 9. Kreativa arbetssätt
 10. Kreativa möten