Val

Välfärdsområdesvalet 2022


Resultaten i välfärdsområdesvalet (preliminärräkning)


Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Förhandsröstningsperioden är 12-18.1.2022.

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i landet eller utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet.

De som är mantalsskrivna i Pargas stad, men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen, hör till röstningsområdet 1. Pargas.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan man ringa till centralvalnämndens sekreterare, tfn. 040 488 6021. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi


FÖRHANDSRÖSTNING 12-18.1.2022

Pargas stads allmänna förhandsröstningsställen och deras öppethållningstider:

Stadshuset i Pargas, stadsfullmäktigesalen Bryggan, Strandvägen 28, Pargas
vardagar                    kl. 09.00–18.00
lördag och söndag    kl. 10.00–14.00

Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu
Stabshuset, Gluggen, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär
Snäckan, Degernäs 28, 23390 Iniö
vardagar    kl. 09.00–16.00
lördag        kl. 10.00–13.00

Norrskata skola, Houtsala, 21750 Norrskata
13.1.2022    kl. 09.00–14.00

Ljungheda, Houtskärsvägen 1985, 21770 Mossala
13.1.2022    kl. 09.00–16.00

Förbindelsebåt m/s Kokkomaa 12.1.2022
        kl. 13.15-13.30        Själö
        kl. 14.20-14.35        Innamo
        kl. 14.55-15.10        Järvsor
        kl. 15.30-15.45        Maskinnamo
        kl. 16.05-16.20        Åvensor

Förbindelsebåt  m/s Nordep 12.1.2022
        kl. 09.50-10.00        Gullkrona
        kl. 10.20-10.30        Stenskär
        kl. 10.55-11.05        Brännskär
        kl. 12.20-12.25        Träskholm
        kl. 13.30-13.40        Trunsö
        kl. 14.30-14.40        Lökholm 
        kl. 15.15-15.30        Borstö
        kl. 18.25-18.35        Peno
        kl. 18.40-18.50        Pensar

Förbindelsebåt m/s Cheri 14.1.2022
        kl. 11.10-11.20        Ängsö
        kl. 12.00-12.30        Berghamn
        kl. 13.00-13.10        Hummelholm

Förbindelsebåt m/s Baldur 17.1.2022
        kl. 13.00-13.30        Utö
        kl. 14.30-14.40        Jurmo
        kl. 15.45-15.50        Aspö
        kl. 16.20-16.25        Nötö

OBS Tidtabellerna kan ändras p g a väderförhållanden och rutterna kan trafikeras med andra båtar eller farkoster.

De allmänna förhandsröstningsställena i Finland
 

UTERÖSTNING
På de allmänna röstningsställena Pargas stadshus, kommunalstugan i Nagu, Stabshuset, Gluggen i Korpo, Houtskärs områdeskontor och Snäckan i Iniö kan du vid behov rösta utomhus på begäran per telefon 040 488 6021 (ring före besöket).

Öppet:
12.01.–14.01.2022 kl. 09:00–16:00
17.01.–18.01.2022 kl. 09:00–16:00
 

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 23.1.2022
Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

Röstningsområde                    Röstningsställe på valdagen  Besöksadress

1. Pargas                                  Malms skola                            Parsbyvägen 12, 21600 Pargas

2. Nagu                                    Kommunalstugan                   Kyrkvallen 2, 21600 Nagu

3. Korpo                                   Kommunalgården                   Korpovägen 124, 21710 Korpo

4. Houtskär                              Vesterlid                                  Näsbyvägen 188, 21760 Houtskär

5. Iniö                                       Snäckan                                  Degernäs 28, 23390 Iniö

 

Kandidater publiceras 23.12.2021: välfärdsområdesvalet

https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/se/ehd_listat_05.html

Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021
petra.ohman(at)pargas.fi