Föreningar och Understöd

Föreningar och Understöd


 

Aktuella Understöd (Kultur, Ungdom & Idrott)

Aktuella Understöd

Understöd till idrottsföreningar

04.10.2022

Ansökan om idrottsstipendier för år 2022

Följande stipendier kan ansökas senast söndagen den 13.11.2022:

1. Stipendium för aktningsvärda idrottsprestationer - i allmänhet förutsätts minst finländskt mästerskap. Åldersgräns 15 år och äldre.

2. Stipendium till ”Årets idrottslöfte" - tilldelas ett idrottslöfte som är mellan 15 och 20 år.

Fritt formulerad ansökan inlämnas elektroniskt till kultur@pargas.fi. 

Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.


Kultur- och idrottsnämnden
 


 

Understöd till idrottsföreningar

för tiden 1.9.2021–31.8.2022

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om
1) specialunderstöd
2) hyresbidrag

senast söndagen den 16.10.2022.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökan kan också inlämnas elektroniskt till kultur@pargas.fi. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida www.pargas.fi/blanketter.

Understödet betalas ut mot redovisning.
Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.

Kultur- och idrottsnämnden

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2022 Word

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2022 PDF


 

Aktuella understöd kultur, idrott , ungdom

Ansökningstider 2023
 

UNDERSTÖD FÖR KULTUR-, UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET

Kulturverksamhet

  • Evenemangs och projektunderstöd kan sökas 3-31.1.2023
  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2023


Barn- och ungdomsverksamhet

  • Evenemangs och projektunderstöd kan sökas 2-31.1.2023
  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2023


Idrottsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd kan sökas 1-31.3.2023


Hur ansöka?

Anvisningar för understöden finns på respektive understöds sida i länkarna nedan.

Understöden ansöks i första hand genom särskild e-blankett via ePalvelu (länk öppnas 3.1.2022) och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökan i andra hand per e-post eller i papperformat riktas till Pargas stad – kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post kultur@pargas.fi

Länk till sida för ansöknings blanketter


 

Blanketter

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Innehållspublicerare

Understöd Kultur

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, kultur.


 

Understöd Idrott

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt special- hyres och tränarunderstöd, idrott.


 

Understöd Barn och ungdom

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, barn och ungdom.


 

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd