Understöd

Understöd

Sidorna och blanketterna öppnas 3.2.2020 då ansökningstid för verksamhetsbidrag för 2020 inleds. Nya ansökningstider för 2020 är:

  • sista februari projekt och evenemangsbidrag och endast en ansökningsperiod per år.
  • sista mars, verksamhetsbidrag för kultur, idrott och barn och ungdomsverksamhet

 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd