Nuorten paja Aktiva

Nuorten paja Aktiva

Aktiva on tarkoitettu sinulle 15–28-vuotias nuori, jos et opiskele etkä ole työelämässä ja/tai tarvitset tukea löytääksesi oman tiesi.  

Jos asut muualla kuin Paraisten keskustassa, voimme sopia paikan, jossa voimme tavata lähellä asuinpaikkaasi.

Aktivan Ohjaavassa pajassa annamme opastusta sekä neuvoja ja tukea kaikkiin koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä sekä muissa elämään liittyvissä asioissa. Työmenetelmänä käytämme keskimäärin kerran viikossa pidettäviä ohjauskeskusteluja. Yhdessä suunnittelemme ja toteutamme tulevaisuudensuunnitelmaa, johon voi sisältyä eri koulutusvaihtoehtoja, työmahdollisuuksia, työkokeiluvaihtoehtoja tai muuta toimintaa. Saat neuvoja ja tukea muun muassa opiskelu- tai työpaikan hakemisessa, opiskelu- ja työpaikkahakemusten täyttämisessä, ansioluettelon laatimisessa ja haastatteluun tai valintakokeeseen valmistautumisessa. Toimintaan voi tulla suoraan eli ovemme on avoinna sinulle!
 
Jenni Lindroos 
Henkilökohtainen ohjaaja, toiminnanjohtaja
050 5962108 
jenni.lindroos@parainen.fi


Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa ne alle 29- vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat apua ja tukea omassa elämäntilanteessa. Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä aseta minkäänlaisia velvoitteita nuoren puolelta. Yhteistyö ohjaajan ja nuoren välillä perustuu luottamukseen ja työskentelemme ensisijaisesti sen tiedon perusteella mitä nuori meille kertoo. Yhteistyö jatkuu niin kauan, kuin on tarve ja nuori on motivoitunut saamaan apua/tukea.

Yhdessä nuoren kanssa suunnittelemme tulevaisuutta: opiskelu- tai työmahdollisuuksia, kuntoutusta jne. Autamme nuorta olemaan tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja osallistumme myös yhteistyöpalavereihin, jos nuori näin toivoo. Monesti istumme vain alas nuoren kanssa ja juttelemme hänen arjestaan ja tuemme häntä hänen tilanteessaan.

Viranomaisten lisäksi kuka tahansa, joka on huolissaan nuoresta, voi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, olet sitten perheenjäsen, sukulainen tai kaveri. Mitään lähetettä ei tarvitse, koska kyse on matalan kynnyksen toiminnasta.

Jennifer Wiklén
Etsivä nuorisotyöntekijä 
0404885657 
jennifer.wiklen@parainen.fi

 
Luova starttipaja

Paja tarjoaa sinulle päivittäistä toimintaa.

Luovassa starttipajassa tehdään asioita yhdessä, opetellaan työrutiineja ja parannetaan itsetuntemusta. Painopiste on elämänhallinnassa, uusien kokemusten saamisessa, erilaisten tehtävien tekemisessä ja päivittäisten rutiinien luomisessa.

Toiminnan sisältö vaihtelee, mutta toimintaan voi sisältyä esimerkiksi ruoanlaittoa, työpaikan hakemista, tutustumiskäyntejä eri paikkoihin, kaupungille tehtäviä aputöitä sekä ryhmätöitä ja yksilöllistä työskentelyä.

Sinulla on mahdollisuus kokeilla eri työkaluja ja harjoitella perinteisiä työtehtäviä muun muassa kierrätettävien materiaalien työstämisessä. Pajassa ommellaan ja painetaan kangaskasseja, rakennetaan hyllyjä, korjataan ja maalataan huonekaluja sekä tehdään pienimuotoista käsitöitä.

Heini Brushane 
Luovan starttipajan ohjaaja
040 4885656
heini.brushane@parainen.fi

Henna Lehtonen
Luovan starttipajan ohjaaja
044 3585795 
henna.lehtonen@parainen.fi

Aktiva
Rantatie 32 
21600 Parainen
Aktiva Kotisivu
Facebook | Aktiva
Instagram | Aktiva