Länkstig

Upphandlingar

Upphandlingar

 

Aktuellt

 


Pargas stad följer lagen om offentlig upphandling (1397/2016). Stadens upphandlingar sköts elektroniskt. På Tarjouspalvelu.fi-sidorna är upphandlingarna som överskrider de nationella tröskelvärdena och på Pienhankintapalvelu.fi–sidorna är upphandlingarna som underskrider de nationella tröskelvärdena. Genom att registrera sig på sidorna i nedanstående länkar kan man läsa de öppna anbudsförfrågningshandlingarna och lämna in anbud. Kontaktpersonen för en enskild upphandling finns nämnd i anbudsförfrågan. Under anbudstiden önskar staden att kontakt tas endast på det sätt som nämns i anbudsförfrågan (frågor och svar) för säkerställande av en jämlik behandling av anbudsgivarna. Här länken till Tarjouspalvelu.fi.

Pargas stad annonserar alla upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena på den elektroniska kanalen för offentlig upphandling HILMA. Här länken till HILMA.

Pargas stad ser gärna att stadens lokala företagare deltar aktivt i anbudsgivningen och uppmanas därför att kontinuerligt följa med vad staden annonserar på de elektroniska kanalerna.

Staden är i enlighet med beställaransvarslagen skyldig att försäkra sig om att avtalsparterna har fullgjort sina lagstadgade förpliktelser. Staden ser gärna att leverantörerna använder sig av tjänsten tilaajavastuu.fi. Till Vastuu Group kommer du här.

Kontaktperson inom staden:
Petra Mannström
Controller, Upphandlingskoordinator

 

Pargas stads upphandlingsstrategi (klicka på bilden)

 

 

Upphandlingskalender

Tekniska stödtjänster

Här länken till HILMA


Upphandlingar/Tarjouspalvelu.fi: