Asumisterveys

Asumisterveys

 

Asunnon ja muun sisätilan puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleville terveyshaittoja.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten koulujen ja päiväkotien, terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Jos asukas kärsii asunnossaan melusta, kylmyydestä, hajuista tms. tai epäilee, että asunnossa on kosteus- tai homevaurio, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jottei terveyshaittoja pääse syntymään. Asukkaan on myös hyvä huomioida, ettei itse toiminnoillaan heikennä sisäilman laatua.

Mikäli asunnon omistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan (Liedon kunta, Ympäristöterveyspalvelut). Tarkastus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Terveystarkastaja tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta (esim. homeen hajua, näkyvää tai näyttein todettavaa hometta, liian kylmä, liikaa melua). Mikäli haitta todetaan, kehotetaan kiinteistön omistajaa selvittämään vaurion aiheuttaja ja laajuus, poistamaan aiheuttaja sekä korjaamaan rakenteet. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta antaa Liedon ympäristöterveyslautakunnan korjausmääräys.
 

Ympäristöterveys (Lieto)

Sisäilmayhdistys

Säteilyturvakeskus - linkki radon