Länkstig

Naturstigar och vandringsleder

Naturstigar och vandringsleder

Allemansrätten ger dig rättighet att röra dig i naturen, men också skyldighet att visa försiktighet mot naturen, djurlivet och markägaren. Håll dig till den utmärkta stigen och kom ihåg att det är förbjudet att göra upp eld utan markägarens tillstånd. Håll hunden kopplad och lämna inga sopor efter dig i naturen. Stigarna har olika svårighetsgrad, men också under de lätta vandringarna kan det vara bra att klä sig bekvämt med stadiga skor.
Tag med dig en flaska vatten, eller varför inte en picknickkorg med mat, så kan du med god tid njuta av den vackra miljön. 

Vi har naturstigar och en vandringsled i Pargas som för sin del vill bjuda dig på avkoppling och naturkunskap. De flesta av kommunens naturstigar och vandringsleder hittar du också på vår guidekarta under tjänstsökning.


Vandringsleden i Sattmark

Startar vid Sattmarks kaffestuga, där du också kan titta på en guidekarta. Den längsta rutten 11 km, men du kan även gå kortare länkar.  Kartan


Naturstigen inom naturskyddsområdet på Lenholm

Naturstig, infotavla och fågeltorn vid Mattholmsfladan inom det vackra naturskyddsområdet med minst 29 i Finland hotade arter. 9 kilometer längs skärgårdsvägen från Pargas till Nagu. Det är förbjudet att ha med sig hundar och andra sällskapsdjur till området. Kartan


Naturstigen i Munkviken

Ca 2 km lång naturstig med ca 17 "kontroller" i centrum. Starta från parkeringsplatsen vid Tennby köpcenter eller från Munkvik simstrand. På gångsavstånd t.ex. från Kalkholmens gästhamn. Kartan


Naturstigarna på Lemlax gårds marker

Naturstigarna har kommit till på grund av att gårdens ägare Carl af Heurlin har ett stort intresse för naturen och han ansåg att det skulle vara lämpligt att man på gårdens mark skulle anlägga naturstig. Gården tog kontakt med Skogsvårdsföreningen som med hjälp av Kaj Ove Pettersson och Tom Engstöm förverkligade önskemålet. Detta resulterade i 2 st. enskilda naturstigar som fick namnen Blåbärsstigen och Lingonstigen. För tillfället är det Pargas rotaryklubb som upprätthåller naturstigarna.

Blåbärsstigen Kartan
Blåbärstigens början är på adressen Brattnäsvägen 73 ( 730m från Lemlax Gård mot Brattnäs) och har en längd på 2,8 km. Längs naturstigen finns tavlor som berättar om växtligheten och fågelfaunan på området. Stigen är märkt med blåa stämplar på trädstammar eller med pilar längs hela rutten.

På högsta punkten längs stigen finns ett utsiktstorn varifrån man kan skymta byggnader i Pargas centrum. Terrängen är varierande med allt från karga bergsavsnitt till sanka kärrmarker. Längs rutten har man lagt upp tavlor med information om växtligheten i terrängen.

Lingonstigen Kartan
Lingonstigen som har en längd på 1,3 km börjar på adressen Fallvägen 120 ( Man kör 1,2 km längs Fallvägen som börjar vid Lemlax gård varefter man svänger till vänster och kör ännu 200 m)

Lingonstigen är märkt med röda stämplar och pilar. Stigen går igenom skogsmarker med lägre bonitet än Blåbärsstigen.

På högsta punkt har man även på Lingonstigen lagt upp ett torn varifrån man kan se Pemarn glittra i solskenet. 


Naturstigar och vandringsleder i Nagu

Jungfrudansen Finby & Kyrkbacken
Mittilandsvägen
Vargberget Mattnäs
Westerholmsstigen