Kommunikation

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationstjänster ansvarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och imagemarknadsföring.

Kommunikatören är huvudredaktör för publikationer och webbsidor och sköter de praktiska kontakterna till medierna samt stadens pr-verksamhet. Hon koordinerar och utvecklar stadens kommunikation och ansvarar även för stadens kundservice och för utvecklingen av den vid servicepunkterna.

Informationssekreterarna ansvarar för kundservicen på områdeskontoren och vid stadshusets servicepunkt, och kundservice via telefon. Informationssekreterarna har också hand om många interna uppgifter, bl.a. sekreteraruppgifter i områdesnämnderna, valrelaterade arrangemang och assisterande uppgifter för de övriga avdelningarna.

 

Kommunikatör

Linda Baarman

040 680 1851

linda.baarman(a)pargas.fi

Informationstidning NYTT