Idrottsplatser

Idrottsplatser

För underhåll av idrottsanläggningar ansvarar stadens tekniska enhet. I frågor som gäller idrottsanläggningarna kan du kontakta dejourerande planskötare pånumret 050 596 2610 (kl. 7-21).

För att förhindra spridningen av det mycket smittsamma corona-viruset COVID-19 är alla idrottsanläggningar (bollhallar, ishall, gymnastiksalar i skolorna, gym etc.) STÄNGDA 17.3-13.5.2020.

Karta över idrottsplatser och -anläggningar i Pargas stad


 

Idrottsplaner