Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat 

- Hästön ranta-asemakaava Hyppeisissä Houtskarissa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 16.5.2024:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos


- Jermo-Tammo ranta-asemakaavan osan muutos ja laajentaminen Paraisilla, Paraistenportti

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 18.4.2024:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Kaavaluonnoksen liitteet


- Österängin ranta-asemakaava Österretaisissa Korppoossa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 18.4.2024:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Sandön ranta-asemakaavan muutos Nauvossa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 21.3.2024:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Trunsö Kummelskär ranta-asemakaava Nauvossa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 30.11.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Tammon ranta-asemakaava Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 21.9.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Muistio viranomaisneuvottelusta

Luontoselvitykset sekä arkeologinen inventointi on tilattavissa kaavoitussihteeri Maria Laurénilta numerosta 040 688 5815 tai sähköpostitse osoitteesta maria.lauren(at)parainen.fi


- Timmerholmin ranta-asemakaava Paraisten Granvikissä

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 17.5-17.6.2024:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Meriväylien rakennusperintö -selvitys on tilattavissa kaavoitussihteeri Maria Laurénilta numerosta 040 688 5815 tai sähköpostitse osoitteesta maria.lauren(at)parainen.fi

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 20.4.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Byängsuddenin ranta-asemakaava Paraisten Lilltervossa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 20.4.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Brokonskärin ranta-asemakaava Nauvon Högsarissa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 20.4.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Heisalan Björkuddenin ranta-asemakaava Paraisilla

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.4.2024 § 36
Hyväksytty kaava merkkienselityksineen
Hyväksytty kaavaselostus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 22.5-20.6.2023:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pävitetty
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi
Maisema-analyysikartta
Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 18.3.2022:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Kaavaselostus  
Tausta-aineisto:
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi


- Korppoo-Pensar ranta-asemakaava Lillpensorissa

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.3-17.4.2023:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Luonto- ja maisemaselvitys

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 6.5.2021:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto
Alustava luonnos ranta-asemakaavaksi


- Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavojen muutos Kopparössa ja Lofsdalissa Paraisilla

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.3-17.4.2023:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tausta-aineisto:
Luontoselvitys
Vesikasvillisuusselvitys
Natura-vaikutusten arvio
Arkeologinen inventointi
Paraisten satamaselvitys
Väyläviraston lausunto
Museoviraston lausunto
Syvyyskartoitus
Laituritoimittajan lausunto
Kaavan laatijan vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin
Asemakaavan seurantalomake
Otteet muutettavista ranta-asemakaavoista

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksela 18.10.2018:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hankkeen muu valmisteluaineisto:

Kaavaluonnos merkkienselityksineen

Alustava kaavaselostusluonnos

Otteita voimassa olevista kaavoista