Kultur start

Kultur

Kulturlivet i Pargas bygger mycket på den aktiva föreningsverksamheten som
Pargas stad stöder med bidrag och andra tjänster. Kulturverksamheten skapar både välfärd och hälsa samt stärker delaktigheten och samhörigheten. Staden har en koordinerande och kompletterande roll i kulturlivet.

Kulturfostran och -verksamheten stöder kommuninvånarnas möjligheter till kreativt uttryck, kreativ verksamhet och möjligheten att skapa och uppleva konst och kultur oberoende av ålder. Strävan är att alla befolkningsgrupper skall ha likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet. 

Stadens kulturläroplan garanterar att alla barn och unga som går i skola i Pargas kommer i kontakt med olika konst- och kulturformer under skoltiden. Kulturskolorna kompletterar det arbetet. 

Kultursektorn vill vara öppen för initiativ och önskar en öppen dialog med kulturutövare, föreningar och kommuninvånare. Det lönar sig alltid att vara i kontakt med oss.

Följ också med annonsering och aktuellt samt på sociala medier. 

Facebook | Pargas Kultur
Instagram | pargaskultur_parainenkulttuuri

 @PargasKulturParainenKultuuri #pargaskultur_parainenkulttuuri


 

Kontakt

Kontakt

Kulturchef
Ann-Sofie "Fia" Isaksson
050 596 2601

Kulturproducent
Lisa Taulio
040 488 5746

Teknisk producent & projektorskötare
Anton Elmvik
040 765 8787