Länkstig

E-fakturor och nätfakturering

E-fakturor och nätfakturering

 

E-fakturor till privatpersoner

Konsumenters e-fakturor är elektroniska fakturor som konsumenterna får direkt till sin nätbank.

 

Se Pargas stads video om hur du enkelt beställer e-faktura!

Information om e-fakturor och dess ibruktagning får ni från er egen bank.

 

E-fakturor till företag

För att företagen ska kunna ta emot e-fakturor, måste företaget ingå avtal om emottagande av e-fakturor med sin bank. I samband med det skapas en OVT-kod. När företaget har detta, kan staden skicka fakturan som e-faktura. Meddela företagets e-fakturauppgifter till rondo@pargas.fi så kan kommande fakturor skickas som e-fakturor.

Att skicka fakturor till staden

Från 1.5.2024 tar Pargas stad inte längre emot pappersfakturor eller fakturor per e-post. Stadens uppdaterade nätfakturauppgifter är följande:

 Nätfakturaadress: 003701360825

 Nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy

 Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

De som inte har möjlighet till nätfakturor, erbjuder staden avgiftsfri Leverantörsportal för elektroniska fakturor.

Sådana aktörer som fakturerar Pargas stad och som inte själv har tillgång till programvara för elektroniska fakturor kan via Leverantörsportalen skicka nätfakturor. För att företaget ska kunna använda Leverantörsportalen krävs att Pargas stad lägger till företaget i Leverantörsportalen. Företagen som vill använda Leverantörsportalen ska därför kontakta staden på adressen rondo@pargas.fi. Meddela företagets fo-nummer, e-post och namn till företagets kontaktperson så kontaktar vi er.

Leverantörsportalen hittar ni här.

Det är viktigt att fakturan innehåller avdelning/enhet/kostnadsställe/person som är beställare och eventuell annan information beställaren har uppgett.

Om fakturan saknar utförliga beställaruppgifter, kan vi bli tvungna att skicka den tillbaka.

Faktureringsanvisningar där enheten Lokalservice är köpare.

För mer information om nätfakturor, gå in på www.tieke.fi (på finska).

Vid frågor, kontakta rondo(a)pargas.fi


Här kommer du till Skatteförvaltningens anvisningar gällande fakturornas innehåll.

OBS!
Om staden köper tjänster av en enskild näringsidkare (fma/firma), behöver vi få pensionsintyg (intyg över att företagaren har en ikraftvarande pensionsförsäkring). Om företagaren inte har pensionsförsäkring, avdras pensionsavgiften från den del av fakturan som gäller köp av tjänster (=arbete). Utbetalningen sker via löneavdelningen.

Betalningstiden ska vara minst 14 dagar, eftersom fakturorna ska cirkulera hos flera personer innan de kan betalas.

 


OMVÄND MOMSSKYLDIGHET
Pargas stad berörs inte av den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen.

Stadens fo-nummer är: 0136082-5

Kontaktuppgifter:

Camilla Melén
Ekonomiassistent
camilla.melen(a)pargas.fi
040 192 3655