Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

eTjänster

Snabblänk till webbportalen 
(ansökan om dagvårdsplats, meddelande av vårdtider, beslut om dagvårdsplats, avgiftsbeslut)

Mera info om meddelande av vårdtider hittar du på sidan Ansökan om dagvårdsplats


Aktuellt

12.10.2021 Information från smittskyddsenheten gällande frånvaro från småbarnspedagogik och skola p.g.a. infektion

(klicka på rubriken)

5.8.2021 Information till hemmen angående corona-viruset

Uppmaning av smittskyddsmyndigheterna  
Det är fortfarande mycket viktigt att barn som har t.ex. halsont, hosta, huvudvärk och ibland snuva, nedsatt smak- eller luktsinne, magbesvär (magont, diarré) inte deltar i småbarnspedagogiken. Kontakta då hälsocentralen för ev. Corona-testning.  
Vi rekommenderar starkt användning av munskydd när ni hämtar barnen. Det är också viktigt att den som hämtar barnet är symptomfri. 
Gällande hälsorelaterade frågor kan ni kontakta Pargas hälsovårdscentrals jour tel. 02-454 5220.

 

13.4.2021 Info om försöket med tvåårig förskoleundervisning (uppdaterat 20.4)

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett Nilsbyn esiopetus till försöksverksamhetsställe. Ett beslut om att barnet hör till försöksgruppen sänds till de vårdnadshavare vars barn är födda år 2016 och hör till försöksverksamhetsstället, samtidigt sänds en broschyr om försöket och ansökningsanvisningar. 

De 2016 födda barn som är i Pjukala, Björkhagens och Korpo daghem hör till kontrollgruppen. 

På eventuella frågor svarar förskolekoordinator Kerstin Lassinniemi, kerstin.lassinniemi@pargas.fi eller tfn 044 358 5870 

 

26.10.2020 Vår facebook-sida Småbarnspedagogiken i Pargas stad har grundats

Hit kommer vi att sätta inlägg som vi tror intresserar dig, både information och händelser från vår vardag. Vi ses! 
Facebook: Småbarnspedagogiken i Pargas stad

23.10.2020 Information till hemmen angående corona-viruset

Inom bildningsväsendet i Pargas följer vi aktivt information och direktiv från social- och hälsovårdsmyndigheterna, Institutet för Hälsa och välfärd (thl.fi/sv) och Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.
Vid en avvikande situation informeras vårdnadshavarna via Wilma eller e-post. Det är därför viktigt att inloggningsuppgifterna till Wilma kontrolleras. I undantagsfall kontaktas hemmen per telefon. 
Det egna dagvårdsstället informerar er om de har speciella rutiner.

Speciellt viktiga saker som vi vill påminna om:

  1. God handhygien
  2. Sjuka barn ska stanna hemma
  3. Vi rekommenderar användning av munskydd när ni hämtar barnen om ni inte har möjlighet att beakta avståndsrekommendationerna
  4. Den som hämtar barnet ska vara symptomfri
  5. Följ THL:s anvisningar gällande karantän vid resor 

Följ gärna infon också på stadens hemsida. Länk till stadens Aktuellt-sida, där du hittar Pargas hälsocentrals info om coronaviruset.


14.5.2020 Ny kompass - tillbaka till den nya vardagen

En ny kompass från småbarnspedagogiken har utarbetats som vägledning då småbarnspedagogiken nu återgår till den nya vardagen. Länk till småbarnspedagogikens informationssida

 


3.4.2020 Pargas stad har tagit i bruk Suomi-fi-meddelanden

Via den kan du skicka bl.a. inkomstutredningar med bilagor till Pargas stads kansli för småbarnspedagogik elektroniskt genom att använda stark identifiering. 
Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan, välj Meddelanden. Identifiera dig med bankkoder eller mobilcerftifikat. 

 

Varda = Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. Du kan granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som sparats i Varda om det barn du är vårdnadshavare för. Tjänsten är tillgänglig via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo.

Vi överför följande uppgifter till Varda om de barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
  • start-, slutdatum och belopp på klientavgifter för småbarnspedagogik och familjens storlek 

Mera information om Varda finns här
Min studieinfo
 

Anmärkning om småbarnspedagogiken

Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken? 


Kontaktuppgifter

Vik. chef för småbarnspedagogik
Kerstin Lassinniemi
kerstin.lassinniemi(at)pargas.fi
tfn 044 358 5870

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Monika Karlsson
monika.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3478

Ansökan om dagvårdsplats

Familjedagvård