Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

UTLOTTNING AV SOMMARJOBB I PARGAS STAD 2022.

Pargas stad ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 

Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2004-2006 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande. Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt under tiden 26.1-28.2.2022. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut sammanlagt 25 ungdomar som kallas till intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Samtidigt lottas det också ut 20 sommarjobbsedlar. 

Länk till ansökan kuntarekry.fi, publiceras 26.1.2022

Sommarjobbet är en månad, månadslönen för heltidsjobb (38 timmar 15 minuter i veckan) är 840€ år 2022 (justeras årligen). 


Sommarjobben kan vara inom park- underhåll- eller städarbete, vård och äldreomsorg eller inom dagvård.

Om du har frågor kontakta Ungdomsverkstaden Aktiva
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Strandvägen 32, 21600 Pargas

Pargas stad lottar också ut 20 sommarjobbsedlar
 

 

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

Pargas stad inleder ett nytt ansökningsförfarande för uppgiften som kommunikatör. 


Pargas är en genuint tvåspråkig, vacker skärgårdsstad med 15 000 invånare som erbjuder god service och där stadsidyll, kultur och historia kombineras med de vackra skärgårdslandskapen.

Har du en stark professionell kompetens inom kommunikation och vill börja utveckla och koordinera Pargas stads externa och interna kommunikation i samarbete med stadens sektorer?

Uppgiftsbeskrivning: 

Vi söker en kommunikatör till en tillsvidareanställning från och med 1.2.2022 eller enligt överenskommelse.

Kommunikatören är huvudredaktör för stadens publikationer, sköter kontakterna till medier och ansvarar för stadens PR-verksamhet. Du kommer att samordna och utveckla stadens webbplats, intranät och kanaler på sociala medier samt ansvara för stadens kriskommunikation. Stadens kundservice, invånarmarknadsföring och olika kampanjer hör också till dina uppgifter. När välfärdsområdet bildas accentueras behovet av information för olika intressegrupper i ditt arbete. Du arbetar i samarbete med stadens informationssekreterare och fungerar som ledare för kommunikationsteamet. Du har ett nära samarbete med alla sektorer i staden och får fullt stöd av ledningen för ditt arbete.

Behörighetskraven för anställningen som kommunikatör i arbetsavtalsförhållande är lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutsnivå med studier i information och kommunikation samt erfarenhet av liknande uppgifter.
Språkkraven är goda kunskaper att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi värdesätter kommunal erfarenhet, god stresstålighet, social kompetens, ett innovativt och flexibelt grepp i arbetet, förmåga att arbeta i team, goda it-färdigheter och förmåga att hantera moderna kommunikationskanaler.

Vi erbjuder dig en ansvarsfull och intressant uppgift, goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete, flexibla möjligheter till distansarbete och trevliga medarbetare i Finlands vackraste skärgårdsstad.


Tilläggsinformation ges av näringslivschef Tomas Eklund, fornamn.efternamn@pargas.fi, eller per telefon 040 488 5675.

Vi ber dig lämna in din elektroniska ansökan senast fredagen 21.01.2022 kl. 12.00 på adressen www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 406042. Examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg ber vi dig visa upp i samband med eventuell intervju.
Tidigare inkomna ansökningar beaktas (ansökningstiden som utgick 20.12.2021).

 

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Vattentjänstverket i Pargas stad söker 

en Processkötare för fast anställning.

Vattentjänstverket i Pargas stad svarar för vattentjänsterna i sitt verksamhetsområde. Vi erbjuder ett intressant arbete med en ungdomlig prägel där du är en viktig del av vattentjänstverkets arbetsgemenskap på 14 personer. 

Reningsverkets skötare är stationerad på avloppsreningsverket i Pargas. Arbetsuppgifterna förutsätter att du rör dig runt om i kommunen och besöker bland annat pumpstationer.

Till arbetsuppgifterna hör uppgifter som hänför sig till användningen och underhållet av avloppsreningsverk och pumpstationer samt vatten- och avloppsnätet. Reningsverkets skötare övervakar och styr avloppsreningsverkens drift bland annat med hjälp av ett automationssystem. Till arbetsuppgifterna hör uppgifter på fältet som hänför sig till användningen, reparationen och underhållet av anordningar i reningsverken och pumpstationerna. I arbetet används dagligen rapporteringsprogram som hänför sig till processen och underhållet. Reningsverkets skötare deltar i beredskapen.

Vi söker en ivrig och initiativrik person med en lämplig yrkesutbildning till exempel inom samhällsteknik, processteknik, kemi eller automation. Sökanden ska ha erfarenhet av processkötaruppgifter och/eller arbete i kontrollrum inom en lämplig bransch. Arbetet förutsätter kunskap om tekniska anordningar, funktioner och underhåll samt goda kunskaper i användningen av informationssystem. Arbetet förutsätter ett B-körkort.

Erfarenhet av att operera och driva vattentjänstverk räknas som merit. Vi uppskattar förmåga att ta initiativ och samarbetsförmåga.

Arbetet är dagarbete som inleds våren 2022 enligt överenskommelse (målet är februari 2022). Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och kollektivavtalet för teknisk personal. I uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer information om uppgiften fås av Pargas vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 4885 919, vardagar kl. 14–15. 

Om du är intresserad av uppgiften, skicka en fritt formulerad arbetsansökan samt ditt CV och kopior på intyg av eventuella kurser och utbildningar du avklarat per e-post till adressen ansokningar.tekniska@pargas.fi. Rubricera ansökan “Processkötare”. 

Ansökan kan också lämnas in elektroniskt via webbplatsen www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 407810.

Arbetsansökningarna ska vara oss tillhanda senast 28.1.2022 kl. 15.00. 

Av ansökan ska utbildning, arbetserfarenhet samt kontaktuppgifter till referenser framgå. Examens- och arbetsintyg uppvisas i samband med en eventuell intervju.

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 100 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Och ändå är det bara 25 km till Åbo centrum!

Social- och familjeservicen i Pargas stad slås samman till ett serviceområde i början av 2022. Vi söker nu en innovativ person med en klientorienterad och holistisk syn på social- och familjeservice för att leda denna nya helhet.

Social- och familjeenhetschef

Som ledare för serviceområdet social- och familjeservice bär du det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen av serviceområdet, servicens kvalitet samt planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten. Inom social- och familjeservice ordnas lagstadgade tjänster inom socialvården och socialskyddet samt omfattande psykosociala tjänster. Målet är att genom mångprofessionellt arbete stödja barns, ungas och vuxnas välbefinnande och egen aktivitet i samarbete med olika nätverk. Vi har en mångsidig grupp professionella medarbetare som väntar på dig. 

Centrala uppgifter för social- och familjeenhetschefen:

•    Samlat ansvar för att strategiskt utveckla social- och familjeservicen genom tvärsektoriellt samarbete
•    Samlat ansvar för att tjänsterna inom serviceområdet håller hög kvalitet och är lönsamma och effektfulla
•    Expertis i utvecklingen av det arbete som utförs inom serviceområdet (barnfamiljer, barnskyddet, personer i arbetsför ålder, äldre personer och invandrare).
•    Deltagande i ledningsgruppsarbetet inom social- och hälsovården i Pargas
•    Personalförvaltning och arbete som närmaste chef för de ansvariga på serviceenheterna 
•    Budgetansvar
•    Kommunikation om tjänsterna inom serviceområdet 
•    Intressegruppsarbete
•    Regionalt utvecklingsarbete och utvecklingsarbete på landskapsnivå
•    Samlat ansvar för socialjour under tjänstetid samt medlemskap i styrgruppen för socialjour utanför tjänstetid
•    Ansvar för uppgifter som ledande tjänsteinnehavare inom socialvården (särskilt inom barnskyddet) vid behov


Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet enligt 7 § och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga och god förtrogenhet med social- och familjeservice. Vi önskar att du har bra, dokumenterad erfarenhet av sammanslagnings- och utvecklingsprocesser i arbetsgemenskaper samt ett framtidsinriktat sätt att arbeta. Tvärprofessionell erfarenhet räknas som merit. 

Vi erbjuder dig ett arbete som ger en god inblick i familje- och socialservice och i social- och hälsovård överlag, ett entusiastiskt och professionellt team att leda samt en utvecklingsvänlig atmosfär.

Blev du intresserad? I så fall kan du lämna in din ansökan och vid behov kontakta oss om du vill veta mer.

Mer information ges av social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497 eller e-post miia.lindstrom@pargas.fi, eller personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832 eller e-post peter.lindroos@pargas.fi.

Ansökan ska skickas elektroniskt senast 7.2.2022 kl. 12 via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 407944

 

Skolpsykolog, deltid, visstidsanställning

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 100 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Och ändå är det bara 25 km till Åbo centrum! 

Pargas stad ledigförklarar EN  TIDSBESTÄMD BEFATTNING PÅ DELTID SOM SKOLPSYKOLOG för tiden 1.2-31.12.2022. 

Behörighetskraven är examen som legitimerad psykolog i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Den sökande kan ange löneanspråk i sin ansökan. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, senast inom 30 dagar från att den valda har fått beslutet om att han/hon blivit vald till tjänsten samt uppfylla de vaccinationskrav lagen förutsätter inkluderad den tillfälliga smittskyddlagens § 48. Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Tilläggsuppgifter ges av social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040-6885497/e-post miia.lindstrom@pargas.fi eller vikarierande överläkare Kenneth Wilson tfn 040 4885501/e-post kenneth.wilson@pargas.fi.

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via www.kuntarekry.fi jobbnummer 406479. Ansökan med bifogat CV kan även lämnas in senast 24.1.2022 kl. 12:00 per e-post halsocentral@pargas.fi  eller på adressen Pargas hälsovårdscentral/ Mari Toivonen, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Befattning som skolpsykolog”. Examens- och arbetsintygen uppvisas på intervjun.
 

 

Socialarbetare inom äldreomsorgen

Vid Pargas stads social-och hälsovårdsavdelning ledigförklaras inom socialserviceenheten en ordinarie tjänst som

SOCIALARBETARE inom äldreomsorgen fr.o.m. 1.3.2022 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden förlängs.

Vill du ha nya vindar i dina yrkesmässiga segel? Vill du vara med och utveckla ditt arbete och söka lösningar för den äldre befolkningens serviceformer och jobba med äldre som har behov av särskilt stöd? 

Det gerontologiska socialarbetets ställning förstärks ytterligare i framtiden. Det är ett förändringsarbete och socialarbetaren är med och utformar ett mera gynnsamt samhälle för äldre. Förebyggande och uppsökande arbete inom äldreomsorgen är en viktig del av helheten och att dirigera servicen till rätt plats i rätt tid. Inom Pargas stad vill man utveckla äldre befolkningens välmående genom att förstärka denna del av socialarbetet. Vi söker därför en socialarbetare för tjänster till personer som är över 65-år. 
 
Du har chans att utveckla arbetet till en fungerande helhet med tillsammans med äldreomsorgens olika team, vuxensocialarbetare och hälsovårdens personal.  Du får starkt kollegialt stöd och introduktion i arbetet av erfarna socialarbetare och yrkespersonal inom äldreomsorgen.  

Nya synvinklar och kreativa lösningar värdesätts och under senare år har flera nya arbetssätt introducerats. Du arbetar nära äldreomsorgens och socialservicens ledning. 
Arbetet är omväxlande med också akut socialarbete och hjälp i ekonomiska frågor som en del. Ett psykosocialt arbetsgrepp med kunden i focus är viktigt.  Arbetet är krävande men samtidigt också mycket belönande. 

Pargas är en passligt stor stad där man snabbt blir bekant med sina samarbetskumpaner både inom hela sohä-området och utanför. Det är en unik möjlighet att arbeta i en levande tvåspråkig miljö i vår vackra skärgård och dess specifika kultur. Trots särskilda skärgårdsförhållanden är t.ex. förbindelserna från Åbo är mycket bra och det tar endast ca 25 minuter med egen bil till Pargas och du slipper även parkeringsproblem. Arbetspunkten är i Pargas centrum men man gör besök till hela kommunområdet vid behov. 

För arbetsgivaren är det viktigt att värna om arbetshälsan. Personlig yrkesutveckling och orkande i arbetet stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Staden stödjer arbetstagana med E-passi som kan användas både till motion, kultur och välmåendetjänster.  
Arbetsplatsens diskussionskultur är öppen och konstruktiv.  Företagshälsovårdens tjänster är lättillgängliga. Distansarbetet är en etablerad praxis i organisationen.   

Vi förväntar oss av dig ett äkta intresse av äldre personer och vilja att jobba i omfattande samarbetsnätverk och att du kan jobba självständigt och är initiativrik, ansvarsfull och flexibel samt att du bidrar en till positiv och god arbetsanda. 
Du har möjlighet att påverka utvecklingen genom att använda egna styrkor och intresseområden som en del i arbetet. 

Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (§7, §32) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Stöd till språkstudier kan ordnas vid behov. 
Erfarenhet av arbetsuppgifter inom äldreomsorg och vuxensocialarbete räknas som merit. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna uppvisas med intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid på sex månader. För att utföra arbetet behövs körkort och gärna möjlighet att använda egen bil. 

Lön: 3613,91€ 

Närmare uppgifter ges av socialservicechef Heidi Ulriksson heidi.ulriksson@pargas.fi eller äldreomsorgschef Ulrika Lundberg, ulrika.s.lundberg@pargas.fi tfn 02 458 5700.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 405850. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28,21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast 31.1 2022 kl. 12.00. Arbetsintervjuerna hålls 2.2.2022 eller enligt överenskommelse.  
 

Två anställningar som socialhandledare inom familjearbete

Vi utökar vår personal inom familjearbete och söker två socionomer för att komplettera vårt team inom familjearbete. I teamet inom familjearbete arbetar för tillfället tre familjearbetare.

Vi på Pargas familjeenhet anser att ett bra arbetsklimat och arbetshälsa är viktigt. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stödjer varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. På familjeenheten använder vi en systemisk verksamhetsmodell.

Till arbetsuppgifterna för en socialhandledare inom familjearbete hör familjearbete i enlighet med barnskyddslagen och socialvårdslagen samt deltagande i bedömning av servicebehov.  Socialhandledaren har en allmän arbetstid, men arbetet planeras enligt familjernas behov på vardagar kl. 7–20. Den anställda kan själv påverka sina arbetstider.

Av dig förväntar vi oss ett kundorienterat, reflekterande och utvecklingsvänligt arbetssätt, öppenhet, god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Erfarenhet av barnskyddet räknas som fördel. Körkort är nödvändigt. Familjeenheten har en leasing-bil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil. Pargas är en tvåspråkig stad och på familjeenheten kan du berika din språkkunskap. Pargas stad stöder språkstudier, ifall du känner att du behöver utveckla någotdera språket. 

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:

•    Stöd av ett systemiskt team
•    Möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    Stöd för studier i finska eller svenska
•    Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
•    Stöd från platschefen och regelbundna samtal om arbetshälsa
•    Öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat
•    Ett rimligt antal klienter, max. 10 familjer

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. 

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Prövotiden är sex månader.

Mer information om anställningen som socialhandledare ges av tf. enhetschef Anna Tähtinen, tfn 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 404126. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 21.1.2022 kl. 12.00

 

Socialhandledare, vuxensocialarbete

Inom social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ledigförklaras en ny ordinarie tjänst som Socialhandledare inom vuxensocialarbetet  från och med 15.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Som socialhandledare jobbar du tillsammans med vuxna personer och handleder dem i olika utmaningar gällande livshantering. Tillsammans med klienten söker man olika alternativ för att förbättra livssituationen och motivera till förändring. Det är viktigt att möta klienten flexibelt, att stödja och motivera till att klara sig självständigt.  Tillsammans med kunden och socialarbetaren görs bedömningar av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Som socialhandledare har du möjlighet att påverka kundens situation genom att fatta beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och lära ekonomihantering bland annat i form av förmedlingskonto.

Socialhandledaren är en del av vuxensocialarbetsteamet dit det hör socialarbetare, socialhandledare, närarbetare, kanslipersonal och förmannen. I teamet finns ett starkt professionellt stöd.

Arbetet innehåller både byråarbete, team- och pararbete samt fältbesök. Förutom de uppgifter som hör till tjänsten har du också möjlighet att påverka arbetets innehåll och utförande i enlighet med eget intresse och personliga kunskapsområden. 

Arbetspunkten finns i välfärdscentret i Pargas och arbetsområdet omfattar hela kommunområdet. 

Arbetstagarens yrkesmässiga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Det erbjuds möjlighet till språkstudier och arbete i en levande tvåspråkig miljö. Regelbundet distansarbete är möjligt om man vill.  Du har möjlighet att påverka din egen arbetsvecka i och med att flexibel arbetstid används. Staden stödjer arbetstagarnas arbetsvälmående med E-passi som kan användas såväl till motion, kultur som välmåendetjänster.

Vi önskar att du är organiserad, flexibel, ansvarstagande och bidrar till en god och positiv arbetsatmosfär. Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Körkort är nödvändig och användning av egen bil underlättar skötseln av arbetet, leasingbil finns också till förfogande.

Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna visas genom intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid på sex månader

Lönen bestäms enligt kollektivavtal.

Närmare uppgifter om tjänsten ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 040 4885570 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 408953. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 1.2.2022  kl. 12.00. Arbetsintervjuer hålls 3.2.2022 eller enlig överenskommelse.

 

Närvårdare, Björkebo

Är du den vi söker till uppgiften som närvårdare till Björkebo i Pargas? 

Björkebo är ett effektiverat serviceboende för äldre i Pargas centrum. 

Närvårdaren deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården och omsorgen av kunderna på boende enheten. Du arbetar utgående från kundens egna resurser på ett rehabiliterande sätt. Arbetet är självständigt, men samtidigt är du en del av ett mångprofessionellt team. Vi önskar att du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och har lätt för att ta initiativ. Det är en fördel ifall du har erfarenhet inom äldreomsorgen.

Behörighetsvillkoren är legitimerad närvårdare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi rekommenderar vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen, en bra inskolning och möjlighet till utveckling. Arbetet är skiftesarbete. 

Tilläggsinformation ger verksamhetsledare Carina Willberg, tfn. 0400 202 848 eller carina.willberg@pargas.fi må-torsdag kl. 8-16, fre 8-14.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 406053. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.1.2022 kl. 12:00. Intervjuer hålls v. 4 och 5.

 

Närvårdare, vikariat, Regnbågen Korpo

Pargas stad ledigförklarar att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARVIKARIE till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo, 2-skiftesarbete för tiden 10.1.2022-2.6.2023 med möjlighet till förlängning. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400 Regnbågen

Ansökan lämnas in i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 402789. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 23.1.2022. 

 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat under tiden 23.8.2021 – 2.1.2022 (ev fortsättning) Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2022 kl 12.

Förfrågningar,  Vårdchef Suvi Sumelius-Nieminen tel.  040 821 0606 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist 040 488 5503
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi