Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 


 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Barnskötare, visstidsanställning, Houtskär daghem

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Monika Karlsson,  monika.karlsson@pargas.fi, tfn. 050 533 3478 om du är intresserad av att arbeta hos oss.


 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Pargas stad förlänger ansökningstiden för tjänsten som vårdchef

Är du intresserad av att arbeta i den vackra skärgårdsstaden Pargas? Då tjänsten som VÅRDCHEF nu är vakant, söker vi till den välfungerande hälsovårdsenheten en ny chef. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, omväxlande och intressant arbete med möjligheter till aktivt utvecklingsarbete inom enheten och i samarbete med andra enheter inom social- och hälsovårdsavdelningen. 

Vårdchefen leder, ansvarar och utvecklar vårdarbetet. Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig examen på magisternivå eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen samt god förmåga i tal och skrift använda de svenska och finska språken.

Vi förväntar oss god samarbets- och organisationsförmåga av vårdchefen. Som merit räknas erfarenhet och kännedom om branschen samt ledarskap. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Lönen fastställs enligt tjänstekollektivavtal. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Förfrågningar kan göras till social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström tfn. 040 688 5497 (miia.lindstrom@pargas.fi), eller tf överläkare Kenneth Wilson (kenneth.wilson@pargas.fi).

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 352038. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 30.8.2021 kl. 12.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

 

Sjukskötare, vikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat under tiden 14.6 – 5.9.2021 Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 369606.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 11.7.2021 kl 12.

Förfrågningar, tf. Vårdchef Janette Sundqvist tel.  040 488 5503 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 

Vårdbiträde/Baderska, Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som VÅRDBITRÄDE/BADERSKA på Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning, från och med 1.9.2021 eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet på avdelningen är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Till arbetsuppgiften hör bland annat att ansvara för patienternas personliga hygien, för hygienutrymmena och för klädvård i samarbete med vårdpersonalen.

Behörighetskrav: Förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Vi värdesätter erfarenhet av vårdarbete, flexibilitet, ett respektfullt patientbemötande och god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 368712. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 30.7.2021 kl. 12.00.

Intervjuerna sker vecka 32.

Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn. 040 4885843 eller tf vårdchef Janette Sundqvist 040 4885503.

 

Socialhandledare, vikariat, närståendevården

Vid Pargas stads social-och hälsovårdsavdelning ledigförklaras inom socialserviceenheten ett vikariat som

Socialhandledare  till närståendevården 

för tiden 1.9.2021- 19.7.2022  eller enligt överenskommelse

Vi söker en vikarie för socialhandledaren som handhar närståendevården för barn och personer i arbetsför ålder.  Socialhandledarens arbete är självständigt och innehåller mångsidigt stödjande till dem som sköter en handikappad eller sjuk person i hemmet.  Socialhandledaren är med under hela processen från att ansökningen görs. Hembesök är en väsentlig del av arbetet och det görs till alla som anhåller om närståendestöd. Närståendevårdarna kan ha kontakt till socialhandledaren med låg tröskel för att få råd och hjälp.  För att stödja närståendevårdarens orkande ordnas avlösningsvård på olika sätt och den koordineras i samråd med närståendevårdaren. Utbildning för nya närståendevårdare organiseras av socialhandledaren.  


Arbetspunkten finns vid Pargas socialcentral och omfattar hela kommunens område. Socialhandledaren är en del i teamet för närståendevården, dit socialhandledaren för äldre och två avlösningsvårdare hör. Socialhandledaren för barn och vuxna är också en del av handikappserviceteamet. 

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i en trevlig arbetsmiljö med trevliga kollegors samt förmannens stöd.  Du har möjligheten att arbeta i en levande tvåspråkig miljö. 

Vi förväntar oss att du är flexibel och samarbetskunnig och har förmåga att känna igen klientens styrkor och förstärka dem. 

Socialhandledarens behörighetskrav är yrkesutbildad personal enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) socionom YH samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. 

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Vid anställningen tillämpas en prövotid på sex månader. För att sköta tjänsten krävs användning av egen bil.  

Lön enligt AKTA.

Närmare uppgifter om ges av socialhandledare Marie Bergman tel: 040-4886084 eller e-post marie.bergman@pargas.fi eller socialservicechef Heidi Ulriksson, tel 040-4885570 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 371095. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28,21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast 30.6.2021   kl. 12.00.

Arbetsintervjuer den 2.7.2021 eller enlig överenskommelse.
 

 

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi