Turism

Turismnäringen

 

Pargas stads turismenhet koordinerar och utvecklar områdets turismnäring samt gör helhetsmarknadsföring och försäljningsbefrämjande arbete. Turismenheten har även hand om stadens turistinformation. Ta kontakt ifall du behöver råd inom turismföretagande, utvecklande av ditt turistföretag eller vill vara med i vår gemensamma marknadsföring.

Turismchef Benjamin Donner tel. 040 483 8282
Turismombud Martti Nilsson tel. 040 537 9000

www.visitpargas.fi
Facebook: Skärgårdens Ringväg och Visit Pargas
IG: @visitpargas och @visitarchipelago