Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 


 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Tjänst som socialarbetare inom vuxensocialarbetet

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus. Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

 

I teamet inom vuxensocialarbete ingår en ledande socialarbetare, fyra socialarbetare och fyra socialhandledare. Inom vuxensocialarbetet utför vi mångprofessionellt socialarbete. Vi ansvarar för planerat socialarbete med klienterna, socialhandledning, servicerådgivning och ekonomiskt stöd. Till arbetet som socialarbetare hör att göra bedömningar av servicebehov och klientplaner i enlighet med socialvårdslagen, bevilja ekonomiskt stöd och ansvara för klientprocessen som helhet. I arbetet ingår mångprofessionellt nätverksarbete och koordinering av det.

 

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt, eftersom arbetet även omfattar klientarbete i skärgården. Enheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

 

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:

 • stöd av teamet

 • möjlighet till distansarbete varje vecka

 • stöd för studier i finska eller svenska

 • möjlighet till arbetshandledning i grupp 

 • stöd av platschefen och teamet

 • en öppen och konstruktiv diskussionskultur

 • en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

 • en lön på 3 686,19 €/månad.

Behörighetskrav: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet. Arbetet inleds från och med 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges under tiden 11.7–5.8.2022 av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi (Arbetsnyckel 455156). Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 22.8.2022 kl. 12. Ansökningarna returneras inte.

 

Två tjänster som socialarbetare inom barnskyddet

Vi söker två socialarbetare inom barnskyddet till vår kompetenta skara när den nuvarande tjänsteinnehavaren byter uppgift inom organisationen. Den ena av tjänsterna är ny.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. I barnskyddet använder vi en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Som stöd i ditt arbete har du ett systemiskt team som samlas varje vecka. Teamet består av en konsulterande socialarbetare, en familjeterapeut, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare. I arbetet ingår även jour under tjänstetid ungefär en gång i veckan. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp samt juridisk konsultation i barnskydd. Du har också en kontorsanställds arbetsinsats till ditt förfogande så att du kan fokusera på socialarbete.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Familjeenheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
- Rimligt antal klienter, under 35 klienter
- stöd av ett systemiskt team
- möjlighet att jobba på distans varje vecka
- stöd för studier i finska eller svenska
- möjlighet till arbetshandledning i grupp
- stöd av platschefen och teamet
- en öppen och konstruktiv diskussionskultur
- en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat.

Lönen 3844,17 €/mån

Behörighetskrav: Behörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Tilläggsinformation ger social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, tfn. 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi (17.7.-5.8.2022), 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi arbetsnyckel 454639. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 22.8.2022. Ansökningarna returneras inte.

 

TVÅ MUNHYGIENISTER, MUNHÄLSOVÅRDEN

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar två ordinarie vakanser som MUNHYGIENIST inom tandvården från och med 3.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Pargas stad har tre tandvårdsmottagningar (Pargas, Nagu och Korpo) var det för tillfället jobbar sammanlagt sju tandläkare och tre munhygienister. Nu söker vi två munhygienister till vårt tandvårdsteam. Ens placering i första hand är på Pargas och den andra jobbar i första hand på Nagu och Korpo. Vi förutsätter att Du förhåller Dig positiv till att jobba vid alla tandvårdsmottagningarna inom Pargas.

Som munhygienist behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter.

Behörighetsvillkoren:

Legitimerad munhygienist (YH) eller motsvarande utbildning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi beaktar även ansökningar av studeranden som blir färdig under hösten.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, ansvarig munhygienist Barbro Mattsson-Salminen tfn 0504722068 (tors - fre kl 8-12) eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi. Arbetsnyckel 454757. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 14.8.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Hälsovårdarvikariat, Nagu läkarmottagning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som HÄLSOVÅRDARE på Nagu läkarmottagning 15.8.2022-19.2.2023.

Vi söker efter sjukskötare till vårt team som tycker om självständigt arbete. De centrala arbetsuppgifterna består av mångsidiga arbetsuppgifter på en liten hälsostation i skärgården. Där ingår arbete på tidsbeställningsmottagning samt bedömning av vårdbehov både per telefon och på mottagningen.

Du har goda kliniska färdigheter och du har LOVe i kraft. Erfarenhet av arbete på en hälsostation räknas som merit. Arbetet förutsätter flexibilitet samt bra samarbetsförmåga. Framför allt har du rätt attityd och en vilja att lära dig nya saker. Ditt arbete är dagsarbete.

Lönen 2654,05€

Behörighetsvillkoren:

Hälsovårdare YH eller tidigare hälsovårdarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar §48 och §48 a

Kontaktuppgifter och ytterligare information om uppgiften

Suvi Simelius-Nieminen, vårdchef, tfn 0408210606

Janette Sundqvist, ansvarig sjukskötare, tfn 0404885503

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi arbetsnyckel 454639. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 17.7.2022. Ansökningarna returneras inte.

 

Närvårdare, Björkebo Pargas

Är du den vi söker till uppgiften som NÄRVÅRDARE till Björkebo i Pargas?

Björkebo är ett effektiverat serviceboende för äldre i Pargas centrum.

Närvårdaren deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården och omsorgen av kunderna på boende enheten. Du arbetar utgående från kundens egna resurser på ett rehabiliterande sätt. Arbetet är självständigt, men samtidigt är du en del av ett mångprofessionellt team. Vi önskar att du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och har lätt för att ta initiativ. Det är en fördel ifall du har erfarenhet inom äldreomsorgen.

Behörighetsvillkoren är legitimerad närvårdare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi kräver vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen, en bra inskolning och möjlighet till utveckling. Arbetet är skiftesarbete.

Tilläggsinformation ger verksamhetsledare Carina Willberg, tfn. 0400 202 848, carina.willberg@pargas.fi må-to kl. 8-16, fre 8-14 eller ansvariga sjukskötare Mikaela Norräng, tfn. 040-4886094, mikaela.norrang@pargas.fi må-to kl. 7-15, fre 7-13.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 454600. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 26.8.2022 kl. 12:00. Intervjuer hålls v. 35 och 36.

 

Hälsocentraltandläkare

Pargas stad ledigförklarar en befattning som HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE i Pargas kommunområde.

Behörighetsvillkoren är behörighet som legitimerad tandläkare i Finland. Dessutom förutsätter vi att den sökande har god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Arbetet inleds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt SOTE-avtalet och läkaravtalet. Innan arbetsförhållandet inleds uppvisas godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Vid anställningen tillämpas en prövotid om fyra månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Dunja Kanto, tfn 040 193 9679 eller e-post dunja.kanto@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi arbetsnyckel 443810. 
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 5.8.2022 kl. 12.00. 
 

Socialarbetare till Åbolands familjerådgivning

Välkommen på jobb till social- och familjeenheten i Pargas! Vi söker en ordinarie socialarbetare inom familjerådgivning till vårt kunniga gäng fr.o.m. 1.9.2022 då vår långvariga medarbetare går i pension.

Åbolands familjerådgivning finns i familjecentret i Pargas. I vårt tvåspråkiga familjecenter finns socialservice för barnfamiljer och vuxna, mödra- och barnrådgivning, hälsocentralspsykologer, talterapeuter, ungdomspsykiatri samt familjedagvårdsledare och speciallärare inom småbarnspedagogik.

Familjerådgivningen betjänar familjer i Pargas och Kimitoön med barn eller unga under 18 år. Klienterna betjänas i Pargas och en dag i veckan i Kimitoön. Som socialarbetare driver du självständigt din egen mottagning och arbetar i par med familjerådgivningens psykolog. I familjerådgivningens arbete ligger fokus på förebyggande åtgärder och tidigt stöd i problemsituationer som barn, unga och familjer möter. Till arbetsuppgifterna hör också att stödja interaktionen i familjen, föräldraskapet och parförhållandet samt att stötta familjerna vid separation eller skilsmässa. I arbetet genomförs utvärderings-, handlednings- och vårdprocesser med barn och unga och deras familjer. Dessutom bedrivs mångprofessionellt och sektorsövergripande samarbete med bl.a. småbarnspedagogiken, skolorna, barnskyddet och rådgivningarna. Det är fråga om sakkunnigarbete som inbegriper arbetshandledning, konsultation och deltagande som sakkunnig i olika samarbetsnätverk. Även en konsultativ barnpsykiaters tjänster står till förfogande.

Vi önskar att du har god social kompetens och samarbetsförmåga, en helhetssyn och ett utvecklingsorienterat arbetssätt, god dokumentationsförmåga och god förtrogenhet med lagstiftningen. I denna uppgift är det till fördel för dig om du har tidigare erfarenhet av familjerådgivningsarbete, av sektorsövergripande arbete och arbete i par i arbetet med barn, unga och familjer och av terapeutiskt arbete. Olika utbildningar i terapi och arbetshandledning samt kunskaper i systemiskt arbetssätt räknas som fördel. Vi erbjuder arbetshandledning och stödjer dig i att fördjupa din yrkeskompetens. Du har flexibel arbetstid och möjlighet att också arbeta vissa dagar på distans.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig

•    stöd från platschefen
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning individuellt eller i grupp
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    en lön på 3 634,56 €/månad.

Behörighetsvillkoren är behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Den som väljs till tjänsten ska visa upp ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002) innan hen tar emot tjänsten. 

Vi förutsätter vaccinationsskydd mot covid-19 enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar i alla sådana uppgifter inom social- och hälsovården som innebär smittrisk till följd av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges fr.o.m. 27.6.2022 av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi. 

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 451494. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Vapparvägen 15, 21600 Pargas. Ansökningstiden går ut 18.7.2022 kl. 12.
 

Tjänst som socialarbetare inom barnskyddet

Vi söker en socialarbetare inom barnskyddet till vår kompetenta skara när den nuvarande tjänsteinnehavaren byter uppgift inom organisationen.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. I barnskyddet använder vi en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket. 

Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Som stöd i ditt arbete har du ett systemiskt team som samlas varje vecka. Teamet består av en konsulterande socialarbetare, en familjeterapeut, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare. I arbetet ingår även jour under tjänstetid ungefär en gång i veckan. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp samt juridisk konsultation i barnskydd. Du har också en kontorsanställds arbetsinsats till ditt förfogande så att du kan fokusera på socialarbete.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Familjeenheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil. 

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
•    stöd av ett systemiskt team
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning i grupp
•    stöd av platschefen och teamet 
•    en öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat.
•    Lön 3768,79 €

Behörighetskrav: Behörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera. 

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader.  För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen (1.6–10.6.2022 och 27.6–1.7.2022), 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 446616. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 22.8.2022 kl. 12.00.

 

Sjukskötare, vikariat, hälsovård, Houtskär
 
Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som SJUKSKÖTARE på Houtskär läkarmottagning 1.9.2022-31.8.2023. 

Vi söker efter sjukskötare till vårt team som tycker om självständigt arbete. De centrala arbetsuppgifterna består av mångsidiga arbetsuppgifter på en liten hälsostation i skärgården. Där ingår arbete på tidsbeställningsmottagning samt bedömning av vårdbehov både per telefon och på mottagningen. 

Du har goda kliniska färdigheter och du har LOVe i kraft. Erfarenhet av arbete på en hälsostation räknas som merit. Arbetet förutsätter flexibilitet samt bra samarbetsförmåga. Framför allt har du rätt attityd och en vilja att lära dig nya saker. Ditt arbete är dagsarbete.

Lönen 2602,01€ 

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
  
Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Kontaktuppgifter och ytterligare information om uppgiften

Suvi Simelius-Nieminen, vårdchef, tfn 0408210606
Janette Sundqvist, ansvarig sjukskötare, tfn 0404885503

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 448007. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 7.8.2022. Ansökningarna returneras inte.
 

Sjukskötare, akutavdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt akutavdelningen från 15.8. eller enligt överenskommelse. Den vakansen är ny.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. Arbetet är omväxlande och mångsidig. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. 

På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt arbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får bra stöd från kolleger och förmän. Arbetet görs i tre skift. 

Behörighetsvillkoren:

Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi,  jobbnyckel 444403. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 7.8.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Närvårdare, äldreomsorgen Korpo

Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande.

Vi söker en närvårdare till boendeservicen i Korpo. Arbetet som närvårdare på Regnbågen är mångsidig vård och omsorg. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande. 

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 431478. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi .

 

Närvårdare till Pargas stads hemvård 

Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. Arbetet omfattar förutom primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till kunder som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötare arbetar i hemvårdens team som stöd för närvårdarna och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig en arbetsplats där du kan utvecklas i ditt yrke och mångsidigt utnyttja dina kunskaper i ditt arbete. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 452414. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 11.7.2022 kl. 12.00. Arbetet inleds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Tilläggsinformation ges av teamledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi. 
 

Sjukskötare i tillsvidare anställning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE  tillsvidare anställning på hälsovårdscentralens akutavdelning, hemsjukhuset och geriatriska avdelningen. Vi kan komma överens om anställningens början.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt vårdarbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Arbetet är omväxlande och mångsidigt. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. Arbetet görs i treskift.

Arbetet i hemsjukhuset är självständigt, mångsidigt och omväxlande. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård, och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Hemsjukhuset har till förfogande sin egen bil, men du behöver körkort och körkunnande. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Geriatriska avdelningen har 29 patientplatser, där man skötar patienter med behov avdelningsvård och rehabilitering. En del av patientplatser är för intervallvårdspatienter. Som sjukskötare på geriatriska avdelningen du arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna för att upprätthålla sin funktionsförmåga. Sjukvården är en väsentlig del av dina arbetsuppgifter, så som sårvård, intravenösa infusioner samt krävande smärtvård. Arbetet görs i treskift.

Uppgifterna förutsätter likaså goda samarbets- och samspelsförmågor och en patientcentrerad inställning till vårdarbete. Vi uppskattar att du har LOVe i kraft.

Behörighetsvillkoren:

Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 
Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 0404885524, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 0404885843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 444126. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Sista ansökningsdag 31.12.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat.  Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2022 kl 12.

Förfrågningar,  Vårdchef Suvi Sumelius-Nieminen tel.  040 821 0606 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist 040 488 5503
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi