Länkstig

Innehållspublicerare

Olika tillstånd och lov för byggandet

Olika tillstånd och lov för byggandet
 

För uppförande av en byggnad eller för annat byggande behövs så gott som alltid ett tillstånd från kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Genom tillståndsförfarandet säkerställs att lagen och bestämmelserna samt byggnadsordningen för Pargas stad efterföljs och tillses att planerna verkställs, att byggnaderna anpassas till miljön och att grannarna vid behov blir hörda. 

Beroende på åtgärden kan det behövas bygglov, undantagslov, planeringsbehovs bedömning, åtgärdstillstånd, anmälan, tillstånd för miljöåtgärder, rivningslov eller rivningsanmälan.  

Bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov samt anmälan och rivningsanmälan är alltid byggnadsenlig.

Tillstånd för miljöåtgärd (trädfällning) och undantagslov är fastighetsenlig .

Loven ansöks via ePermit.