Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen

Enligt stadens förvaltningsstadga har stadsstyrelsen en ordförande och två vice ordförande samt åtta andra ledamöter som väljs för en mandatperiod på två år. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordförandena är fullmäktigeledamöter.

Stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset i Pargas på måndagarna kl. 15.00. Stadsstyrelsens protokoll förs på svenska och publiceras på stadens svenskspråkiga webbsida. En översättning av protokollen finns på den finskspråkiga webbsidan.

Styrelsemedlemmar i Pargas stadsstyrelse 2023-2025: 

 Ledamot  Personlig ersättare
 Gunilla Granberg (ordförande, SFP)  Linda Lindberg (SFP)
 Staffan Åberg (I viceordförande, SFP)  Christer Friis (SFP)
 Markku Orell (II viceordförande, Saml.)  Sammy Järnström (Saml.)
 Tina Axén (SFP)  Merja Fredriksson (SFP)
 Kaj-Johan Karlsson (SFP)  Tomas Jansén (SFP)
 Kurt Lundqvist (SFP)  Kyösti Kurvinen (SFP)
 Regina Koskinen (SFP)  Jeanette Laaksonen (SFP)
 Maria Sainio (Saml.)  Petri Abrahamsson (Saml.)
 Dan-Peter Henriksson (SDP)  Carita Henriksson (SDP)
 Mona Lehtonen (Gröna)  Mika Wallin (Gröna)
 Jarmo Takatupa (Sannf.)  Mika Peltokorpi (Sannf.)

 


Sammanträdesdatum för stadsstyrelsen 2024:

22.1   12.2   4.3   25.3   15.4   6.5 (extrainsatt sammanträde)  13.5   28.5    (3.6 inhiberat) 17.6 (extrainsatt sammanträde)

19.8   2.9   23.9   7.10 (budget)   28.10 (budget+skattesatser)   18.11 2.12

(måndagar kl. 15:00, från och med hösten 2024 måndagar kl 16:00)

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.