Lovbeslut

Lovbeslut

Här kommer vi att publicera anslagsanmälan för byggnadstillsynens lovbeslut . 

Vk12 Lovbeslut 26.03.2021

Vk13 Lovbeslut 01.04.2021

Vk14 Lovbeslut 09.04.2021