Välfärdsberättelse

Välfärdsberättelse

Hälsa och välfärd är något som berör alla förvaltningar och genomsyrar alla beslut som fattas i kommunen. Välfärdsberättelsen är ett arbetsredskap som vi använder för att leda kommunens välfärdsarbete och som underlag till beslut.

En mer omfattande välfärdsberättelse utarbetas en gång per fullmäktigeperiod. Den omfattande välfärdsberättelsen innehåller uppgifter om kommuninvånarnas välfärd och bakomliggande faktorer samt en plan för hur invånarnas hälsa och välfärd ska främjas. Den omfattande välfärdsberättelsen uppdateras årligen och det görs också en årlig utvärdering av hur den har genomförts. Stadsfullmäktige godkände rapporten för 2023 den 24 april 2023.

Omfattande välfärdsplan 2021-2025.

Välfärdsrapport 2022.