Badstränder

Badstränder

 

De officiella badstränderna i staden är följande: 

 

Bläsnäs badstrand, Åsuddsvägen 4, PARGAS 
Lillholmens badstrand, Tervsundsvägen 31, PARGAS 
Kalkholmens badstrand, Strandvägen 1 a, PARGAS
Norrby badstrand, Solstrand 7 a, PARGAS 
Mustfinns badstrand, Mustfinnvägen 581, PARGAS 
Framnäs badstrand, Framnäsvägen 6, 21660 NAGU
Likholms badstrand, Strömmavägen 81, 21700 KORPO
Kanviks badstrand, Iniövägen 24, 23990 INIÖ

 

Bläsnäs- och Framnässtränderna har automatisk uppföljning av cyanobakterier under den officiella badsäsongen.

 

Här kommer du till Pargas stad lekparker och grönområden karta. 

 

Stadens allmänna grönområden, däribland lekplatserna, och officiella badstränder underhålls av stadens tekniska enhet. I frågor som gäller dessa kan du kontakta numret 040 560 8078.

 

Nagu, Framnäs

 

 

 

Korpo, Likholm

 

 

Iniö, Kanvik