Länkstig

Arbetet med flyktingar och asylsökande

Arbetet med flyktingar och asylsökande

I Pargas stad arbetar flyktingkoordinatoren och flyktinghandledaren tillsammans med socialarbetare från Varha med integrering av kvotflyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Till de centrala uppgifterna hör praktiska arrangemang kring mottagandet av nyanlända flyktingar, service och rådgivning gällande olika stödformer, så som integrationsstöd, samt handledning i frågor gällande socialservice. Kvotflyktingarna har under de första tre åren rätt till en integrationsplan med syftet att stöda samhälls- och medborgarfärdigheterna, utveckla språkkunskaperna och stärka förutsättningarna för deltagandet i arbetslivet. Flyktingarna uppmuntras även att upprätthålla sitt eget språk och sin kultur.

Personalen som ansvarar för flyktingservicen samarbetar aktivt med andra kommunala aktörer samt olika statliga myndigheter, lokala föreningar samt organisationer för frivilligarbete.

Kontaktuppgifter:

Gudrun Degerth
Flyktingkoordinator

Tel: 0404885950
E-post: gudrun.degerth(a)pargas.fi

 

Mikaela Sretenovic-Ehrman

Flyktinghandledare
Pargas stad och St:Karins stad
Tel: 0405492174
E-post: mikaela.sretenovic-ehrman(a)pargas.fi

 

Besöksadress: Välfärdscentret, Vapparvägen 15, 21600 Pargas, enligt tidsbokning under socialservicens öppethållningstider

Nyttig information (på många olika språk):

Som invandrare i Finland

Information om Finland

Undervisningsfilmen ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” berättar om Finlands historia och det finländska samhällets utveckling från 1900-talets början fram till idag.

För mer information se regionalplanen för integrering av flyktingar i Pargas