Välfärdsberättelse

Välfärdsberättelse

Majoriteten av barn, unga och vuxna i Pargas stad mår bra. Under 2019 har välfärdsarbetet handlat särskilt om delaktighet, motion och kost, alkohol- och drogarbete och mentalvårdsarbete.
Hälsa och välfärd är något som berör alla förvaltningar och genomsyrar alla beslut som fattas i kommunen. Välfärdsberättelsen är ett arbetsredskap som vi använder för att leda kommunens välfärdsarbete och som underlag till beslut.

En mer omfattande välfärdsberättelse utarbetas en gång per fullmäktigeperiod. Den omfattande välfärdsberättelsen innehåller uppgifter om kommuninvånarnas välfärd och bakomliggande faktorer samt en plan för hur invånarnas hälsa och välfärd ska främjas. Den omfattande välfärdsberättelsen uppdateras årligen och det görs också en årlig utvärdering av hur den har genomförts. Stadsfullmäktige godkände rapporten för 2019 den 16 juni 2020.

Välfärdsberättelse, årsrapport för 2019