Underhåll av gator

Underhåll av gator

 

Tekniska enhetens uppgift är att inom stadens detaljplanerade områden ansvara för och sköta om underhållet av gator och trafikområden.


Tekniska enhetens ansvarsområden:
- Underhåll samt nybyggnad av gator och trafikområden
- Trafikarrangemang
- Underhåll och byggande av gatubelysning
- Flyttning av skrotfordon.

Om ni har frågor om skrotbilar vänligen kontakta: Stefan Illman, tfn 040 6201 405