Processchema för ansökningar till byggnadstillsynen.

Processchema för ansökningar till byggnadstillsynen.

Varje ansökan och anmälan behandlas genom samma process.