Deltagande budgetering

DELTAGANDE BUDGETERING

Application Description automatically generated

 

Deltagande budgetering 2024

Deltagande budgetering är tillbaka! Mellan den 5 augusti och den 8 september 2024 kan du lämna in dina idéer och förslag på hur de reserverade 50 000 € ska användas!

 

Vad är deltagande budgetering?

Deltagande budgetering är ett sätt att involvera invånare i beslut om hur stadens resurser kan användas. Det innebär att du kan lämna förslag och rösta på de idéer som du tycker är bäst.

Pargas stad kommer att för 2025 avsätta 50 000 € i budgeten för att förverkliga invånarnas idéer genom deltagande budgetering, som är ett av tyngdpunktsområdena i stadens strategi. Syftet är att lyssna på och inkludera invånarna i utvecklingen av samhället och öka det lokala engagemanget. Förslag lämnas in, omröstning sker och val av förslag görs under hösten 2024, medan genomförandet sker under 2025.

Nedan kan du se vilka idéer som förverkligades genom deltagande budgetering 2023.

 

Hur går det till?

Idéer lämnas in mellan den 5 augusti och den 8 september 2024 genom att fylla i en webblankett, eller en pappersblankett på något av Pargas stads bibliotek. Alla invånare, inklusive deltidsboende, har möjlighet att framföra sina idéer och rösta på hur medlen ska användas. Du får lämna in flera idéer!

Observera att varje enskild idé ska ha ett värde på minst 2 000 €. Idéerna kan skickas in av privatpersoner, kompisgäng, invånare på samma gata, föreningar, med mera. I blanketten beskrivs idén, var den ska förverkligas och en uppskattning av kostnaderna.

Förslagen ska stödja ett eller flera av stadens strategiska mål: hållbar utveckling, ökad attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans. Vid bearbetningen av förslagen kommer staden att jämlikt ta hänsyn till alla kommunområden. Du kan föreslå både evenemang, anskaffningar och hela projekt – låt kreativiteten flöda! År 2024 kommer ett av alternativen att väljas av Pargas ungdomsfullmäktige.

 

Faser i deltagande budgetering:

Fas 1: Idéframställning – insamling av förslag via webblankett eller pappersblankett.

Fas 2: Genomgång av förslagen, genomförbarhetskontroll samt val av förslag som går till omröstning. Ungdomsfullmäktige väljer ett av förslagen.

Fas 3: Invånarna röstar på de utvalda förslagen via webblankett under perioden 1-15 november 2024.

De vinnande idéerna publiceras i december 2024.

2025: Förslagen genomförs.

WEBBLANKETT FÖR INLÄMNING AV IDÈ

 

Har du frågor som gäller deltagande budgetering kan du vända dig till ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos: petra.palmroos(a)pargas.fi / tel. 040 839 7170


De sex idéer som fick flest röster år 2023 är och som förverkligas är:

1. Akuta åtgärder för hundparken i Pargas

2. Landskaps”laavu” till Vepo utsiktsplats

3. Frisbeegolf i Korpo Verkanområdet

4. Hjärtstartare till färjestränderna

5. Förnya Houtskärs byanamnskyltar

6. Munkvikens badstrand (bänkarna och sopkärl)

 

Omröstningsfasen avslutades söndagen den 23 april 2023. Totalt 970 kommuninvånare röstade på förslagen, vilket staden anser vara ett mycket bra reslutat.

Fanns inte ditt förslag med? Orsaken kan bland annat vara den, att det inte gällde stadens markområden, att idéen inte hinner förverkligas under år 2023, att budgeten överskrids, att det redan finns med i planerna under de närmaste åren eller att det helt enkelt finns tekniska hinder för förverkligandet.

Vi har noterat alla utmärkta ideér och även om inte just din idé är med på listan, kan vi ta den i beaktande i verksamheten utanför deltagande budgetering-projektet. Vi vidarebefordrar idéer även till enheter inom staden för framtida utvecklingsprojekt.

 

 

Bekanta dej med Pargas stads strategi.