Lediga jobb i Pargas stad

Lediga jobb i Pargas stad
 

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

Näringslivstjänster:

Sysselsättningscoach

Pargas stad söker en sysselsättningscoach till projektet Välkommen hem! Målet med projektet är att förbättra sysselsättningen hos inflyttare i Pargas med annat modersmål än svenska eller finska, med särskild fokus på att nå inflyttade kvinnor i all verksamhet. Projektet genomförs i samarbete med Kimitoöns kommun och får finansiering från Europeiska socialfonden. Anställningen är på viss tid t.o.m. 30.11.2021. 

Sysselsättningscoachen arbetar med att genomföra projektets åtgärder i enlighet med projektplanen. Åtgärder inom projektet är bland annat att lära känna olika former av företagande och göra företagsbesök, handleda arbetsgivare och andra aktörer i att anställa personer med främmande språk som modersmål och utveckla nya samarbetsformer mellan olika aktörer samt hjälpa de arbetssökande att skapa egna nätverk och stödja dem i att identifiera sina styrkor. 

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av arbete med invandrare för att stödja deras sysselsättning samt av samarbete med företag. Därtill hoppas vi att du har erfarenhet av projektarbete. 

För att lyckas framgångsrikt med arbetet förutsätts att du har ett självständigt arbetssätt, god samarbetsförmåga och förmåga att skapa nätverk, ambition att utveckla nya verksamhetssätt samt förmåga att möta olika människor. 

Vi förutsätter tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Dessutom förutsätts goda kunskaper i engelska språket. Kunskaper i andra språk är en fördel. 

Mer information ges av näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675, tisdagen 17.12 kl. 12.00–14.00 och onsdagen 18.12 kl. 14.00–16.00 eller per e-post tomas.eklund@pargas.fi.

Skriftliga ansökningar med meritförteckning ska skickas in till pargas@pargas.fi senast måndagen 23.12 kl. 12.00.

 

Miljöavdelningen:

Lägesdatabehandlare 

Pargas stad anställer en lägesdatabehandlare vid miljöavdelningen, mätningsenheten med arbetsplats i Pargas stadshus. Arbetsavtalsförhållandet kan påbörjas 1.2.2020 eller enligt överenskommelse.

Mätningsbyrån har 12 st. anställda och till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mätningsverksamhet och fastighetsbildning. Mätningsenheten upprätthåller även kartor för detaljplane- och byggprocesser, för fastighets- och adressregister liksom för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även såväl interna mätningsarbeten som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Mätningsbyrån ingår i miljöavdelningen tillsammans med byggnadstillsyn, planläggning och miljövård samt miljöhälsoskydd och veterinärvård.
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna i Åboland med en personal på över 1 000 personer. Stadens arbets- och förvaltningsspråk är svenska men arbetsmiljön i stadshuset i Pargas är tvåspråkig, vilket i praktiken betyder att man kan arbeta och kommunicera med övriga på arbetsplatsen på sitt eget modersmål. 

Pargas är en unik skärgårdsstad i Skärgårdshavets västra del med drygt 15 000 invånare. Pargas stad omfattar stora delar av Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Via goda bussförbindelserna går det enkelt och miljövänligt att pendla till stadshuset.

ARBETSUPPGIFT

Som lägesdatabehandlare är du en av åtta på mätningsbyrån som har Pargas stadshus som arbetsplats. Huvuduppgiften är att sköta Pargas stads kartbeställningstjänst och den kundbetjäning som detta innefattar. Via tjänsten beställs på årsnivå ca 1 300 st. kartpaket till de ansökningar som lämnas in till stadens byggnadstillsyn och planläggningsenhet. Dessutom beställs enligt kundens begäran även skräddarsydda kartutdrag. Övriga arbetsuppgifter är olika kontorsuppgifter inom mätningsbyrån. Sådana uppgifter är uppdatering av baskartan, registeruppdateringar, att producera kartmaterial samt andra beredande uppgifter och utredningar för tomtförsäljning, fastighetsbildning, adressystem, kundbetjäning m.m.

KVALIFIKATIONER

Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig utbildning på andra stadiet. Utbildning inom eller erfarenhet av lantmäteri-, bygg- och planläggningsfrågor är till fördel. Språkkravet är tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska språken, språkkunskaperna prövas vid arbetsintervjun.

Praktisk arbetserfarenhet av system som använder sig av lägesdata samt tidigare erfarenhet av programmen Trimble Locus, MapInfo/ArcGIS, 3DWin, Autocad och kännedom om WMS/WFS-tjänster anses som merit. 

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Lön enligt TS-avtalet, den uppgiftsbaserade grundlönen är 2184,78. Lönesättningen baserar sig på kraven i uppgiften, övriga andelar av lönesättningen är branschtillägg och personligt tillägg som prövas enligt anvisningarna i TS-avtalet. Anställningen är tillsvidare. För anställningen tillämpas en prövotid om fyra månader. Personen som väljs skall innan arbetsavtalet uppgörs uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Arbetstid enligt kollektivavtalet byråarbetstid 36 h 45 min / vecka. Arbetsplatsen har flexibel arbetstid vilket innebär att arbetstagaren har möjligheten att självständigt påverka egna arbetstider. Uppgiften ger även möjlighet att delvis arbeta på distans enligt stadens villkor för distansarbete. 

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Ansökningstiden går ut 16.12.2019 kl. 16.00. Arbetsansökan med tillhörande bilagor över arbets-, examens- och eventuella språkintyg sänds till miljöavdelningen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Lägesdatabehandlare”. Ansökan med bilagor kan även skickas per e-post bygg-miljonamnden@pargas.fi Skriv ” lägesdatabehandlare” i ämnesfältet.

KONTAKTINFORMATION
För ytterligare information vänligen kontakta stadsgeodet Daniel Backman tfn 040 488 6066 eller markanvändningsingenjör Peter Lindgren tfn 050 5662 943, per e-post; förnamn.efternamn@pargas.fi.


 

Enheten för småbarnspedagogik

 

BARNSKÖTARE, daghemmet Karusellen, Nagu

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare. I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss vänligen gå in och fyll i en elektronisk ansökan via  , www.kuntarekry.fi, jobbnummer 212142. På frågor svarar daghemsföreståndare Monika Karlsson 050 533 3478

 

Social- och hälsovård:

Företagshälsovårdare

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som FÖRETAGSHÄLSOVÅRDARE från och med 3.2.2020 eller enligt överenskommelse.

Företagshälsovården inom Pargas hälsovårdsenhet erbjuder lagstadgad företagshälsovård, förutom åt Pargas stads egna anställda, även till lokala företag, företagare och lantbruksföretag inom Pargas. 

Inom företagshälsovården arbetar vi förebyggande och rehabiliterande med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Som företagshälsovårdare arbetar vi på hälsostationerna i de olika kommundelarna och vi möter även kunder i deras egen arbetsmiljö. Vi arbetar inom enheten i ett multiprofessionellt team och den förebyggande verksamheten sker på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Vi uppskattar att du har ett stort intresse för att arbeta med förebyggande företagshälsovård.         Vi uppskattar flexibilitet, förändrings –och utvecklingsfärdighet.   

Behörighetsvillkoren för uppgiften är företagshälsovårdare. Körkort behövs.
Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 
Grundlön 2539,21 euro.


Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 263430.    
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 30.12.2019 kl. 12.00. 

Intervjuerna hålls onsdag 8.1.2020 .


Förfrågningar tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn. 040 4885503

 

Tjänst som socialarbetare inom barnskyddet

Välkommen att arbeta som socialarbetare inom barnskyddet med ett rimligt och etiskt hållbart antal klienter (cirka 30). Familjeenheten vid Pargas stad är en arbetsgemenskap som tittar målmedvetet framåt och arbetar med barnfamiljer inom ramen för socialvård och barnskydd. Pargas stad utvecklar kraftigt sina tjänster för barnfamiljer utgående från en systemisk modell där utgångspunkten för arbetet är mångaktörskap och tjänster erbjuds i den naturliga miljön för barn och familjer. Tjänsterna för barnfamiljer i Pargas stad är väl och mångsidigt resurserade.


Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård samt kontinuerlig utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i ett mångprofessionellt team som består förutom socialarbetaren även av en socialhandledare och en familjearbetare. Arbetet omfattar även jour under tjänstetid. Pargas är en tvåspråkig stad som stödjer språkstudier. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp och vid behov individuellt samt möjlighet till juridisk konsultation i barnskydd.


Vi förväntar oss att du har erfarenhet av socialarbete inom barnskyddet. Därtill förväntar vi oss att du är öppen, engagerad och utvecklingsorienterad och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt.

Vi erbjuder dig:
•    Konkurrenskraftig lön på 3 650 €
•    Förankringsbonus 20 avlönade utbildnings- och utvecklingsdagar inom socialarbete per år
•    Möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    Stöd för studier i svenska eller finska
•    Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp

Vi lovar dig:
•    Stöd från platschefen
•    Flexibelt och människonära ledarskap
•    Öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier.


Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. För skötseln av tjänsten krävs användning av egen bil. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på fyra månader.

Ytterligare information om tjänsten som socialarbetare ges av enhetschefen Sami Salmivirta, 040 488 6091, sami.salmivirta@pargas.fi. Sökande som är behöriga för vikariat beaktas vid rekrytering.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 264731. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi.  Ansökningstiden går ut 23.12.2019 kl. 12.00. 

 

 

Socialhandledare inom vuxensocialarbete

Inom socialserviceenheten på social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ledigförklaras en tillsvidaretjänst som 

Socialhandledare
inom vuxensocialarbetet från och med 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi söker en socialhandledare till vuxensocialarbetet. Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen individuell socialrådgivning och handledning till vuxna personer. En central arbetsuppgift är socialarbete inom ekonomi: socialhandledaren fattar beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och förstärker klientens ekonomiska funktionsförmåga.  Socialhandledaren utför bedömningar av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Tillsammans med klienten söker man olika alternativ för att förbättra livssituationen och motiverar till förändring. Det är viktigt att möta klienten flexibelt, att stödja och motivera till att klara sig självständigt. 

Arbetet innehåller både byråarbete och fältbesök. 

Socialhandledaren arbetar inom hela kommunen med placering på socialcentralen i Pargas. Socialhandledaren hör till teamet för vuxensocialarbete. 

Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Arbetstagarens personliga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Möjlighet finns till språkstudier och arbete i en levande tvåspråkig miljö. Regelbundet distansarbete är möjligt om man vill. 

Vi förutsätter att du är flexibel och samarbetskunnig med ett etiskt arbetssätt och att du delar våra värderingar i utvecklings- och teamarbete. För att sköta uppgiften behövs förmåga att känna igen klientens styrkor och förstärka dem.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna visas genom intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader. Möjligheten att använda egen bil underlättar arbetet.
 
Lönen bestäms enligt AKTA.

Närmare uppgifter om tjänsten ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 264926. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 17.12.2019  kl. 12.00.

Arbetsintervjuer hålls 19.12.2019 eller enlig överenskommelse.

 

Minneskoordinator

Äldreomsorgen i Pargas stad ledigförklarar en ordinarie tjänst som MINNESKOORDINATOR. Tjänsten inleds från 1.3.2020 eller enligt överenskommelse och gäller tills vidare. 

Behörighetsvillkor: högskoleexamen inom social- eller hälsovården eller annan lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Minneskoordinatorn ansvarar för vården och omsorgen av patienter med minnessjukdom, samt stöder och handleder anhöriga, i ett tätt samarbete med bl.a. hemvården, hälso- och sjukvården och tredje sektorn. Minneskoordinatorn fungerar även som närmaste förman för personalen inom dagverksamheten. 

Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. 

Förfrågningar: äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki, gärna per e-post
camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi eller per tfn 050 596 2614.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 264763,  senast 10.1.2020 kl. 12.00. Ansökan med nödvändiga betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi .

 

2 sjukskötare, Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande)

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar två vakanser som SJUKSKÖTARE på  Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande), från och med 3.2.2020 eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.  Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Grundlönen  2454,30€
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 264511   
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 30.12.2019 kl. 12.00. 

Intervjuerna sker tisdag 14.1.2020 kl 14 - 16


Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 0404885503

 

Närvårdare,vikariat, Hälsovårdscentralens bäddavdelning(akut och rehabiliterande)

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar vikariat som NÄRVÅRDARE på  Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande),  3.2.2020 – 10.1.2021 (eventuell förlängning) eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.
Grundlönen  2164,52 euro
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel  264467    
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 30.12.2019 kl. 12.00. 

Intervjuerna sker tisdag 14.1.2020 kl 14 - 16.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 eller 
tf. Vårdchef Janette Sundqvist 0404885503 

 

Närvårdare, Malmkulla bäddavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som NÄRVÅRDARE på Malmkulla bäddavdelningen  från 3.2.2020 eller enligt överenskommelse. 

Arbetet vid Malmkulla bäddavdelning är varierande med aktivering och rehabilitering som utgångspunkt. Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering med mål att kunna bo hemma, på seviceboende, intensifierat boende eller i gruppboende erbjuds av Slussens modul samt Salongens modul för minnessjuka.  Vårdarbetet omfattar primär- och sjukvård där läkemedelshantering är en daglig del av närvårdarens arbetsuppgifter. Målet är att stöda och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Vill du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om du har initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med äldre och intresse för rehabilitering så är just du den person vi söker. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.  Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Grundlön 2150,64 euro.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel  264334. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi. senast den 13.1.2020 kl. 12:00.

Intervjuerna sker måndag 17.2.2020 kl. 13 – 16 och onsdag 26.2.2020 kl. 13 – 16.

Förfrågningar, tf. avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller 
tf vårdchef Janette Sundqvist 0404885503

 

Närvårdare, Malmkulla bäddavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar  vakans som NÄRVÅRDARE på Malmkulla bäddavdelningen från  30.3.2020 eller enligt överenskommelse. 

Arbetet vid Malmkulla bäddavdelning är varierande med aktivering och rehabilitering som utgångspunkt. Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering med mål att kunna bo hemma, på seviceboende, intensifierat boende eller i gruppboende erbjuds av Slussens modul samt Salongens modul för minnessjuka.  Vårdarbetet omfattar primär- och sjukvård där läkemedelshantering är en daglig del av närvårdarens arbetsuppgifter. Målet är att stöda och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Vill du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om du har initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med äldre och intresse för rehabilitering så är just du den person vi söker. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.  Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Grundlön 2150,64 euro.


Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 264222. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi. senast den 13.1.2020 kl. 12:00. 
Intervjuerna sker måndag 17.2.2020 kl. 13 – 16 och onsdag 26.2.2020 kl. 13 – 16.

Förfrågningar, tf. avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller 
tf vårdchef Janette Sundqvist 0404885503

 

 

Sjukskötarvikarie , hemsjukvården, äldreomsorgen Nagu

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 
SJUKSKÖTARVIKARIE inom hemsjukvården i Nagu kommunområde. Anställningen börjar så fort som möjligt och pågår till 19.10.2020.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Närmare information ges av vik. äldreomsorgsledare Medris Jurs, tfn 040 488 5589 eller hemvårdens sjuksköterska Natalie Fagerholm, tel: 040 551 7914

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 264947. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.12.2019 kl. 12.00

 

Närvårdare, moderskapsvikariat, äldreomsorgen Nagu


Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom soci-al- och hälsovården: 
NÄRVÅRDARE, moderskapsvikariat till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. 3-skiftesarbete. Anställningen gäller för tiden 20.1.-27.11.2020. 

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Närmare information ges av vik. äldreomsorgsledare Medris Jurs, tfn 040 488 5589

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 265578.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårds-avdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.12.2019 kl. 12.00.

 

 

Närvårdare, vikariat, äldreomsorgen Korpo

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 
NÄRVÅRDARVIKARIE till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo. 3-skiftesarbete. Anställningen börjar så fort som möjligt och pågår till 31.7.2020. 

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 260330. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.12.2019 kl. 12:00.  

 

Två närvårdare, hemvården inom äldreomsorgen

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården: Två NÄRVÅRDARE till hemvården inom äldreomsorgen. Närvårdarens uppgift inom hemvården är att ge kundorienterad och rehabiliterande vård hemma hos kunden. Vårdarbetet omfattar primärvård och sjukvårdsuppgifter. Till uppgifterna ingår t.ex. att ta hand om kundens måltider, läkemedelsbehandling och personliga hygien. Målet är att kunden ska ha en bra vardag och klara sig hemma. Närvårdarens arbete inom hemvården är krävande, mångsidigt, inspirerande och utmanande. Arbetet görs enligt en vård- och serviceplan som utarbetats med kunden och som beaktar kundens behov.
Arbetet är tvåskiftsarbete. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Lön utgår enligt AKTA.
Behörighetsvillkor för närvårdare: närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Även de närvårdarstuderande som blir klara med studierna under december beaktas.
Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.


Närmare information ges av ansvarig handledare Maarit Silvan, tfn 050 596 2615, ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840 eller vik. servicechef Suvi Simelius-Nieminen, tfn 040 141 7394. 


Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 264687. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.12.2019 kl. 12:00.

 

Fortlöpande rekrytering:


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE till hälsovården i Pargas

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att personer har det vaccinskydd som lagen om smittosamma sjukdomar §48 förutsätter.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

 • avdelningsskötare Jaana Orava, akut och rehabiliterande bäddavdelning   tfn 040 488 5524
 • tf avdelningsskötare Sari Gustafsson, Malmkulla bäddavdelning puh. 040 488 5843
 • tf. vårdchef Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 205372. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a,  21600 Pargas eller halsocentralen@pargas.fi  
 

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165947

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165948.

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer 165956.

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165958.

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla    040 488 5843
 • vik. äldreomsorgsledare  Medris Jurs / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator vik Marika Cederlöf / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Maria Wallin, tfn 040 488 6083 eller  maria.wallin@pargas.fi