Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.
  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Snabblänk till webbportalen 
(ansökan om dagvårdsplats, meddelande av vårdtider, beslut)


Aktuellt

Bonga Gäddan och gängets medaljer fr. 1.7.2020

Gäddan och gänget har hängt upp medaljer längs stigar i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. Hur många hittar du? https://www.pargas.fi/sv/information-fran-smabarnspedagogiken

22.6.2020 Sommarinfo

Under tiden 29.6-31.7.2020 har småbarnspedagogiken begränsad service. Kontakta stadens växel för information gällande kontaktuppgifter under den här tiden.
Småbarnspedagogiken önskar alla en riktigt skön sommar!


14.5.2020 Ny kompass - tillbaka till den nya vardagen

En ny kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning då småbarnspedagogiken nu återgår till den nya vardagen. Länk till småbarnspedagogikens informationssida


27.4.2020 Information från småbarnspedagogiken till familjerna

En kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning för att upprätthålla och stödja känslan av att barnet och familjerna är en del av en gemenskap. Även under tiden för undantagsförhållandet.
Länk till småbarnspedagogikens informationssida


27.4.2020 Klientavgifterna ändrar fr.o.m 1.8.2020

P.g.a. indexjusteringen kommer alla familjer att få ett nytt avgiftsbeslut fr.o.m. 1.8.2020.
Även om era inkomster inte har förändrats skall inkomstverifikaten lämnas in för kontroll så fort som möjligt, senast 31.5.2020. Detta gäller inte familjer för vilka avgiften har justerats med beaktande av inkomsterna för båda vårdnadshavarnas del under 2020. Om ni vill veta när ni senast har meddelat era inkomster kan ni lätt granska det i avgiftsbeslutet i nätportalen. Länk till sidan om avgifter och understöd

 

3.4.2020 Pargas stad har tagit i bruk Suomi-fi-meddelanden

Via den kan du skicka bl.a. inkomstutredningar med bilagor till Pargas stads kansli för småbarnspedagogik elektroniskt genom att använda stark identifiering. 
Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan, välj Meddelanden. Identifiera dig med bankkoder eller mobilcerftifikat. 

 

13.3.2020 Information till hemmen angående corona-viruset


Inom bildningsväsendet i Pargas följer vi aktivt information och direktiv från social- och hälsovårdsmyndigheterna, Institutet för Hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Personalen inom småbarnspedagogiken har förberetts på att det eventuellt sker förändringar i det sätt på vilket verksamheten ordnas. Vid en avvikande situation informeras vårdnadshavarna via e-post. I förskolan används Wilma. Det är därför viktigt att inloggningsuppgifterna till Wilma kontrolleras. I undantagsfall kontaktas hemmen per telefon. 

Barn som återvänder från utlandsresor ska stanna hemma i 14 dagar. Personalen ger i dessa fall tilläggsinformation. 
Utflykter och olika besök görs inte tillsvidare. 
Det är viktigt att komma ihåg att om man är förkyld ska man inte delta i småbarnspedagogiken eller i hobbyer.

Följ gärna infon också på stadens hemsida. Länk till stadens Aktuellt-sida, där du hittar Pargas hälsocentrals info om coronaviruset.

Vi vill ännu en gång påminna om vikten av god handhygien.

 

29.1.2020 Besluten om dagvårdsplats

Beslut om höstens dagvårdsplatser skickas elektroniskt till vårdnadshavarna senast maj. Du får ett meddelande till din e-post, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.

 

8.4.2019 Varda - Informationsresusrsen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter.
Följande uppgifter förs in i Varda:

  • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen
  • barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare
  • personal inom småbarnspedagogik

Mera information om Varda finns här


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogik
Pia Hotanen
pia.hotanen(at)pargas.fi
tfn 044 358 5985

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Annette Karlsson
annette.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3472

Ansökan om dagvårdsplats

Familjedagvård