Föreningar och Understöd

Föreningar och Understöd

På sidan hittar du:

  • Blanketter och information om verksamhetsunderstöd och projektbidrag 2020
  • Register över aktiva föreningar i Pargas samt formulär för föreningar att anmäla sig eller uppdatera info till registret.

 

Verksamhetsbidrag 2020

UNDERSTÖD FÖR KULTUR-, UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 2020

Kulturverksamhet

  • Evenemangs- och projektunderstöd kan sökas 1-29.2.2020
  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2020
  • Understöd för grundläggande konstundervisning kan sökas 1-31.3.2020

Barn- och ungdomsverksamhet

  • Evenemangs- och projektunderstöd kan sökas 1-29.2.2020
  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2020

Idrottsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd kan sökas 1-31.3.2020

Understöden söks med särskild blankett och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Blankett för respektive bidrag hittas under sidan Blanketter under öppen ansökningstid. 

Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Ansökan riktas till:

Pargas stad
Kulturenheten
Strandvägen 28
21600 Pargas

eller per e-post kultur@pargas.fi


 

Blanketter

Innehållspublicerare

Understöd Kultur

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, kultur.


 

Understöd Idrott

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt special- hyres och tränarunderstöd, idrott.


 

Understöd Barn och ungdom

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, barn och ungdom.


 

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Innehållspublicerare

Föreningar

Register över lokala föreningar.


 

Föreningsformulär

Registrera eller uppdatera föreningens uppgifter.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd