Tietosuoja ja saavutettavuus

Tietosuoja ja saavutettavuus

Tietosuoja

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaalisia palveluja käytettäessä.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Näitä oikeuksia ovat oikeus saada tietoja omien henkilötietojen käsittelystä, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, käsittelyn vastustamisoikeus sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. On kuitenkin huomioitava, että kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät koske lakisääteistä henkilötietojen käsittelyä.

Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

 • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • tietojen täsmällisyys
 • tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
 • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Rekisteröidyn informointi: Paraisten kaupungin tietosuojaselosteet

Paraisten kaupungin tietosuojavastaavana toimii
Sari Eriksson-Lumikko
Rantatie 28
21600 Parainen
tietosuoja(at)parainen.fi

Tietosuojavastaavan tehtävänä on ohjeistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista Paraisten kaupungissa, neuvoa rekisteröityjä tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa sekä yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa.

Yleistä tietoa GDPR:stä ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi

Saavutettavuus

Paraisten kaupungin verkkopalveluiden saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste kuvaa Liferay-sisällönhallintajärjestelmällä toteutettua parainen.fi-sivustoa.
Paraisten kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Digipalveluiden saavutettavuuden tila

Paraisten kaupungin verkkosivut on julkaistu marraskuussa 2019. Saavutettavuus on otettu huomioon sivustoa kehitettäessä ja sivusto vastaa suurilta osin WCAG 2.1 -kriteerien AA-tason vaatimuksia. Sivustolla on otettu huomioon esimerkiksi tekstin skaalautuvuus, useampi navigointitapa ja teksti- ja värikontrastit.

Käyttäjät saattavat kuitenkin edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuuspuutteita. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista.

Sivustolla havaittuja saavutettavuuspuutteita:

 • Asiakirjat ja lomakkeet (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)
  Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Pyrimme korjaamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian. 
 • Linkin tarkoitus
  Joillakin sivuilla on käytetty linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä. Linkkien tarkoitusta selvennetään ja turhat linkit poistetaan.
 • Kuvat
  Kaikissa kuvissa ei ole käytetty alt-tekstiä, eli kuvaa kuvaavaa tekstiä. Pyrimme siihen, että kaikissa sivustolla olevissa kuvissa olisi alt-teksti.
 • Ymmärrettävä ja selkeä kieli
  Sivustolla pyritään käyttämään ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Tämä ei kaikkialla sivuillamme välttämättä vielä toteudu. Sivuston tekstiä muokataan selkeämmäksi. Lisäksi verkkokirjoittajille on laadittu ohjeet, miten kirjoittaa verkkotekstiä selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Väliotsikot ja otsikkohierarkian käyttö
  Kaikkialla sivuilla ei vielä hyödynnetä otsikkohierarkiaa ja väliotsikoita asianmukaisesti. Tämä on kuitenkin teknisesti mahdollista ja pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.
 • Videot
  Kaikkia sivustolla olevia videoita ei ole tekstitetty (koskee ennen 23.9.2020 tehtyjä videoita). Uudet sivustolla esitettävät videot tullaan tekstittämään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Sivuston saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti
Saavutettavuusselostetta päivitetään ja verkkopalveluiden saavutettavuutta kehitetään myös jatkossa muun muassa  järjestämällä saavutettavuuskoulutusta kaikille niille, jotka tuottavat sisältöä sivustollemme.

Saavutettavuusselostuksen laatiminen
Saavutettavuusselostus on koostettu marraskuussa 2019. Arvioinnissa on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja ja päätoimittajan suorittamaa arviointia sisällöstä ja sen saavutettavuudesta. 

Anna palautetta verkkosivujen saavutettavuudesta
Huomasitko jonkin puutteen verkkopalvelumme saavutettavuudessa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi! Voit kertoa saavutettavuuspuutteesta sähköpostilla parainen@parainen.fi. Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.

Valitusohje
Jos huomaat saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi.  Voit myös lähettää halutessasi ilmoituksen postitse osoitteeseen ESAVI kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna. Tutustu tarkemmin aluehallintoviraston valitusohjeisiin.

Seurantatietojen kerääminen

Seurantatietojen keräämiseen käytämme Google Analytics -sovellusta. Kävijäseurannan avulla keräämme tilastotietoa esimerkiksi sivujen kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Kerätyt tiedot koskevat mm. käynnin kestoa, uusia ja palaavia käyttäjiä sekä sitä, mistä lähteestä sivulle on saavuttu esim. hakukone, linkki tai suora liikenne.

Sosiaalinen media ja asiakaspalvelu

Paraisten kaupunki haluaa olla aktiivinen osallistuja ja käy asukkaidensa kanssa keskustelua yleisimmissä sosiaalisen median palveluissa. Sivustollamme käytetään erilaisia sosiaalisen median syötteitä ja upotuksia, joiden sisältöä ei hallita Paraisten verkkojulkaisujärjestelmässä. Kaupunki ei kerää käyttäjistään henkilökohtaisia seurantatietoja some-palveluiden kautta, vaan hyödyntää somea vuorovaikutuksessa, uutisoinnissa ja muussa elämyksellisessä viestinnässään. Sosiaalisen median palvelut vastaavat itse omista eväste- ja tietosuojakäytänteistään (ns. kolmannen osapuolen evästeet).

Parainen.fi-sivustolla hyödynnetään seuraavien some-palveluiden ja muiden sivustolle upotettavien elementtien sisältöjä (klikkaamalla avautuvat kunkin palvelun ilmoittamat tietosuojatiedot):

 • Facebook
 • YouTube
 • Google
 • Instagram