Läsårets arbetstider

Läsårets arbetstider

Skolornas arbetstider läsåret 2020-2021 (pågående läsår)

Hösttermin måndag 17.8 - tisdag 22.12.2020 (90 dagar)
- höstlov torsdag 15.10 - fredag 16.10.2020

Vårtermin torsdag 7.1 - lördag 5.6.2021 (99 dagar)
- vinterlov måndag 22.2 - fredag 26.2.2021 (vecka 8)

Ledig dag fredag 14.5.2021

Skolornas arbetstider läsåret 2021-2022 (från hösten 2021)

Hösttermin måndag 16.8.2021 - onsdag 22.12.2021 (90 dagar)
- höstlov torsdag 14.10.2021 - fredag 15.10.2021

Vårtermin måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022 (98 dagar)
- sportlov måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022 (vecka 8)