Val

Val

Kommunalvalet flyttas fram till juni:

  • Valdag: 13.6.2021
  • Förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
  • Förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021

- Uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
- Kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
- Kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
- Rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
- Anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 före kl.16
- Resultatet fastställs: 16.6.2021
- Fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.

På denna webbplats hittar du allmän information om val, röstning och partier.


Centralvalnämndens sekreterare i Pargas stad:
Petra Öhman
Houtskärs områdeskontor
Näsbyvägen 214
21760 Houtskär

Tfn 040 488 6021, fornamn.efternamn@pargas.fi