Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Pargas stad
Strandvägen 28
21600 Pargas

Växel: 02 458 5700
 pargas(at)pargas.fi

Stadens e-postadresser bildas enligt: 
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadens allmänna e-postadress är:
pargas(at)pargas.fi

Pargas Servicepunkt
1.vån, Strandvägen 28,
21600 Pargas
Tfn 040 488 6026

Nagu områdeskontor
Brinkasvägen 1,
21660 Nagu
Tfn 040 488 6022

Korpo områdeskontor
Handelsmansvägen 1,
21710 Korpo
Tfn 040 488 6020

Houtskärs områdeskontor
Näsbyvägen 214,
21760 Houtskär
Tfn 040 488 6021

Iniö områdeskontor
Iniövägen 597,
23390 Iniö
Tfn 044 066 7835

 

Stadsfullmäktiges kontaktuppgifter

Förtroendevaldas kontaktuppgifter