Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

 • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
 • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Snabblänk till webbportalen 
(ansökan om dagvårdsplats, meddelande av vårdtider, beslut om dagvårdsplats, avgiftsbeslut)


Aktuellt

22.1.2021 

Pargas stad har av undervisnings- och kulturministeriet blivit vald till ett försök med tvåårig förskoleundervisning från början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Försöket gäller barn födda 2016 och 2017.  Vi väntar på information från ministeriet och meddelar de berörda när vi vet mera.

Länk till undervisnings- och kulturministeriet 

 

15.1.2021 (2.12.2020) Personalen använder munskydd

På grund av att coronapandemi-situationen i Egentliga Finland har förvärrats, kommer vår personal att använda munskydd eller visir under tiden 3.12.2020-10.2.2021.

 

28.10.2020 Avgiftskompensation vid frånvaro under julen

Om barnet är borta från småbarnspedagogiken minst TVÅ HELA KALENDERVECKOR I STRÄCK under veckorna 51, 52, 53 och 1, debiteras ingen avgift för VARDAGARNA under denna tid. 
Förutsättningen för denna avgiftsfrihet är att frånvaron har meddelats skriftligt senast 15.11.2020. Ett meddelande om detta har gått ut till vårdnadshavarna denna vecka. 

Nedan några exempel hur kompensationen räknas:

Exempel 1)
Barnets vårdbehov är 100 % enligt avtalet och barnet är borta veckorna 52, 53 och 1:
- I fakturan för december får ni tillgodo 7 dagar (vardagarna 21-23.12 och 28-31.12). 
- I fakturan för januari får ni tillgodo 4 dagar (vardagarna 4-5.1 och 7-8.1).

Exempel 2)
Barnets vårdbehov är 50 % och barnet är borta veckorna 51-1:
- I fakturan för december får ni tillgodo 12 dagar (vardagarna 14-18, 21-23, och 28-31.12). 
- Barnet får vara närvarande under veckorna 49-50 och veckorna 2-4 i medeltal högst 20 h/vecka.
- I fakturan för januari får ni tillgodo 4 dagar (vardagarna 4-5.1 och 7-8.1).

På samma sätt räknas dagarna tillgodo om vårdbehovet är:
65 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-4 i medeltal högst 25 h/vecka 
80 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-4 i medeltal högst 35 h/vecka

 • Kom ihåg att meddela barnets lediga dagar även elektroniskt!
 • Observera att faktureringen sker per kalendermånad i efterskott. 
 • Kontakta daghemsföreståndaren/ familjedagvårdsledaren om du har frågor.

 

26.10.2020 Vår facebook-sida Småbarnspedagogiken i Pargas stad har grundats

Hit kommer vi att sätta inlägg som vi tror intresserar dig, både information och händelser från vår vardag. Vi ses! 
Facebook: Småbarnspedagogiken i Pargas stad

23.10.2020 Information till hemmen angående corona-viruset

Inom bildningsväsendet i Pargas följer vi aktivt information och direktiv från social- och hälsovårdsmyndigheterna, Institutet för Hälsa och välfärd (thl.fi/sv) och Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.
Vid en avvikande situation informeras vårdnadshavarna via Wilma eller e-post. Det är därför viktigt att inloggningsuppgifterna till Wilma kontrolleras. I undantagsfall kontaktas hemmen per telefon. 
Det egna dagvårdsstället informerar er om de har speciella rutiner.

Speciellt viktiga saker som vi vill påminna om:

 1. God handhygien
 2. Sjuka barn ska stanna hemma
 3. Vi rekommenderar användning av munskydd när ni hämtar barnen om ni inte har möjlighet att beakta avståndsrekommendationerna
 4. Den som hämtar barnet ska vara symptomfri
 5. Följ THL:s anvisningar gällande karantän vid resor 

Följ gärna infon också på stadens hemsida. Länk till stadens Aktuellt-sida, där du hittar Pargas hälsocentrals info om coronaviruset.


14.5.2020 Ny kompass - tillbaka till den nya vardagen

En ny kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning då småbarnspedagogiken nu återgår till den nya vardagen. Länk till småbarnspedagogikens informationssida

 


3.4.2020 Pargas stad har tagit i bruk Suomi-fi-meddelanden

Via den kan du skicka bl.a. inkomstutredningar med bilagor till Pargas stads kansli för småbarnspedagogik elektroniskt genom att använda stark identifiering. 
Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan, välj Meddelanden. Identifiera dig med bankkoder eller mobilcerftifikat. 

 

Varda - Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. Du kan granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som sparats i Varda om det barn du är vårdnadshavare för. Tjänsten är tillgänglig via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo.
Följande uppgifter förs in i Varda:

 • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen
 • barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare, uppgifter om avgifter
 • personal inom småbarnspedagogik

Mera information om Varda finns här
Min studieinfo
Anvisningar för granskning av uppgifter 


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogik
Pia Hotanen
pia.hotanen(at)pargas.fi
tfn 044 358 5985

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Annette Karlsson
annette.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3472

Ansökan om dagvårdsplats

Familjedagvård