Länkstig

Aktuellt

Byggnadstillsynens aktuella ärenden

 

6.5.2024

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister utvidgar sig till Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.
______________________________________________

01.10.2021 

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt 
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning. 
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (Myndighet för digitalisering och befolkningsdatas regieter, skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister). 
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen. 

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas.
Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter: fastighetsuppgifter@pargas.fi.

Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier. 

Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut. 


Som fastighetsägare gör så här:

1.    Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)
2.    Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov eller anmälan beviljade av byggnadstillsynen. 
Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd. 

Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
-    Välj Suomi.fi
-    Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
-    Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
-    Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
-    Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
-    Skicka meddelandet
-    För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.


Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i ePermit-tjänsten.

Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post byggnadstillsynen@pargas.fi eller på telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.

Du kan kontrollera aktuellt data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten: fastighetsuppgifter@pargas.fi.
 


26.04.2024

Sommarinfo

Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid. Personalen är anträffbar endast med tidsbokning.

 Du kan boka tid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 0404886080 eller
per e-post.

Karttjänsten stängd i juli och sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden, därför är det viktigt att beställa dem i god tid.
I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.

Mätningstjänster utför varken utmärkningar av byggnadsplatser eller lägessyner 08-28.07.2024.

Under sommartiden betjänar miljövården med tidsbeställning, per e-post miljotillsyn@pargas.fi eller per telefon vardagar säkrast kl. 9-12.  
I fall av miljöolycka, ring det allmänna nödnumret 112.

I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem.

Med önskan om en solig sommar!

Byggnadstillsynens personal

 


24.04.2024

Granskningsingenjör, Pargas stad, tillståndstjänster, byggnadstillsyn

Tjänst som granskningsingenjör ledig att sökas

Bygg- och miljönämnden ledigförklarar en tjänst som granskningsingenjör på byggnadstillsynen inom stadens tillståndstjänster. Arbetsplatsen är skärgårdskontoret i Korpo.

Alla tillstånd och lov som krävs för byggande bereds och handläggs av stadens byggnadstillsyn. I arbetsuppgifterna ingår bland annat beredning av bygglov, handläggning av åtgärdstillstånd och anmälningar och förrättande av syner. Utöver det tar granskningsingenjören emot specialbeskrivningar och ansökningar om ansvariga arbetsledare. Arbetsuppgifterna omfattar också tillsyn av den byggda miljön och olovligt byggande. Till de grundläggande uppgifterna hör även kundservice per telefon, e-post och på byggplatser.

Vi önskar att den sökande har kännedom om markanvändnings- och bygglagen, har bekantat sig med den nya bygglagen och även har erfarenhet av tillsyn eller planering av byggnadsarbeten eller arbete inom byggnadstillsyn. Granskningsingenjören ska inneha en lämplig lägre högskoleexamen inom byggbranschen. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska och finska. Språkkunskaper i engelska räknas som en fördel.

En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter stresstålighet, flexibilitet och förmåga att behärska helheter.

Vi förutsätter möjlighet att använda egen bil och räknar lokalkännedom som en fördel.

Lönen bestäms enligt TS-avtalet (Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal). Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 362,40 euro/månad.

En prövotid på fyra månader tillämpas.

Mer information:

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642, byggnadsingenjör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi

Ansökningstiden går ut 8.5.2024 kl. 16.00.

Ansökan med betyg och intyg ska lämnas till adressen Pargas stad, byggnadstillsynen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till sanna.simonen@pargas.fi. Ansökan ska vara byggnadstillsynen tillhanda senast vid ansökningstidens utgång.


 

09.04.2024
Tillståndstjänster håller stängt fredagen den 12.04.2024. 

 


14.02.2024

Förhandsinformation!

Informations- och diskussionsmöte för alla intresserade!
”Den nya bygglagen och vad den betyder för kommunen”
Föreläsare är vicehäradshövding Lauri Jääskeläinen
 

Tisdagen 16.4 kl. 13–16 i Pargas stadshus, Strandvägen 28, fullmäktigesalen Bryggan

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och detta innebär ändringar för hela byggbranschen. Ansvaret av den som huvudsakligen genomför ett byggprojekt har preciserats, gränserna för tillståndsplikt har ändrats, lov- och tillståndsformer har ändrats, bestämmelser för renoveringar har preciserats och det blir också ändringar som gäller digitalisering och byggnaders koldioxidsnålhet. Stadens byggnadsordning och förvaltningsstadga kommer att behöva uppdateras på grund av lagändringen.
Informations- och diskussionsmötet är avsett för alla yrkespersoner i branschen, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt övriga intresserade. Lagändringen gäller alla fastighetsägare. 

Anmäl dig  tillfället HÄR , senast fredagen den 12.04.2024.

Möjlighet att delta på distans.

 


05.02.2024

Tekniska problem i E-permit

 

Att lämna in lovansökningar i ePermit-programmet är för tillfället inte möjligt!

Vi ber om ursäkt för problemet. Programleverantören undersöker saken och problemet kommer troligtvis att vara åtgärdat senast på torsdagen 8.2.2024.

 


04.12.2023
Jul-info


Byggnadstillsynens kontor är stängda under tiden 23.12.2023-01.01.2024.
Sista beslutsdagen är 18.12.2023. 
Vid brådskande ärenden kan man lämna ringbud till byggnadstillsynens e-post.
Fridfull juletid och Gott Nytt år 2024!

Önskar
Byggnadstillsynen

 


02.11.2023

Välkommen att svara på Pargas stads byggnadstillsyns kundnöjdhetsenkät.

Enkäten är riktad till byggentreprenörer, planerare, arbetsledare, fastighetsförmedlare samt fastighetsägare, som har varit i kontakt med byggnadstillsynen. Svarandet tar endast ett par minuter och du kan om du så vill lämna dina kontaktuppgifter för kontaktbegäran, annars svarar du anonymt. 

Svara här -> KUNDNÖJDHETSENKÄT  Enkäten är öppen tills den 30.11.2023

Tack för att du hjälper oss att utvecklas!

 

27.10.2023

 

Länk till info- och diskussionstillfälle:

 

Delta på dator, mobileapp eller mötesrummets enhet.

 Gå med i möte genom att klicka här


TILLSTÅNDSTJÄNSTER , Byggnadstillsynen och Miljöskyddet
INFO – OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLE

Anmäl dig HÄR.
 

 

29.05.2023

Sommarinfo


Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid.

Personalen är anträffbar endast med tidsbokning.
Du kan boka tid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 0404886080 eller per e-post.

Karttjänsten stängd i juli och sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden, därför är det viktigt att beställa dem i god tid.
I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor. 

Mätningstjänster utför varken utmärkningar av byggnadsplatser eller lägessyner 03-23.07.2023.

I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.

Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.

Med önskan om en solig sommar!
Byggnadstillsynens personal


 

07.12.2022
Jul-info


Byggnadstillsynenskontor är stängda under tiden 27 - 30.12.2022.
Sista beslutsdagen är 19.12.2022. 
Vid brådskande ärenden kan man lämna ringbud till byggnadstillsynens e-post.
Fridfull juletid och Gott Nytt år 2023!
Önskar
Byggnadstillsynen


18.10.2022

BYGGNADSTILLSYNEN ORDNAR INFO – OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLE
för planerare och andra byggintresserade
Ti 15.11.2022 Kl. 12-18, Pargas stadshus-Fullmäktigesalen

Kl. 12.00–14.00: Fungerande och säkra konstruktionslösningar i vår föränderliga miljö (klimat), Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vindbjälklag och yttertak (ventilationen måste minimeras)
Ytterväggar (konstruktionerna måste vara på den varma sidan)
Bottenbjälklag (kalla kryputrymmen är riskkonstruktioner)
Våtutrymmen (i våtutrymmen borde man använda produkter som inte
absorberar vatten och tillräckliga ångspärrar)
Kostnadseffektivt genomförande av bra ventilation

Kl. 14 - 14.15 kaffeservering

Kl. 14.15–15.15: Grundläggning av en byggnad

Att läsa en grundundersökning, borrning/provgrop, jordarter, att 
utarbeta en utredning om grundbottenförhållanden, 
Mikael Pappila, Ab Pappila Design Oy
Betydelsen av en utredning som en del av bygglovsansökan, 
Joakim Nyström, Markus Östman

Kl. 15.15–16.00 Aktuellt

Aktuellt inom planläggning, Heidi Saaristo-Levin och Pasi Hyvärilä
Aktuellt inom karttjänsten, Frida Ringwall
Miljö- och klimatprogrammet, Petri Huovila
Aktuellt om revideringen av MBL, Kenneth Koskinen
Nytt
Elektroniskt arkiv
Anvisningar: Inkvarteringslokaler och trädfällning
Lägesbild av projektet för grundläggande förbättring av Pargas stads 
byggnads- och lägenhetsregister, Sanna Simonen

Klo 16 - 18 DIKSUSSIONSTILLFÄLLE
Grötservering

ANMÄLNINGAR
Senast 11.11.2022 till byggnadstillsynens e-post

Möjlighet att delta på distans


23.03.2022

Anlägga inkvarteringslokal

Anlägga inkvarteringslokal- anvisning

Denna anvisning gäller planering av inkvarteringslokaler. Anvisningen kan tillämpas både i planering av ny verksamhet och i ändringar av befintliga lokaler. Anvisningen kan användas av verksamhetsutövare, lokalplanerare och byggare.

Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar att byggnader används i enlighet med bygglovet och fastställer högsta tillåtna antal personer som får vistas samtidigt i möteslokaler. En fastighet/tomt som ska användas för en inkvarteringsbyggnad ska vara planerad för det ändamålet (planlagd). Byggande av en byggnad som ska användas för inkvartering styrs av flera olika bestämmelser. De tekniska kraven är olika än i bestämmelser för byggande av bostadshus eller fritidsbostäder.

Att gäster inkvarteras i ett privat hem utöver den egna familjen gör inte byggnaden till en inkvarteringslokal. Fastighetsägaren svarar för byggnadens säkerhet och hälsosamhet även i detta fall.

Räddningsmyndighetens uppgift är att förebygga olyckor (speciellt bränder). För att förebygga olyckor samarbetar räddningsväsendet med andra myndigheter och sammanslutningar och invånare i området.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, alltså hotell, vandrarhem, motell, bostadshotell, lantgårdsturism, friluftsstugor, pensionat, semesteranläggningar, frukostpension, yrkesmässigt tillhandahållande av fritidsbostäder, campingplatser, internat, natthärbärgen, förläggningar och övrig yrkesmässig inkvarteringsverksamhet.

Till anmälningspliktig verksamhet enligt hälsoskyddslagen räknas även offentliga inkvarteringslokaler vars verksamhet inte strävar efter ekonomisk nytta, till exempel ett natthärbärge inom en välgörenhetsverksamhet. Verksamhetens natur och omfattning ska beaktas i planeringen.


18.02.2022

Publiceringen av lov- och tillståndshandlingar från Lupapiste till ePermit har påbörjats. 
Du kommer att få ett e-postmeddelande när ditt lov eller tillstånd har publicerats i tjänsten. I meddelandet finns en anvisning om hur du kan se lovet eller tillståndet. 

Anvisning för att visa lov och tillstånd i e-tjänsten ePermit
1.    Logga in på tjänsten.
Om du inte ännu har ett användarnamn, gå till Skapa ett nytt användarnamn.
2.    Klicka på Visa alla för att visa alla lov och tillstånd som du är delaktig i.
3.    Genomför en stark autentisering med dina bankkoder.
4.    Om du behöver lägga till ansvarspersoner (till exempel ansvarig arbetsledare) kan du göra det i fliken Ansvarspersoner.
Fyll i ansvarspersonens namn och e-postadress och spara. Ansvarspersonen ska dessutom fylla i adress, personbeteckning och telefonnummer. Välj Elektronisk bekräftelse av ansvarsperson och skicka begäran om bekräftelse.
Den berörda ansvarspersonen får meddelande per e-post om att hen lagts till i projektet och efter detta ska hen via länken i e-postmeddelandet bekräfta sitt deltagande i projektet i rollen i fråga (detta ersätter anmälan av ansvarsperson på pappersblankett).
5.    Lägg till behövliga specialbeskrivningar i pdf-format i fliken Specialbeskrivningar.  
Bilagorna namnges t.ex. RAK sektionsritning av grunden 1, RAK sektionsritning av grunden 2 och alla bilagor ska ha ett eget namn. Du kan också lägga till den permanenta byggnadsbeteckningen i namnet.
Namngivningen görs inte i beskrivningsfältet. I beskrivningsfältet beskrivs innehållet av bilagan.
OBS! De specialbeskrivningar som redan lagts i Lupapiste syns i fliken Beslut.
6.    Inspektionsprotokoll, som de ansvariga arbetsledarna fyller i,  finns i fliken Inspektioner. Vi rekommenderar att du använder denna flik i stället för pappersblanketter.
Kom ihåg att direkt välja alla underlag för inspektionsprotokoll som behövs i byggprojektet!
I inspektionsprotokollet kan du även lägga till dokument som hänför sig till inspektionen, t.ex. fotografier.
7.    Ge vid behov användarrättigheter åt andra personer. Användarrättigheter (rätt att läsa eller göra ändringar) ges på basis av användarnamnet.
Kom ihåg att be experter om användarnamn innan du ger dem rätt att läsa eller göra ändringar!


14.01.2021

Lupapiste tas ur bruk!

Det är inte möjligt att lägga till filer eller planer från och med 15.2.2022.Befintliga filer överförs till byggnadstillsynens bakgrundssystem. Ifall projektet är halvfärdigt, kan behandlingen av projektet fortsättas i tjänsten ePermit. På begäran av sökanden eller planeraren publiceras projektet i den nya tjänsten. Länk till tjänsten: https://karta.pargas.fi/ePermit/sv/. Anvisningar för dess användning finns i tjänsten eller på webbplatsen Gör en ansökan - Pargas - Pargas -portal.
 


8.10.2021

Den nya e-tjänsten har öppnats!

Du kommer till programmet via eService.

Välkommen till användarutbildning av programmet på onsdagen 24.11.2021 kl.8-11  i fullmäktigesalen i stadshuset eller på Teams.

Utbildningen riktar sig till yrkespersoner inom branschen, men alla är välkomna att delta.Utbildningen går på två språk och personal från byggnadstillsynen är på plats.

Program:
Morgonkaffe kl. 8.00, inloggning på mötet. 
Utbildning kl. 8.30–11.00

Vänligen anmäl dig till utbildningen senast  den 22.11.2021 för att för att vi ska kunna reservera tillräckligt med kaffe.

Det går inte längre att söka nya lov och tillstånd på Lupapiste efter 1.11.2021.

Vänligen anhängiggör halvfärdiga projekt genom att lämna in din lov- eller tillståndsansökan före detta datum eller gör ansökan i den nya tjänsten.

Beslut som gäller de bygglov som sökts via Lupapiste fattas till och med 17.12.2021 Efter detta flyttas alla lov och tillstånd till tjänsten eService.


01.10.2021 

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt 
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning. 
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (registret för digitalisering och befolkningsdata, skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister). 
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen. 

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas. Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter. Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier. 
Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut. 

Som fastighetsägare gör så här:
1.    Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)

2.    Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov beviljade av byggnadstillsynen. 

Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd. 
Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
-    Välj Suomi.fi
-    Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
-    Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
-    Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
-    Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
-    Skicka meddelandet
-    För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.

Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i Lupapiste.fi-tjänsten. Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post eller på
telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.
Du kan kontrollera aktuell data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten för fastighetsuppgifter