Länkstig

Kartor, geografisk information och mätningstjänster

Kartor, geografisk information och mätningstjänster
 

Markanvändningsenheten ansvarar för stadens markpolitik, upprätthållandet av kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, fastighets- och adressregistret,  fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mätningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Enheten har såväl interna som externa kunder. Internt förser mätningsbyrån stadens övriga avdelningar och enheter med kartor och data som behövs för verksamheten. Internt utför enheten vid behov även terrängarbeten. För externa kunder utförs förutom terrängarbeten (mätningstjänster) även konsultering i samband med fastighetsärenden, (fastighetsförrättningar, köp, lagfarter, arrenden osv).

Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens web-sidor. Kombinationen data-kartor ger möjlighet till analyser av olika slag som behövs och kan användas som beslutsunderlag i många situationer och av olika enheter inom stadens organisation (t.ex. planering av skolskjutsar, upptagningsområden, för kommunalteknik och statistik i olika former).


Kontaktuppgifter
Via tidsbokning kan du också träffa oss på kontoret i Pargas stadshus.
För samtal, e-post och tidsbokning, hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.


Bygglovskartor och vektormaterial (dwg) kan beställas HÄR


Här kan du beställa Mätningstjänster:
Mätchef Kim Vahtera, tfn 050 536 5556
Kartläggare Peter Hindersson, tfn 050 534 5750


• • • S O M M A R I N F O • • •
Markanvändningsenheten är stängd julimånaden.

Utmärkningar av byggplatser, lägessyner och kartpaket levereras inte under nämnda tid.

Stadens karttjänst på webben
På stadens Karttjänst hittar du information om stadens tjänster (skolor, daghem, hälsovård o.s.v) och hela kommunens vägnät med addresser. Dessutom innehåller Karttjänsten flygbilder, baskarta och detaljplaneuppgifter.
Karttjänsten får användas helt kostnadsfritt också för eget bruk (webbsidor och ruttlänkar).

  


WMS-tjänster

Pargas stad erbjuder följande material som WMS-tjänst:
Detaljplanesamling - metadata
Guidekarta - metadata

WMS-tjänstens adress: https://karta.pargas.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx

Materialet är gratis att använda med en CC BY-ND 4.0 licens.

WMS-material kan öppnas med diverse GIS-program (t.ex. QGIS, ArcGIS, MapInfo, Gaia).
Materialen uppdateras varje vecka.
Tlläggsuppgifter via e-post: GIS-ansvarig Frida Ringwall (förnamn.efternamn@pargas.fi).


Nedan alla fem kommundelars centrum-kartor
Pargas centrum A4 och Pargas centrum A0
Nagu centrum A4
Korpo centrum A4
Houtskär centrum A4
Iniö centrum A4

Övriga nyttiga karttjänster
Lantmäteriverkets filservice för avgiftsfri data
Kartplatsen
Maankamara
Sjökort
Syke
Lounaistieto


Kontaktuppgifter

Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
Lantmäterisekreterare Anette Jalonen, tfn 040 488 5905
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
GIS-ansvarig Frida Ringwall, tfn 040 488 5673
GIS-planerare Tarja Mäntyniemi, tfn 040 488 5911
GIS-handläggare Jan Costiander, tfn 050 471 9117
Mätchef Kim Vahtera, tfn 050 536 5556
Kartläggare Peter Hindersson, tfn 050 534 5750
Kartläggare Markku Koskinen, tfn 050 596 2625
Kartläggare Kari Kaario, tfn 040 568 1828
Kartläggare Robert Mollgren, tfn 040 488 5912


förnamn.efternamn(at)pargas.fi


Markanvändningens taxor