Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Platsen inom småbarnspedagogik kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. 

eTjänster

Snabblänk till webbportalen 
(ansökan om plats inom småbarnspedagogiken, meddelande av vårdtider, beslut om plats, avgiftsbeslut)

Mera info om meddelande av vårdtider hittar du på sidan Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

 


Aktuellt

26.1.2023 Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken och anmälan till förskola

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens platser inom småbarnspedagogiken och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2023. Ansökan om plats görs elektroniskt, mera info på sidan Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken eller tfn 040 589 8551.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 13–28.2.2023 i webbportalen för småbarnspedagogik.
Ett brev som innehåller anvisningar skickas per post vecka 5 till barn födda 2017.
Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/forskoleundervisning eller tfn 040 589 8551.

Ett beslut om antagningen till förskola och platsen inom småbarnspedagogik skickas elektroniskt till vårdnadshavaren senast i slutet av april. Du får ett meddelande till din e-post då beslutet finns att läsa i webbportalen för småbarnspedagogik. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.
 

 

24.1.2023 Klientavgifterna sänks från 1.3.2023

Alla familjer får ett nytt avgiftsbeslut som träder i kraft från 1.3.2023.
Familjer vars inkomster är oförändrade behöver inte lämna in ny inkomstutredning.
De familjer som tidigare godkänt högsta avgiften, men som inte gör det längre från 1.3.2023, ska lämna in en ny inkomstutredning med bilagor senast 5.2.2023.
Mera info i meddelandet från 20.1.2023 som skickats till vårdnadshavarna via Wilma.

 

1.8.2022 Info om försöket med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett Nilsbyn esiopetus till försöksverksamhetsställe. Ett beslut om att barnet hör till försöksgruppen sänds till de vårdnadshavare vars barn är födda år 2017 och hör till försöksverksamhetsstället, samtidigt sänds en broschyr om försöket och ansökningsanvisningar. 

De 2017 födda barn som är i Pjukala, Björkhagens och Korpo daghem hör till kontrollgruppen. 

På eventuella frågor svarar förskolekoordinator Kerstin Lassinniemi, kerstin.lassinniemi@pargas.fi eller tfn 044 358 5870 

 

24.3.2022 Till ukrainska familjer: behöver ditt barn småbarnspedagogik = dagvård? 

Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок?

Hur ansöka om plats inom småbarnspedagogiken.pdf

 

12.1.2022 Familjecentret har flyttat från Ankarhuset till Välfärdscentret

Familjecentret har i sin helhet under hösten 2021 och början av året 2022 flyttat från Familjehuset Ankaret till Välfärdscentret på Vapparvägen 15. Småbarnspedagogiken hittar du i östra vingens nedre våning, följ skyltarna för småbarnspedagogik. Kom överens om ett möte före du kommer, då dörrarna för närvarande inte är öppna:

Speciallärare inom småbarnspedagogiken 
Annika Ekblad, tfn 040 488 5972
Christel Holmström, tfn 040 488 5727
Ida Henriksson, tfn 050 596 2643 

Servicehandledare
Anna-Kajsa Sjöman, tfn 040 589 8551

Familjedagvårdsledare
Ann-Christin Nordström, tfn 040 488 5840

Pedagog inom familjedagvården
Carola Järvelä, tfn 040 134 6818

Välkommen!
 

Varda = Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. Du kan granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som sparats i Varda om det barn du är vårdnadshavare för via Utbildningsstyrelsen/ Min Studieinfo.

Vi överför följande uppgifter till Varda om de barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och adressuppgifter
  • start-, slutdatum och belopp på klientavgifter för småbarnspedagogik och familjens storlek 

Mera information om Varda finns här
Min studieinfo
 

Anmärkning om småbarnspedagogiken

Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken? 


Kontaktuppgifter

Vik. chef för småbarnspedagogik
Kerstin Lassinniemi
kerstin.lassinniemi(at)pargas.fi
tfn 044 358 5870

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741, må-to kl. 9-11

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Anna-Kajsa Sjöman
anna-kajsa.sjoman(at)pargas.fi
tfn 040 5898 551