Läsårets arbetstider

Läsårets arbetstider

Skolornas arbetstider läsåret 2022-2023

Hösttermin måndag 15.8.2022 - torsdag 22.12.2022 (90 dagar)
- höstlov onsdag 19.10.2022 - söndag 23.10.2022

Vårtermin måndag 9.1.2023 - lördag 3.6.2023 (97 dagar)
- sportlov måndag 20.2.2023 - söndag 26.2.2023 (vecka 8)

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas onsdagen 31.5.2023.

Skolornas arbetstider läsåret 2023-2024

Hösttermin måndag 14.8.2023 - fredag 22.12.2023 (91 dagar)
- höstlov onsdag 18.10.2023 - söndag 22.10.2023

Vårtermin måndag 8.1.2024 - lördag 1.6.2024 (97 dagar)
- sportlov måndag 19.2.2024 - söndag 25.2.2024 (vecka 8)

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 31.5.2024.