Projektit

Projektit

EU:lla on runsaasti eri rahastoja ja ohjelmia, joiden kautta voidaan myöntää rahoitusta kehittämishankkeisiin ja osaamisvaihtoon liittyviin hankkeisiin.  Rakennerahastojen tavoitteena on tasoittaa EU:n alueiden taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Kaikilla jäsenmailla on mahdollisuus hakea kyseisiä avustuksia. Vuosien 2014–2020 uusi rakennerahastokausi on avattu hakemuksia varten, mikä merkitsee sitä, että ulkoista hankerahoitusta on mahdollista hakea seudun kehittämistoimenpiteisiin.

Paraisten kaupungin käynnistämien ja toteuttamien EU-hankkeiden lähtökohtana on seudun kehityksen tukeminen esimerkiksi parantamalla mahdollisuuksia asua ja toimia saaristossa, vahvistamalla paikkakunnan elämänlaatua, kehittämällä kestäviä ratkaisuja ja tukemalla elinikäistä oppimista ja innovaatiotoimintaa. Hankkeiden sisältö voi vaihdella elinkeinoelämän ja matkailuun kehittämisestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uusien työmenetelmien luomisesta ja koulujen osaamisvaihdosta infrastruktuurin parantamiseen.

Useimmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden kuntien, alueiden tai jäsenmaiden kanssa.

Lisätietoja kaupungin hanketoiminnasta antavat hankekoordinaattorit Siv Holmgren,
puh. 040 352 3799, sähköposti etunimi.sukunimi@parainen.fi.