Fritidsboende

Fritidsboende / Deltidsboende

 

Pargas stad är en av de stugtätaste kommunerna i Finland med 8 904 fritidsbostäder (Statistikcentralen 2019).

Eftersom deltidsboende är en viktig intressentgrupp för staden, grundades en inofficiell kommitté för deltidsboende i Pargas som fungerar som informations- och diskussionskanal mellan de deltidsboende och staden.   

Stadens representanter i kommittén är stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg, stadsdirektör Patrik Nygrén och kommunikatör Linda Baarman.

Kontakperson för stadens del är Linda Baarman: linda.baarman(a)pargas.fi / 040 680 1851

Deltidsboende representeras av: 

 • Iniö: Sinikka Leino (ersättare Juha Immonen) 
 • Houtskär: Päivi Kuntze (ersättare Johan Gräsbeck)
 • Korpo: Jukka Vanhanen (ersättare Mikaela Ahlman) 
 • Nagu: Arne Lundkvist  (ersättare Sonja Lindblom-Suominen) 
 • Pargas: Ulla-Maija Kallio 


I Pargas verkar tre föreningar för deltidsboende:  

 • Korpo-Nagu:
  Paraisten Osavuosiasukkaat ry - Pargas Delårsboende rf
  Kontaktuppgifter: Jukka Vanhanen, tfn 0400 740 181

  Föreningen har en tradition på 11 av att ordna ett s.k. fritidsboendeforum. På forumet behandlas aktuella teman som intresserar deltidsboende. På den senaste sommarträffen behandlades bl.a. avfallsfrågor och förbindelsen mellan Pargas och Nagu. Deltagarna fick även höra stadens hälsningsord.  
   
 • Iniö:
  Iniö deltidsboende rf / Iniön Osavuosiasukkaat ry
  Kontaktuppgifter: info(at)inionet.fi, www.inionet.fi

  Föreningen firade sitt 30-årsjubileum på sommaren 2019. Föreningen har cirka 300 medlemmar. Styrelsen arbetar enligt de verksamhetsplaner som godkänts av årsmöten och informerar sina medlemmar årligen med ett informationsblad och ett eller två medlemsbrev. Föreningen har egna webbsidor.
   
 • Houtskär:
  Samarbetsdelegationen i Houtskär / Houtskarin yhteistyövaltuuskunta (Dynasty 824/2009, 28.5.2009, § 24)

  Samarbetskommissionen i Houtskär (numera samarbetsdelegationen) har verkat sedan 2003. Föreningen arrangerar ett s.k. samarbetsparlament på somrarna. Utöver den allmänna informationen och det övriga programmet väljer parlamentet en samarbetsdelegation för följande år. Delegationen består av fem fast bosatta och fem deltidsboende. En s.k. miljöarbetsgrupp som är underställd delegationen har ordnat en miljödag med olika teman under somrarna. Miljöarbetsgruppen koordinerar även det EU-finansierade projektet Pro Hålaxviken.


 

Vad ska jag göra om jag vill bosätta mig på mitt smultronställe? Se videon med anvisningar!