Sommarjobb

Sommarjobb

Årets 2020 sommarjobb har avslutats! 
Nästa års säsongsjobbs rekryteringsmässa Starta Säsongen är 27.1.2021 kl. 15-17.

UTLOTTNING AV SOMMARJOBB I PARGAS STAD OCH SOMMARJOBBSSEDEL 2021.

Pargas stads ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 

Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2003-2005 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande. Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt under tiden 27.1-28.2.2021 kl. 15. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut sammanlagt 25 ungdomar som kallas till intervju innan de erbjuds en arbetsplats inom den bransch de sökt jobb. Samtidigt lottas också ut 20 sommarjobbsedlar. 

Länk till ansökan kuntarekry.fi, publiceras 27.1.2021

DESSA SOMMARJOBB PUBLICERAS SAMMA DAG SOM ”STARTA SÄSONGEN” EVENEMANGET, 27.1.2020 KL 15-17, ARRANGERAS. 


Sommarjobbet är en månad, månadslönen för heltidsjobb (38 timmar 15 minuter i veckan) var 810€ år 2020 (justeras årligen). 

Man kan välja att söka ett eller flera sommarjobb i Pargas stad, sommarjobben kan vara: 

1)    Park- underhåll- eller städarbete 
•    Skötsel av uteområden, parker, stränder, blomrabatter
•    Lättare underhållsarbete, t.ex. måla

2)    Vård och äldreomsorg 
•    Bäddavdelning och andra vårdenheter i Pargas och skärgården
•    Äldreomsorgsboenden, dagverksamhet för äldre i Pargas och skärgården

3)    Barn, ungdomar och kultur
•    Daghem i Pargas och skärgården
•    Barnläger
•    Bibliotek, information 

Dessutom kan man också elektroniskt ansöka om att få en s.k. sommarjobbsedel.
Med sommarjobbsedel avses ett understöd på 250€ som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2003-2005 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomar söker sommarjobben själv och arbetsgivaren fakturerar staden.
 
Aktivas kontaktuppgifter:

Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Oksanen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas