Busstidtabeller

Busstidtabeller och biljetter

Bussar som trafikerar till och från Pargas:

TLO / Skärgårdsbussen
Åbo-Pargas, Åbo-Nagu-Korpo-Houtskär
Linjerna 801-802 och 901-904 

Taivassalon auto
Åbo-Gustavs (Heponiemi--> Iniö)

Biljetter:

Seutu+-periodkort för 30 dagar
Utbudet av Seutu+-biljetter utvidgas i Åboregionen. Sedan tidigare finns Seutu+-periodbiljetten med vilken man kan resa obegränsat i 30 dygn på Åboregiontrafikens förbindelsesträckor. Dessutom har man med biljetten kunnat göra fortsatta resor och bytesresor i Föli-trafiken i Åboregionen. Periodkortet berättigar till ett obegränsat antal resor i 30 dagar och kostar 65 €.

Seutu+ seriebiljett för 10 resor (10)
Vid årsskiftet 2022–2023 tar man i Åboregionen också i bruk en seriebiljett för tio resor, med vilken man kan göra enskilda regionresor. Seriebiljetten går inte i bytes- och fortsättningsresor i Föli-trafiken. Seriebiljetten för tio resor (10) kostar 50 euro.

Eftersom persontransporttjänsterna i Finland temporärt befrias från mervärdesskatt i januari–april är priserna rabatterade med mervärdesskattens andel av priset.
Seriebiljetter och periodbiljetter är således förmånligare än normalt under perioden 1.1–30.4.2023. Periodbiljettens pris är 59 euro och seriebiljettens är 45 euro under tidsperioden.

Du kan välja ett mobilt eller traditionellt kort. 
Kortet kan skaffas från info-punkten i stadshuset eller från Seutu+-övriga serviceställen.
Kortet kan laddas med Seutu+-mobilappen, på Seutu+-webbplatsen eller på serviceställena.

Här hittar du mera information om Seutu +:  www.seutuplus.fi/sv/.

Matkahuoltos årsbiljett 
Kan laddas med 44 eller 22 enkelresor. Priset beror på rutten. Kortet kan köpas hos Matkahuolto och laddas i Bussiliput-applikationen, i R-kioskerna och på bussarna.

Matkahuoltos engångsbiljett
Priset beror på rutten. Kan köpas hos Matkahuoltos serviceställen, webbutik och mobilapp eller på bussarna.

Här hittar du mera information bland annat om Matkahuoltos olika biljetter och priser: Matkahuolto