Aktuellt i PSG

Aktuellt i PSG

Aktuellt i PSG

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

Den svenskspråkiga gymnasieutbildningen startade i Pargas år 1946. 1981 fick staden ett finskspråkigt gymnasium.

Gymnasieutbildningen i Pargas – tillsammans är vi starkare

Samarbetet mellan Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio har under de senaste åren intensifierats vilket bl.a. betyder att de studerande fritt kan välja kurser över språkgränsen.

Gymnasiernas styrka är satsningen på mångsidigt kursutbud och tidsenlig informations- och kommunikationsteknik. Internationella kontakter, entreprenörskap och hållbar livsstil utgör en viktig del av vår skolvardag. Gymnasierna har ett gott samarbete med aktörer utanför skolorna, som t.ex. företag, högskolor och olika organisationer.

Vi prioriterar trygghet och trivsel och vi strävar efter att erbjuda individuella lösningar för den studerande så långt det är möjligt. Nihil Impossibile est!  Inget är omöjligt!
 

Aktuellt i PSG

Innehållspublicerare