Nuorten paja Aktiva

Nuorten työpaja Aktiva

 

Aktiva on tarkoitettu sinulle 15–28-vuotias nuori, jos et opiskele etkä ole työelämässä ja/tai tarvitset tukea löytääksesi oman tiesi.  

Jos asut muualla kuin Paraisten keskustassa, voimme sopia paikan, jossa voimme tavata lähellä asuinpaikkaasi.

Aktivan Ohjaavassa pajassa annamme opastusta sekä neuvoja ja tukea kaikkiin koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä sekä muissa elämään liittyvissä asioissa. Työmenetelmänä käytämme keskimäärin kerran viikossa pidettäviä ohjauskeskusteluja. Yhdessä suunnittelemme ja toteutamme tulevaisuudensuunnitelmaa, johon voi sisältyä eri koulutusvaihtoehtoja, työmahdollisuuksia, työkokeiluvaihtoehtoja tai muuta toimintaa. Saat neuvoja ja tukea muun muassa opiskelu- tai työpaikan hakemisessa, opiskelu- ja työpaikkahakemusten täyttämisessä, ansioluettelon laatimisessa ja haastatteluun tai valintakokeeseen valmistautumisessa. Toimintaan voi tulla suoraan eli ovemme on avoinna sinulle!
 
Jenni Lindroos, henkilökohtainen ohjaaja, toiminnanjohtaja, jenni.lindroos@parainen.fi, 050 5962108

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa ne alle 29- vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat apua ja tukea omassa elämäntilanteessa. Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä aseta minkäänlaisia velvoitteita nuoren puolelta. Yhteistyö ohjaajan ja nuoren välillä perustuu luottamukseen ja työskentelemme ensisijaisesti sen tiedon perusteella mitä nuori meille kertoo. Yhteistyö jatkuu niin kauan, kuin on tarve ja nuori on motivoitunut saamaan apua/tukea.

Yhdessä nuoren kanssa suunnittelemme tulevaisuutta: opiskelu- tai työmahdollisuuksia, kuntoutusta jne. Autamme nuorta olemaan tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja osallistumme myös yhteistyöpalavereihin, jos nuori näin toivoo. Monesti istumme vain alas nuoren kanssa ja juttelemme hänen arjestaan ja tuemme häntä hänen tilanteessaan.

Viranomaisten lisäksi kuka tahansa, joka on huolissaan nuoresta, voi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, olet sitten perheenjäsen, sukulainen tai kaveri. Mitään lähetettä ei tarvitse, koska kyse on matalan kynnyksen toiminnasta.

Martina Oksanen etsivä nuorisotyöntekijä, martina.oksanen@parainen.fi, 040 4885657

 
Luova starttipaja

Paja tarjoaa sinulle päivittäistä toimintaa.

Luovassa starttipajassa tehdään asioita yhdessä, opetellaan työrutiineja ja parannetaan itsetuntemusta. Painopiste on elämänhallinnassa, uusien kokemusten saamisessa, erilaisten tehtävien tekemisessä ja päivittäisten rutiinien luomisessa.

Toiminnan sisältö vaihtelee, mutta toimintaan voi sisältyä esimerkiksi ruoanlaittoa, työpaikan hakemista, tutustumiskäyntejä eri paikkoihin, kaupungille tehtäviä aputöitä sekä ryhmätöitä ja yksilöllistä työskentelyä.

Sinulla on mahdollisuus kokeilla eri työkaluja ja harjoitella perinteisiä työtehtäviä muun muassa kierrätettävien materiaalien työstämisessä. Pajassa ommellaan ja painetaan kangaskasseja, rakennetaan hyllyjä, korjataan ja maalataan huonekaluja sekä tehdään pienimuotoista käsitöitä.

Heini Brushane, Luovan starttipajan ohjaaja, heini.brushane@parainen.fi, 040 4885656
Viveka Lindqvist, Luovan starttipajan ohjaaja, viveka.lindqvist@parainen.fi, 044 3585795

Osoite: Rantatie 32, 21600 Parainen

www.aktiva.fi
https://www.instagram.com/aktiva_pargas/?hl=sv
https://www.facebook.com/aktiva21600
http://aktivapargas.blogspot.com/