Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen

Enligt stadens förvaltningsstadga har stadsstyrelsen en ordförande och två vice ordförande samt åtta andra ledamöter som väljs för en mandatperiod på två år. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordförandena är fullmäktigeledamöter.

Stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset i Pargas på måndagarna kl. 15.00. Stadsstyrelsens protokoll förs på svenska och publiceras på stadens svenskspråkiga webbsida. En översättning av protokollen finns på den finskspråkiga webbsidan.

Styrelsemedlemmar i Pargas stadsstyrelse 2017-2021: 

 Ledamot  Personlig ersättare
 Mikael Holmberg, ordförande  Dick Abrahamsson
 Regina Koskinen, I viceordförande  Kaija Hilke
 Staffan Åberg   Olof Elenius
 Mona Rönnholm  Maj Björk
 Kurt Lundqvist  Folke Pahlman
 Jeanette Laaksonen  Merja Fredriksson
 Helena Särkijärvi, II viceordförande  Sanna Autio
 Nina Söderlund  Lotta Laaksonen
 Widar Nyberg  Kyösti Kurvinen
 Maria Lindell-Luukkonen  Hanna Karlsson
 Markku Orell   Harri Lehtinen

 

 

Sammanträdesdatum för stadsstyrelsen 2021:

25.1    15.2 (extra möte)  1.3   8.3 (extra möte)    29.3    26.4    10.5   17.5 (extra möte)   24.5 (extra möte)    21.6    23.8    27.9    18.10    1.11    29.11 (måndagar kl. 15:00)

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.