Murupolku

Avoimia työpaikkoja

Avoimia työpaikkoja

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 300 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Keskustamme on lähellä suuria kaupunkeja: Turkuun ajaa alle puolessa tunnissa (23 km), Helsinkiin on matkaa 173 km ja Tampereelle 180 km. Olemme kaksikielinen paikkakunta, ja meillä tulee mainiosti toimeen kummallakin kotimaisella.

Kaupunkimme on merkittävä työnantaja ja meitä työntekijöitä on kaiken kaikkiaan noin 1000. Olemme tehneet kaupunkistrategiaamme Luova saaristo -teemalla ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme uteliaita, eteenpäin pyrkiviä ja ennakkoluulottomia. Me uskallamme luottaa vahvuuksiimme ja olla erilaisia - haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Kerromme avoimista työpaikoistamme täällä verkkosivuillamme, Kuntarekry-palvelussa ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoistamme löydät myös Työministeriön verkkosivuilta www.mol.fi.  


 

 


YMPÄRISTÖOSASTO / MITTAUSTOIMISTO

Paikkatietovastaava

Paraisten kaupunki palkkaa paikkatietovastaavan ympäristöosaston mittausyksikköön. Sijoituspaikkana on Paraisten kaupungintalo. Työsopimussuhde voidaan aloittaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Mittaustoimistossa on 12 työntekijää/viranhaltijaa ja sen vastuualueeseen kuuluu maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus. Mittausyksikkö vastaa myös karttojen ylläpidosta asemakaava- ja rakennusprosesseja varten sekä kiinteistö- ja osoiterekisteristä ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto.

Mittaustoimisto kuuluu ympäristöosaston alaisuuteen yhdessä rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon kanssa.

Paraisten kaupunki on yksi Turunmaan suurimmista työnantajista, kaupungilla työskentelee yli 1 000 työntekijää. Kaupungin työ- ja hallintokieli on ruotsi, mutta Paraisten kaupungintalon työympäristö on kaksikielinen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kollegoiden kanssa voi käyttää omaa äidinkieltään.

Parainen on ainutlaatuinen reilun 15 000 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Paraisten kaupunki käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Paraisilta on lyhyt matka suuriin kaupunkeihin, etäisyys Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Hyvien bussiyhteyksien ansiosta työmatkat kaupungintalolle sujuvat näppärästi ja ympäristöystävällisesti.

Työtehtävä
Paikkatietovastaavana vastaat kaupungin paikkatietojärjestelmien ylläpidosta. Olet keskeisessä roolissa paikkatietotiimin suunnittelijana ja kehittäjänä. Sinun ohellasi tiimiin kuuluvat paikkatietosuunnittelija ja paikkatietokäsittelijä.

Paikkatietotiimin tehtävänä on paikkatiedon käsittely, visualisointi, konfigurointi ja konvertointi. Tiimi varmistaa, että niin sisäisillä kuin ulkoisilla asiakkailla on käytössään tarvittavat kartta-aineistot, paikkatietoaineistot ja analyysit.   Myös rakennus- ja huoneistorekisterin sekä verotoimiston kiinteistörekisterin tarkastus kuuluu paikkatietotiimin keskeisiin tehtäviin. Paikkatietovastaava toimit yksikön kartta- ja rekisteriohjelman (Trimble Locus) pääkäyttäjänä ja tukihenkilönä.  Vastaat osaston omien tietokoneohjelmien koordinoinnista ja toimit osaston edustajana kaupungin IT- ja tietosuojaryhmissä.

Olennainen osa työtäsi on nykyisten tietoalustojen kehittäminen, paikkatiedon uusien käyttömahdollisuuksien tutkiminen sekä tietojen saatavuuden helpottaminen kaupungin työntekijöille ja asukkaille.

Soveltuvuus
Kelpoisuusvaatimuksina edellytämme tehtävään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, IT- ja karttajärjestelmien erinomaista hallintaa, riittävää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä englannin kielen taitoa. Ansioksi luemme kokemuksen maanmittaus-, rakennus- ja kaavoitusasioissa, käytännön työkokemuksen paikkatietoa hyödyntävien järjestelmien käytöstä, aikaisemman kokemuksen Trimble Locus-, MapInfo/ArcGIS-, 3DWin- ja AutoCAD -ohjelmista sekä WMS/WFS-palvelujen tuntemuksen.

Odotamme sinulta hakijana kykyä sopeutua uusiin ja muuttuviin vaatimuksiin sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, priorisoida ja suunnitella työtehtäväsi. Otat vastaan palautetta ja työskentelet yhdessä kollegoidesi kanssa. Olet järjestelmällinen, työskentelet jäsennellysti ja tehokkaasti.  Olet kiinnostunut uusista teknologioista ja itsesi ja toiminnan kehittämisestä.

Tarjoamme työpaikan, jossa on hyvät työvälineet ja kehittymismahdollisuudet. Tuemme sinua tiiminä ja tarjoamme kiinnostavia tehtäviä jatkuvasti muuttuvalla alalla.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot
Palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus perustuu tehtävän asettamiin vaatimuksiin. Palkkauksen muut osat koostuvat ammattialalisästä ja TS-sopimuksen ohjeiden mukaan harkittavasta henkilökohtaisesta lisästä. Työsuhde on voimassa toistaiseksi. Työsuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valittavan henkilön tulee ennen työsopimuksen laatimista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työaika on työehtosopimuksen mukainen toimistotyöaika, 36 h 15 min viikossa. Työpaikalla on liukuva työaika, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on mahdollisuus itse vaikuttaa työaikoihinsa. Tehtävässä on myös mahdollisuus työskennellä osin etänä kaupungin etätyöhön liittyvien ehtojen mukaisesti.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Hakuaika päättyy 3.8.2020 klo 15.00. Työhakemus työ-, tutkinto- ja kielitodistusliitteineen lähetetään osoitteeseen Ympäristöosasto, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä "Paikkatietovastaava".
Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.
Kirjoita otsikkoriville ”paikkatietovastaava”.

Yhteystiedot
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaupungingeodeetti Daniel Backmaniin, puh. 040 488 6066, sähköpostitse etunimi.sukunimi@parainen.fi. Lomalla 11.7-2.8.2020 luen s-postiini satunnaisesti.

 

HALLINTOPALVELUT

 

Kielenkääntäjä

Paraisten kaupungin hallintopalvelut hakee kielenkääntäjää toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen.

Paraisten kaupungin kaksi kielenkääntäjää tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja kääntävät luottamuselinten esityslistoja, pöytäkirjoja ja liitteitä, viranomaistekstejä, asukasinformaatiota ja muita kaupungissa tuotettavia tekstejä sekä ruotsista suomeen että suomesta ruotsiin sovitun työnjaon mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset ovat

•    tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä ruotsin ja suomen kielen erinomainen taito tai auktorisoidun kääntäjän tutkinto ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin.

Relevantin koulutuksen lisäksi toivomme hakijalta aikaisempaa kokemusta kääntäjän työstä, mutta se ei ole ehdoton vaatimus.

Työ edellyttää hakijalta sekä hyviä yhteistyötaitoja että valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi työ edellyttää, että hakija on tottunut tietokoneen käyttäjä, hallitsee tavallisimmat Office-ohjelmat ja omaksuu helposti uusia järjestelmiä.

Hakijassa arvostamiamme ominaisuuksia ovat hyvä yleissivistys, huolellisuus ja järjestelmällinen työote. Koska työ on ajoittain tiivistahtista, toivomme hakijalta paineensietokykyä ja joustavuutta.

Haastatteluun kutsutut tekevät haastattelun yhteydessä käännöskokeen ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n mukaisesti, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoiveen. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus osoitetaan toimialapäällikkö Monica Avellanille ja toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä sekä tutkinto-, työ- että kielitodistukset. Hakuaika päättyy 24.8.2020 klo 14.00. Lisätietoja antavat johdon sihteeri Carola Isaksson, 044 358 5723, kielenkääntäjä Leila Martinkauppi, 040 488 6011, ja toimialapäällikkö Monica Avellan, 044 358 5727, etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Kaupunkimme on kaksikielinen ja tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Sijainti Saaristomeren sydämessä antaa mahdollisuuden viihtyisään asumiseen ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. 

 

 

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

 

Erityisopetuksen tuntiopettaja, Paraistenseudun koulu ja Paraisten lukio (kuntarekry 302214)

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

 

Paraisten kaupunki hakee sitoutuvaa ja oma-aloitteista

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveysosaston päällikkönä. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa kuntalaisille tarjottavista palveluista sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osa-alueilla. Vastaat osaston toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta ja olet innostava esimies tiimillesi. Sosiaali- ja terveysjohtaja johtaa osaston työtä ja on aktiivinen toimija maakunnan soteuudistuksen valmistelussa ja muissa verkostoissa.

Odotamme sinulta vankkaa alan osaamista, hyviä johtamisominaisuuksia ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää otetta.  Tarjoamme mukavan työyhteisön, motivoituneen ja osaavan henkilöstön ja mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset ovat:

 • virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista esimiestehtävistä

 • ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Palkka määräytyy KVTES 2020-2021:n mukaisesti. Voit esittää myös oman palkkatoivomuksen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhde alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset osoitetaan ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työavain 303479

Hakemusasiakirjat voi myös lähettää Paraisten kaupunginhallitukselle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 PARAINEN tai sähköisesti osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä tutkintotodistukset, työtodistukset ja kielitodistukset. Hakuaika päättyy 31.8.2020 klo 16.00. Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383, ja henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832, etunimi.sukunimi@parainen.fi.

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka kaksi kappaletta

Tervetuloa tekemään lastensuojelun sosiaalityötä kohtuullisella ja kestävällä asiakasmäärällä (noin 30 lasta). Paraisten kaupungin Perheyksikkö on määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa työskennellään lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon sekä lastensuojelun viitekehyksessä. Paraisten kaupunki kehittää voimakkaasti lapsiperheiden palveluita, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön. Paraisten kaupungin lapsiperheiden palvelut ovat hyvin ja monipuolisesti resursoituja.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat avo-, sijais- ja jälkihuollon työtehtävät sekä työskentelytapojen ja -menetelmien jatkuva kehittäminen moniammatillisessa tiimissä, johon sosiaalityöntekijän lisäksi kuuluvat sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijä. Työ sisältää myös virka-aikaista päivystystä noin kerran viikossa. Parainen on kaksikielinen kaupunki, joka tukee kieliopintoja. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen, lastensuojelun juridisen konsultaation sekä lastenpsykiatrin säännölliset konsultaatiot. Käytössäsi on myös toimistotyöntekijän työpanos, jotta voit keskittyä sosiaalityöhön.

Odotamme hakijoilta lastensuojelun sosiaalityön kokemusta, avoimuutta, rohkeutta tehdä asioita toisin, innokkuutta ja halua kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle:

 • Kilpailukykyisen palkan 3686,5€
 • 20 palkallista omanalan koulutus- ja kehittämispäivää vuodessa
 • Viikoittaisen mahdollisuuden etätöihin
 • Tukea ruotsin tai suomen kielen opiskeluun
 • Mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen

Lupaamme sinulle:

 • Lähiesimiehen tuen
 • Joustavaa ja ihmisläheistä johtamista
 • Avoimen ja rakentavan keskustelukulttuurin
 • Positiivisen ja mukavan työyhteisön ja työilmapiirin

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tarvittaessa työnantaja tukee kieliopintoja.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustaote (504/2002). Kielitaito osoitetaan todistuksella. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijän virasta antaa tietoja 13.-17.7. välisen ajan yksikönpäällikkö Sami Salmivirta 0404886091 sami.salmivirta@parainen.fi ja 20.7.-7.8.2020 välisen ajan sosiaalityöntekijä Thomas Karlsson 0404886007 thomas.karlsson@parainen.fi Sijaispätevät huomioidaan rekrytoinnissa.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta, työavain 304391. Hakemuksen liitteineen voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 7.8.2020 klo 12:00.

 

SAIRAANHOITAJA Terveyskeskuksen osastolla (akuutti- ja kuntouttava)

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi SAIRAANHOITAJAN äitiyslomasijaisuuden Terveyskeskuksen osastolla (akuutti- ja kuntouttava) ajalla 31.8 2020 – 5.9.2021 (jatko mahdollinen).

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 303340.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi  27.7 2020 klo 12.00 mennessä.

Haastattelut ovat 11.8.2020.

Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 4885524 tai vt. Hoitotyönjohtaja  Janette Sundqvist  puh:  040 488 5503

 

 

LÄHIHOITAJA vanhustenhuollon kotihoitoon

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuollon kotihoitoon. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Lähihoitajan työ kotihoidossa on vaativaa, monipuolista, innostavaa ja haastavaa. Työtä tehdään asiakkaan kanssa laaditun, asiakkaan tarpeet huomioivan, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Työ on kaksivuorotyötä ja työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.9.2020. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 tai palvelupäällikkö sij. Suvi Simelius-Nieminen, puh. 040 141 7394.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 304050. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 14.8.2020 klo 12:00.

 

Lähihoitaja

Paraisten kaupungin vanhustenhuolto hakee LÄHIHOITAJAA vanhusten kotihoitoon.

Kotihoidossa on alkamassa tehostetun kotihoidon projekti. Haemme nyt työntekijöitä ensisijaisesti tehostettuun kotihoitoon sekä kotiutustiimiin. Oletko luonteeltasi joustava, innovatiivinen ja pystytkö toimimaan vaihtelevassa ympäristössä? Onko sinulla aito kiinnostus vanhustyöstä, ja oletko kiinnostunut teknologiasta ja kehittämisestä? Jos vastaus on kyllä, saatat olla juuri oikea henkilö haettavana olevaan paikkaan.

Tehtävänäsi on antaa tehostettua, kuntouttavaa hoitoa ja hoivaa asiakaslähtöisesti, asiakkaan kotona. Pääset osallistumaan uuden toimintamallin käyttöönottoon Paraisten kaupungin vanhustenhuollossa. Tehtävä vaatii vankkaa osaamista gerontologian alalta ja muistisairaiden hoidon tuntemus luetaan eduksi.

Tarjoamme sinulle mukavan työpaikan uudessa tiimissä, esimiehen tuki, sopivasti haasteita, mukavia työkavereita ja me-henkeä.

Työ on kaksivuorotyötä. Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja alkaa 1.9.2020. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen, puh. 040 488 55 66, tai vanhustyön johtaja Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 26 14 (3.–4.8.).


Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 303887. Hakemuksen asiaankuuluvine todistuksineen voi myös toimittaa Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköisesti osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi 5.8.2020 klo 12 mennessä.

 

 

Paraisten kaupunki julistaa uudelleen haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

SAIRAANHOITAJA vanhustenhuollon Sateenkaari-palveluasumisyksikköön Korppooseen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu toistaiseksi. Kokoaikatyötä myös viikonloppuisin.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.  

Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas, puh 040 458 0400

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivuston kautta, työavain 284145. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 16.8.2020 klo 12.00.

 

Palveluohjaaja

Haemme PALVELUOHJAAJAA Paraisten kaupungin vanhustenhuoltoon kuuluvaan Senioripisteeseen. Työsuhde alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan, ja on voimassa toistaiseksi.

Paraisten vanhustenhuollossa pyrimme kehittämään vanhuksille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa, ja suunnittelemme uusia toimintamuotoja. Oletko aidosti kiinnostunut vanhustyöstä, onko sinulla kehittämisen intoa, oletko kiinnostunut teknologiasta (IT ja geronteknologia)? Pysyykö sinulla useampi pallo ilmassa samaan aikaan? Jos vastaus on kyllä, saatat olla juuri oikea henkilö haettavana olevaan paikkaan.

Vanhustenhuollon palveluohjaaja antaa asiakkaille neuvontaa ja vastaa tarjolla oleviin vanhuspalveluihin ja vanhustoimintaan liittyviin kysymyksiin. Työhön kuuluu myös asiakaskyselyjen tekeminen, tiedotustilaisuuksien suunnittelu, yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa, sekä muita kehittämistehtäviä. Palveluohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä muun vanhustenhuollon henkilöstön kanssa. Onkin tärkeää, että osaat itsenäisen työskentelyn ohella toimia tiimityössä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat sosionomin tutkinto (AMK) tai vastaava koulutus sekä riittävä suomen ja ruotsin suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme työkokemusta vanhustyön alalta.

Toivomme sinulta järjestelmällisyyttä, vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja myönteistä vaikutusta työyhteisöön. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja itsenäisen tehtävän nopeasti kehittyvässä toiminnassa, esimiehen tuki, sekä mukavia työkavereita.

Palkka työehtosopimuksen mukaan. Odotamme hakemustasi! Juuri sinä saatat olla tiimimme tuleva jäsen!

Mahdolliset kysymykset voi esittää vanhustyön johtaja Camilla Bergman-Kärpijoelle sähköpostitse, camilla.bergman-karpijoki@parainen.fi (3-4.8), tai muistikoordinaattori Emma Soverille, puh. 050 569 18 14, emma.soveri@parainen.fi.

Hakemus tulee toimittaa ensi sijassa sähköisesti www.kuntarekry.fi -palvelun kautta työavaimella 303522. Hakemuksen asiaankuuluvine todistuksineen voi myös toimittaa Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköisesti osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi 5.8.2020 kl. 12 mennessä.

 

Sosiaalityöntekijä vanhustenhuoltoon, 50 %

Jos olet kiinnostunut itsenäisestä työstä, jossa saat työskennellä monipuolisten hallinnollisten tehtävien parissa ja tehdä asiakastyötä vanhusten ja heidän omaistensa parissa, hae meille! Työskentelet tiiviisti vanhustenhuollon moniammatillisen tiimin kanssa ja raportoit ja teet yhteistyötä vanhustyön päällikön kanssa. Palvelussuhde on voimassa toistaiseksi.

Tärkeimpiin työtehtäviisi kuuluu valtionavustusten hakeminen rintamaveteraanien palveluita varten ja selvitysten tekeminen avustusten käytöstä sekä sosiaalihuollon tarvetta koskevien ilmoitusten vastaanottaminen, ilmoitusten johdosta tehtävien panostusten koordinointi ja tutustuminen ensimmäisiin niitä koskeviin selvityksiin. Lisäksi virkaan sisältyy vanhustenhuollon kehittämistyötä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää itsenäistä otetta työhön, oma-aloitteisuutta, kehittämissuuntautuneisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Toivomme myös, että olet joustava ja omaat hyvät yhteistyötaidot. Arvostamme kokemusta gerontologisesta sosiaalityöstä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, mukavan työyhteisön sekä mahdollisuuden lisäkoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen vanhustenhuollossa.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee ennen virassa aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Voit ottaa yhteyttä vanhustyön päällikköön Camilla Bergman-Kärpijokeen, puh. 050 596 2614 tai camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 301685. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 31.7.2020 klo 12.00.

 

Lähihoitaja terveyskeskuksen osastolle (akuutti- ja kuntouttava)

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi LÄHIHOITAJAN toimen Terveyskeskuksen osastolla (akuutti- ja kuntouttava), alkaen 31.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusehtona on lähihoitajantutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa.

Peruspalkka 2164,52 euro. Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi -sivujen kautta työavain 301559. Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 27.7.2020 klo 12.00 mennessä.

Haastattelut pidetään keskiviikko 12.8.2020 klo 14 - 16. Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524

 

Lähihoitaja, Koivukoto

Oletko sinä Koivukotoon Paraisille etsimämme lähihoitaja? Koivukoto on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö Paraisten keskustassa.

Lähihoitaja osallistuu asumisyksikön asiakkaiden hoidon ja hoivan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työskentelet asiakkaan omien voimavarojen mukaan kuntouttavaa työotetta käyttäen. Työ on itsenäistä, mutta samalla olet osa moniammatillista tiimiä. Toivomme, että olet joustava, yhteistyökykyinen ja oma-aloitteinen. On eduksi, jos sinulla on kokemusta vanhustenhuollosta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lähihoitajan tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Suosittelemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn vanhustenhuollon moniammatillisessa tiimissä, hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden kehittyä työssä. Työ on vuorotyötä.

Lisätietoja antaa sosiaaliohjaaja Klara Bussman, puh. 0400 202 848 tai klara.bussman@parainen.fi, ma–to klo 8.00–15.30.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 301469. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 31.7.2020 klo 12:00.

 

Vanhustyön ohjaaja, Houtskari

Haemme vanhustyön ohjaajaa Paraisten Houtskarin kunta-alueelle. Tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, esimiestyö, kehittämistyö ja hallinnolliset tehtävät. Vanhustyön ohjaajajana vastaat tehostetusta asumisyksiköstä Fridhemistä sekä Houtskarin kotihoidosta. Tulet toimimaan osana Paraisten vanhustenhuollon tiimiä, joka koostuu asiantuntijoista ja esimiehistä koko kunnan alueelta. Teet tiivistä yhteistyötä myös oman tiimisi kanssa Houtskarissa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja vanhustenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Meille kaikkein tärkeintä ovat asiakas ja hoidon ja hoivan laatu. Edistämme aktiivisesti yhteisöllisyyttä työpaikalla. 

Odotamme, että työ vanhusten parissa on lähellä sydäntäsi. Työskentelet joustavasti ja asiakaslähtöisesti ja sinulla on hyvät yhteistyötaidot. Kommunikoit luontevasti sekä ruotsiksi että suomeksi. Esimiehenä olet kannustava ja motivoiva ja valmis osallistumaan myös konkreettiseen hoito- ja hoivatyöhön. 

Kelpoisuusvaatimukset: sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalla henkilöllä on oltava tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja. Valittavan henkilön on ennen virassa aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielekkään työn nopeasti kehittyvässä toiminnassa, esimiehen tuen sekä mukavat kollegat. Työ on pääasiassa päivätyötä ja palvelussuhde alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhde on voimassa toistaiseksi. Palkka määräytyy virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tervetuloa hakemaan paikkaa! Ehkä juuri sinusta tulee tiimimme uusi jäsen!

Lisätiedot 29.6 kl. 10-11 tai 2.7 kl. 13-14: Vanhustyön johtaja, Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614 tai camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi. 

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 300690. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 31.7.2020 klo 12.00. 

 

Lähihoitaja, vanhustenhuolto, kotihoito

Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Lähihoitajan työ kotihoidossa on vaativaa, monipuolista, innostavaa ja haastavaa. Työtä tehdään asiakkaan kanssa laaditun, asiakkaan tarpeet huomioivan, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Työ on kaksivuorotyötä ja työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.9.2020. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 tai palvelupäällikkö sij. Suvi Simelius-Nieminen, puh. 040 141 7394.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 299912. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 31.7.2020 klo 12:00.

 

SAIRAANHOITAJIA JA LÄHIHOITAJIA Paraisten terveydenhuoltoon. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme henkilöiltä tartuntalain §48 mukaista rokotesuojaa.

Myös alojen opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 205372. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten terveyskeskus/ Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai terveyskeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Jaana Orava, akuutti ja kuntouttava vuodeosasto puh. 040 488 5524 tai Osastonhoitaja Sari Gustafsson, Malmkullan vuodeosasto puh. 040 488 5843 tai Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503 

LÄHIHOITAJIA VANHUSTENHUOLTOON, kotipalvelu/Parainen
Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Maarit Silván, puh. 050 596 2615 tai
Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 

Tarvitsemme VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin!

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta. Hakemuksen voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi

SAIRAANHOITAJA
Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165947.

LÄHIHOITAJA
Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi työnumero 165948.

HOITOAPULAINEN, PARAINEN
Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165956

LAITOSAPULAINEN, PARAINEN
Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165958 . 

Ota yhteyttä: 
Vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist / Lääkärivastaanotto  040 488 5503
Osastonhoitaja vs Jaana Orava / Vuodeosasto 040 488 5524
Osastonhoitaja vs Sari Gustafsson / Malmkulla vuodeosasto  040 488 5843
Vanhustyön ohjaaja Marjut Hacklin / Grannas, Nauvo 040 488 5589
Vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas / Sateenkaari, Korppoo  040 458 0400
Vanhustyön ohjaaja vs Medris Jurs / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
Vastaava sairaanhoitaja Denina Björklund / Aftonro, Iniö 050 439 1957
Vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen / kotisairaanhoito, Parainen  040 488 5566
Yksikönpäällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki /vanhustenhuolto, Parainen 050 596 2614
Vastaava ohjaaja Maarit Silván / kotipalvelu, Parainen  050 596 2615

Vastaava ohjaaja Monika Gestranius / kotipalvelu Parainen 044 358 5580
Palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg / palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
Muistikoordinaattori Emma Soveri / vanhusten päivätoiminta  050  569 1814

tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tukihenkilötoiminta vammaispalvelussa

Paraisten kaupungin vammaispalvelu hakee tukihenkilöitä nuorille ja aikuisille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö on tukena ja apuna vapaa-ajan toiminnoissa.

Kaupungin vammaispalvelu tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tukihenkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Tukihenkilötunteja voidaan myöntää korkeintaan 10 tuntia/kuukausi. Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 60€/2kk. Jos tuentarvitsija on alaikäinen, täytyy tukihenkilön esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta.

Tukihenkilö ei saa olla tuettavan lähiomainen. Tukihenkilö sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tukihenkilön kanssa tapaamisten sisällöstä.

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Maria Wallin, puh. 040 488 6083 tai maria.wallin@parainen.fi 

 

VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen,  Päiväkoti Karusellen, Nauvo,

(Kuntarekry 303456)

 


LASTENTARHANOPETTAJIEN ja LASTENHOITAJIEN SIJAISUUKSIA

Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on jatkuva rekrytointi lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Meillä on yhdeksän päiväkotia ja viisi ryhmäperhepäivähoitopaikkaa. Yksi päiväkodeistamme on ympärivuorokautinen. Soveltuvista työtehtävistä ja toimipisteistä sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Koulutus tai pitkäaikainen kokemus vastaavista tehtävistä sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on toivottavaa. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita tekemään sijaisuuksia. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Saaristokaupunki tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat saaristokulttuuri, kaksikielisyys ja ulkoilmapedagogiikka. Kannustamme huomaavaisuuteen, luovuuteen ja moniammatillisuuteen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään meillä, ota ystävällisesti yhteyttä päiväkodinjohtaja Monika Karlssoniin, monika.karlsson@parainen.fi, puh. 050-533 3478.