Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

 • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.
 • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Snabblänk till webbportalen 
(ansökan om dagvårdsplats, meddelande av vårdtider, beslut)


Aktuellt

 

17.8.2020 Information till hemmen angående corona-viruset

Inom bildningsväsendet i Pargas följer vi aktivt information och direktiv från social- och hälsovårdsmyndigheterna, Institutet för Hälsa och välfärd (thl.fi/sv) och Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.
Vid en avvikande situation informeras vårdnadshavarna via e-post. I förskolan används Wilma. Det är därför viktigt att inloggningsuppgifterna till Wilma kontrolleras. I undantagsfall kontaktas hemmen per telefon. 
Det egna dagvårdsstället informerar er om de har speciella rutiner.

Tre speciellt viktiga saker som vi vill påminna om:

 1. God handhygien
 2. Sjuka barn ska stanna hemma
 3. Följ THL:s anvisningar gällande karantän vid resor 
   

Följ gärna infon också på stadens hemsida. Länk till stadens Aktuellt-sida, där du hittar Pargas hälsocentrals info om coronaviruset.

 

Bonga Gäddan och gängets medaljer fr. 1.7.2020

Gäddan och gänget har hängt upp medaljer längs stigar i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. Hur många hittar du? https://www.pargas.fi/sv/information-fran-smabarnspedagogiken

 


14.5.2020 Ny kompass - tillbaka till den nya vardagen

En ny kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning då småbarnspedagogiken nu återgår till den nya vardagen. Länk till småbarnspedagogikens informationssida


27.4.2020 Information från småbarnspedagogiken till familjerna

En kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning för att upprätthålla och stödja känslan av att barnet och familjerna är en del av en gemenskap. Även under tiden för undantagsförhållandet.
Länk till småbarnspedagogikens informationssida


3.4.2020 Pargas stad har tagit i bruk Suomi-fi-meddelanden

Via den kan du skicka bl.a. inkomstutredningar med bilagor till Pargas stads kansli för småbarnspedagogik elektroniskt genom att använda stark identifiering. 
Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan, välj Meddelanden. Identifiera dig med bankkoder eller mobilcerftifikat. 

 

8.4.2019 Varda - Informationsresusrsen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter.
Följande uppgifter förs in i Varda:

 • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen
 • barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare, uppgifter om avgifter
 • personal inom småbarnspedagogik

Mera information om Varda finns här


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogik
Pia Hotanen
pia.hotanen(at)pargas.fi
tfn 044 358 5985

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Annette Karlsson
annette.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3472

Ansökan om dagvårdsplats

Familjedagvård