Om kulturfostran

Kulturfostran för både gammal och ung

Kulturfostran stöder människors möjligheter till kreativt uttryck, kreativ verksamhet och möjligheten att skapa och uppleva kultur och konst oberoende av ålder.