Länkstig

Kontakt

Kontakt

Kulturverksamhet

Kulturverksamhet

Föreningslivet står för mycket av kulturverksamheten. Staden har en koordinerande och kompletterande roll, bland annat visar Bio Sydväst film i alla kommundelar. Konsertserien Musik i Mars och kulturfestivalen Kulturparlamentet genomförs i samarbete med många aktörer. Vartannat år producerar staden en storproduktion, en show,  tillsammans med unga.  

I evenemangskalendern hittar du konserter, föreställningar, utställningar, marknader och andra händelser.